2021. szeptember 16., csütörtök

A VMMSZ Potápi Árpád Jánosnak ítélte oda Aranyplakettjét

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a beérkezett felterjesztések alapján 2020. december 22-én hozta meg döntését a Magyar Életfa, a Plakett és Aranyplakett díjak odaítéléséről.

Az elismerésekkel azt a hiteles őrző és teremtő munkát, a vajdasági és a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el az alapító.

A szervezet Elnöksége a beérkezett felterjesztések alapján 2020. december 22-én hozta meg döntését.

A döntés értelmében Magyar Életfa díjban részesül:

Balázs György nagybecskereki öntevékeny színjátszó, a Madách Amatőr Színház és az Emmanuel Kamarakórus oszlopos tagja,

Berta Géza maradéki közösségszervező, egyesületi vezető,

Németh Anna nyugalmazott képzőművészet szakos tanár, keramikus, közösségszervező, továbbá

Szabó Szabados Ilona művelődésszervező, nyelvművelő, nyugalmazott magyar–német szakos tanár, az idén ötven éves Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok alapító tagja.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az Aranyplakett kitüntetését Potápi Árpád Jánosnak, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkárának ítélte oda: így szervezetünk egy olyan személyiségnek ajánlhatja és nyújthatja át a díjat a nemzeti összetartozás és a nemzeti újrakezdés évét, éveket összekötő és összefűző alkalommal és pillanatban, akinek szolgálata, a Kárpát-medencei és ezen belül is a délvidéki magyarság megmaradásáért és szülőföldön való boldogulásáért végzett áldásos tevékenysége nélkül nem élnénk, nem élhetnénk ma azt a magyar világot, amely a cselekvő mindennapokban és mindennapoknak ad erőt, ad új hitet s szívet.

Plakett díjban részesül:

Bakator Judit nyugalmazott torontálvásárhelyi osztálytanító, a falu monográfiájának társszerzője, a Vitkay Hagyományápoló Társaság alapító tagja,

Németh Dezső szenttamási művelődés- és közösségszervező, a 2020-ban negyedévszázados jubileumát ünneplő Aranycitera egyik megálmodója,

Sóti Éva adai művelődés- és közösségszervező,

Szabó Judit, a Háló Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület alapító tagja, a Hitélet katolikus folyóirat szerkesztője, az Agapé Könyv- és Lapkiadó Kft. munkatársa, a szabadkai Teológiai Katekétikai Intézet előadója, tanára, valamint

a tordai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület annak a jubileumnak alkalmából, és annak a példaáértékű közösségmegtartó erőnek és szolgálatnak elismeréséül, hogy a település magyar közösségi élete – amely az öntevékeny színjátszással vette kezdetét – 2020-ban centenáriumát ünnepelte.

A díjakat, amelyek Nemes Fekete Edit keramikusművész alkotásaiból és egyedi oklevélből állnak a magyar kultúra napja jegyében tartandó ünnepség alkalmával – a járványügyi előírásokat betartva – nyújtják át a kitüntetett személyeknek.