2021. szeptember 22., szerda

Távvezérlésű harangszó Temerinben

Komoly pénzösszeget igénylő beruházás a plébániatemplomban

A plébániatemplom harangjai már több éve rossz állapotban voltak, igen rosszul szóltak, inkább csak kongtak. Pedig a szép harangszó elválaszthatatlan a magyar falvak és mezővárosok népének vallásos életétől. A harang zúgása hívott, figyelmeztetett, jelzett, hírt adott. Hívott a templomi szertartásokra, figyelmeztetett az egyéni ájtatosság és az ima elvégzésére, alkalomadtán jelezte a veszélyt, hírt adott az élet nagy fordulóiról, elsősorban a halálesetekről.

Szöllősi Tibor plébános az új vezérlőszekrény mellett, amint harangoz a nagymisére (Góbor Béla felvétele)
Szöllősi Tibor plébános az új vezérlőszekrény mellett, amint harangoz a nagymisére (Góbor Béla felvétele)

Többen emlékeznek még azokra az időkre, amikor a plébániatemplom kórusáról, az orgona mögüli térből, kötelekkel a toronyban levő harangok lengetésével harangoztak. A hetvenes évek elején a harangozás villamosításával megszűnt ez a gyakorlat, azóta „gombnyomásra” szóltak a harangok a toronyban. Ám az utóbbi időben már nem mind működött. Ft. Szöllősi Tibor plébános komoly pénzösszeget igénylő felújításba fogott, hogy ismét szépen szóljanak a temerini harangok.

– Maguk a harangok, hála Istennek, jelenleg még épek – mondta a plébános. – A harangnyelvekkel komoly gondok voltak. Egyik-másik nem igazán a haranghoz illő hangot hallatott, de a vezérlés is elavult már, és így nem felelt meg a mai műszaki előírásoknak. Örömmel mondhatom, hogy ezt a gondot a múlt héten megoldottuk. A harangozás az internetre csatolható B61-es elnevezésű vezérlőrendszerrel, akár már távvezérléssel is történhet, és a szokásos harangozási rend is nagyon könnyen beprogramozható. A mi harangjainknak van az országban harmadikként ilyen korszerű vezérlése.

– Három harangmotor és a kábelek cseréje is megtörtént. Most már a három harang rendesen szól. A középső harangnál a harangnyelvet kell még kicserélni, az eredeti nyelv ugyanis jó pár éve eltört, és egy nem odaillő harangnyelvvel helyettesítették, ami miatt a kelleténél gyöngében, ráadásul összevissza szól. A harangot csak úgy lehet megjavítani, ha új nyelvet kovácsolnak hozzá. Erre azonban nyilván csak jövőre lesz lehetőség.

– Jelenleg négy harangunk van. A korábbi harangok a forradalom zűrzavaros idejében mind odavesztek. A nagyharang Budapestről származik. 1861-ben a Szentháromság tiszteletére szentelték meg és 912 kg-ot nyom. Az I. világháború idején a három harangot templomból és egyet a temető kápolnájából elvittek, hogy ágyút öntsenek belőlük. A nagyharang megmaradt, mert nem tudták levenni a toronyból. A Szent Rozália elnevezésű kisharang 1925-ből való és 272 kg a súlya, Újvidéken öntötték. A Szent József tiszteletére megszentelt lélekharang szintén ebből az évből származik, ugyancsak Újvidéken öntötték, 111 kg a súlya. A középső harang Rijekában készült, mivel az előző harang megrepedt és ki kellett cserélni. 1966-ban Szűz Mária tiszteletére szentelték meg és 548 kilós – mondta a plébános.