2022. január 27., csütörtök

Odaítélték a művészeti díjakat

A Híd Irodalmi Díjat Böndör Pálnak, a Forum Képzőművészeti Díjat a Bosch+Bosch csoportnak, a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat Döbrei Dénesnek adományozták

A Híd Irodalmi Díj bírálóbizottsága – Harkai Vass Éva, Ladányi István, Piszár Ágnes, Sági Varga Kinga és Utasi Csilla (elnök) – összetételben november 28-án megtartott értekezletén a díjat egyhangúlag Böndör Pál Vásárlási lázgörbe című, az újvidéki Forum Könyvkiadó és a budapesti Kalligram Kiadó gondozásában 2019-ben megjelent könyvéért ítélte oda.

 

A Böndör Pál költészetének folytonos megújulásáról tanúskodó kötetben a három részre tagolt verses elbeszélés egy-egy pontjához végjegyzetként szabadversek tartoznak, melyek a főszöveget állítják tágabb jelentés-összefüggésbe. A lírai én apoetikus anyagát, a titói éra fogyasztói társadalmának jelenségeit, a szociális különbségeket, a közelmúlt történelmének, a kisebbségi állapotnak a visszásságait a szavak ironikus kifordításával, a humor, az irónia, olykor a paródia hatását keltő szójátékokkal, a jelentésadás árnyaltságával és polifóniájával a poétika szintjére emeli.

Böndör Pál
Böndör Pál

A zsűri tagjai Böndör Pál kötetét a 2019-es hazai magyar könyvtermésben a legjelentősebb teljesítménynek tartják. A könyv értékét nem írhatja felül, hogy az elismerést a két hónapja elhunyt szerzőnek posztumusz díjként adományozzák.

A Forum Képzőművészeti Díj bizottsága – Gubik Korina (elnök), Csernik Előd és Ricz Géza – döntése szerint a díjat Bosch+Bosch csoport érdemelte ki, amely 2019-ban Budapesten a Ludwig Múzeumban (Kortárs Művészeti Múzeum), és a Szabadkai Városi Múzeumban képviselte a vajdasági neoavantgárd művészetet. A Bosch+Bosch csoport (Csernik Attila, Kerekes László, Ladik Katalin, Slavko Matković, Szalma László, SzombathyBálint, Ante Vukov) 2019-ben ünnepelte a csoport megalakulásának 50-edik évfordulóját. Szintén 2019-ben a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg a Bosch+Bosch neoavantgárd művészeti csoport munkásságát bemutató jubileumi kiadvány (B+B 1969–1976, szerző: Szombathy Bálint). Mindezek mellett, a Bosch+Bosch csoport kiállítása jelenleg is képviseli a vajdasági művészetet a nemzetközi közönség előtt a brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben, olvasható a bizottsági jegyzőkönyvben.

A Bosch+Bosch jubileumi kiadványa (Fotó: Gergely Árpád)
A Bosch+Bosch jubileumi kiadványa (Fotó: Gergely Árpád)

A Bosch+Bosch kitüntetését a bírálóbizottság a következőképpen indokolja: A Forum Képzőművészeti Díjjal, a díj szabályzata alapján, Szerbiában élő és alkotó képzőművészek előző évi legjobb alkotásait, illetve a szerbiai képzőművészet fejlesztéséhez való számottevő hozzájárulást jutalmazza a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága által kinevezett háromtagú bírálóbizottság. A bírálóbizotság tagjai azokhoz a generációkhoz tartoznak amelyek a csoport munkásságáról/munkásságából már tanulhattak művészeti tanulmányaik során, így nem megkérdőjelezhető a B+B hozzájárulása és hatása a szerbiai és vajdasági kortárs művészet feljesztéséhez, alakításához, és annak nemzetközi népszerűsítéséhez.

A Vajdasági Magyar Művészeti Díj bírálóbizottsága – Urbán András (elnök), Sutus Áron, Brenner János – összetételben november 27-én megtartott online ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2019. évi Vajdasági Magyar Művészeti Díjat Döbrei Dénesnek ítéli oda.

Döbrei Dénes (Fotó: Lukács Melinda)
Döbrei Dénes (Fotó: Lukács Melinda)

Az indoklás szerint Döbrei Dénes táncos-színész-koreográfus-rendező egyetemi tanárként, de az 1980-as évektől fiatal színészként és táncosként jelentősen hozzájárult a vajdasági magyar művészet népszerűsítéséhez mind regionális, mind nemzetközi értelemben. Hazai és külföldi eminens rendezők előadásaihoz készít koreográfiákat, továbbá rendezőként és önálló koreográfusként is részt vesz a régió fesztiváljain.
Alkotói tevékenysége mellett kiemelendő tanfolyamszervezői aktivitása, amellyel jelentős inspirációs bázist nyújt fiatal színészeknek-táncosoknak. Sokrétű munkássága hiánypótló a vajdasági művészeti palettán, pedagógiai szerepvállalása pótolhatatlan.

A díjak átadásának időpontjáról és körülményeiről a Forum Könyvkiadó később értesíti a közönséget.