2023. január 26., csütörtök
TISZA MENTE TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI

Az Aranka menti szikesek természeti park (6.)

Vadászó réti fülesbagoly

Vadászó réti fülesbagoly

Az Arankán átívelő kilenclyukú híd a felújítás előtt

Az Arankán átívelő kilenclyukú híd a felújítás előtt

A fészekodúk kihelyezésével megerősödött a bánáti szalakótaállomány

A fészekodúk kihelyezésével megerősödött a bánáti szalakótaállomány

Az októberi esők nyomán előbújt a sziki csiperke

Az októberi esők nyomán előbújt a sziki csiperke

Hím kék vércse őrzi az elfoglalt fészkelő ládát

Hím kék vércse őrzi az elfoglalt fészkelő ládát

KANIZSAMONOSTORÁTÓL EGYHÁZASKÉRIG

Csókától keletre Kanizsamonostorától és Feketetótól az Aranka folyó mentén egészen Egyházaskérig (Verbicáig) nagykiterjedésű szikes puszta terül el. A kevésbé elszikesedett részeken legeltetésre alkalmas fű terem. A területen erdőfoltok, bokrosok, felhagyott gyümölcsösök gazdagítják, vadrózsával, akác- és nyárfoltokkal teszik vonzóbbá számos madár, emlős és rovar számára az élőhelyet. A nyárfákon időszakonként vetési varjú telepek alakulnak ki. Innen, az Arankától a kilenclyukú hídon áthaladva már csak néhány kilométer a román határ és a Verbica–Valkány-kishatárátkelő.

LEGELŐ ÉS HOMKBÁNYA

A szikes legelőket tarkító ligetes, puhafás erdőfoltokban a sárgarigó, a örvös galamb, a szúrós bozótokban a tövisszúró gébics fészkel. A bokrosokban a poszáták – főleg mezei poszáta – telepednek meg. Az Aranka, a náddal és gyékénnyel sűrűn benőtt holtágakban (a környékbeliek csak döglött Arankának nevezik) nádiposzáták, nádisármány, nádi tücsökmadár, törpegém, vízityúk, szárcsa telepszik meg, és készít jól elrejtett fészket a fiókáinak. A szikes pusztákon mezei- és búbos pacsirták, parlagi pityer, a magasabb füves részeken pedig a réti fülesbagoly, a fogoly és a fácán költ.
A 2000-es években egyre intenzívebbé vált az egykor bővizű Aranka (a romániai Maros folyó magas vízállása esetén a felesleget belevezetik az Arankába, alacsony vízállásnál viszont elzárják az Aranka vízutánpótlását) által vastag rétegben lerakott homok kitermelése. Kanizsamonostoron és az Aranka közti területen egymás után nyíltak a homokbányák. A homokbányászás nyomán bányatavak alakultak ki, amelyek horgászvíznek is alkalmasak és számos madárfajt vonzanak ide. A meredek partfalakban nagyszámú gyurgyalag és partifecske fúr magának fészkelő üreget, amelyek a gyurgyalag fiókák kirepülése után a mezei verebek, a seregélyek és a búbos banka számára kínál alkalmas kötőhelyet.
A legnagyobb bányató melletti akácosban évente mintegy százpár vetési varjú költ. A varjak korai költése után a megüresedő gallyfészkek egy részt a májusban Afrikából hazatérő kékvércse-párok foglalják el, de előszeretettel veszik birtokba az üres varjú- és szarkafészkeket a vörös vércsék és az erdei fülesbaglyok is. Legnagyobb kékvércse-telepe a Feketetó mellett 1995-ben kivágott akácerdőben alakult ki. A telepített akácost sajnos a veszteséggel küszködő földműves szövetkezet eladta, kivágatta. Az akácos felszámolásáig vagy félezer pár vetési varjú fészkelt, a megüresedő varjúfészkekben pedig 100–150 pár kék vércse költött. Az egyik valaha ismert legnagyobb vajdasági kék vércse-telep volt a feketetói, hiszen Vajdaságban a kék vércse állománya a legsikeresebb költési években sem haladta meg a 250–300 párt.

FÉSZEKODÚT A MADARAKNAK!

A szabadkai székhelyű Riparia (partifecske) Természetbarátok Egyesülete és a Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egyesület lelkes madárvédői tíz évvel ezelőtt kezdték meg a Feketetó és Verbica környéki szikes pusztákon és a környező erdőfoltokban, nyárfásokban a szalakóta- és kék vércse-költőládák kihelyezését. Az odútelepítésnek köszönhetően szép színes tollruhát viselő szalakóta állománya azóta megtöbbszöröződött Észak-Bánátban. A színpompás madarak előszeretettel foglalják el a nyílt gyepes, füves területeken átívelő villanyvezetéket tartó beton karókra felhelyezett deszkaodúkat. Ezek pótolják a természetes odvas, üreges fák hiányát. A nyílt szikes legelők megfelelő táplálékforrást, nagytestű rovarokat kínálnak a szalakóták számra, viszont fészkelő hely híján majdnem teljesen eltűnt ez a pompás kéktollú madarunk Bánátból.
A kék vércse az egyetlen telepesen költő kistermetű (kisebb a gyakori vörös vércsénél) ragadozó madarunk főleg Bánátban találja meg az életfeltételeit. A szikes, nyílt pusztákon vadászó és megüresedett varjú-, meg szarkafészekben költő madarunk számára bőven akad varjúfészek Bánátban, egyes években mégis nagyon kevés pár tud sikeresen költeni. A kék vércse érzékeny a szélsőséges időjárásra, amiből az utóbbi években bőven kijárt. Előfordult, hogy az Afrikából április végén, május elején visszatérő párok már a tojásrakással voltak elfoglalva, amikor egyhetes, tíz napos hideg, esős idő köszöntött ránk. Főleg a nagytestű rovarokkal táplálkozó kék vércsék a hideg időben élelem híján egyszerűen felhagytak a költéssel. Teszik ezt minden bizonnyal azért, hogy növeljék a túlélési esélyeiket, és azután kedvezőbb időjárási körülmények között, majd a következő költési idényben, gondoskodjanak az utódnevelésről.

Az odúk elhelyezése Feketetó határában

Az odúk elhelyezése Feketetó határában