2022. december 2., péntek

Isten és a katolikus közösség háza

Az adai Szentháromság-templomban ünnepi misét mutattak be felszentelésének 225. évfordulója alkalmából

Adán a Szentháromság Római Katolikus Plébánia közössége vasárnap délután hálaadó szentmisével ünnepelte meg a temploma felszentelésének 225. évfordulóját.

A Szentháromság gyermekkórus fellépése tette ünnepélyesebbé a jeles évfordulót (Foto Video Studio Dobai)
A Szentháromság gyermekkórus fellépése tette ünnepélyesebbé a jeles évfordulót (Foto Video Studio Dobai)

A kelebiai Tarabuka ifjúsági és gyermekkórus és a helyi Szentháromság gyermekkórus alkalmi koncertje előzte meg az ünnepi misét, amelyet Fuderer László óbecsei kerületi főesperes vezetésével mutattak be az esperesség papjai és diakónusai, valamint az Adáról elszármazott papok. A szentmisén a házigazdák nevében főtisztelendő Szungyi Károly adai plébános köszöntötte a jelenlévőket, köztük dr. Kaizinger Tibort, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulját, mgr. Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Bilicki Zoltánt, Ada község polgármesterét, Tóbiás Józsefet és Búcsú Attilát, a községi képviselő-testület elnökét és alelnökét, valamint a helyi közélet képviselőit.

– Nemes alkalomra jöttünk ma itt össze az adai Szentháromság-templomban, hogy hálát adhassunk Istennek ezért a házért, amelyben vele találkozhatunk, ahol szól hozzánk, és mi is szólhatunk hozzá, ahol lelkünk megpihenhet az élet viharai közepette, ahol lelki gyógyulást kapunk. Mindezt annak ellenére hangsúlyozzuk, hogy jól tudjuk, nem a kőből épült templom a fontosabb, hanem a bennünk épülő lélek temploma, mégis ez a szent hely, amely egyaránt összeköt az égiekkel és a földiekkel, ez a múltunk, a jelenünk és a jövőnk szakrális valósága.

Fuderer László kerületi főesperes mutatta be az ünnepi misét (Foto Video Studio Dobai)
Fuderer László kerületi főesperes mutatta be az ünnepi misét (Foto Video Studio Dobai)

Őszinte szeretettel köszöntök mindenkit, akit templomunk felszentelésének 225. évfordulóján itt van velünk, hogy közösen adjunk hálát Urunknak, amiért itt élő elődeinknek és a ma élő adai híveknek is megadta ezt a számunkra olyan szép és kedves templomot – fogalmazott Szungyi Károly, aki kiemelte, a jeles jubileumi esemény rámutat, milyen nagy ajándék, hogy Isten közöttünk lakozik, és a templom falai között érezzük át hitünk lényegét. A templomban hangzanak el az evangélium szavai és üzenetei, Jézus itt osztja kegyelmeit, és szolgálja az embereket mennyei kenyérrel, itt erősödik meg a fiatal a bérmálás szentségével, itt nyer áldást az ifjú pár, amikor elindul a családalapítás útján, itt mutatja be a pap a legszentebb áldozatot, és itt imádkozik az egyház az élőkért és a holtakért. A plébános hangsúlyozta, hogy a templomban, az Isten házában együtt imádkozunk és énekelünk, dicsérjük az Urat, csendesedünk el, békülünk meg, és bocsátunk meg másoknak.

– A valamikori kis imaház, amely már 260 évvel ezelőtt az adai vallási élet középpontjában állt, csak 1795-ben nőtte ki magát templommá, és lett felszentelve a Szentháromság tiszteletére. A 225 éves fennállás alatt a templom többször is felújításra szorult, de Isten gondoskodása és a szorgos emberi kezek nyomán mégis szép maradt. A templom legkevésbé sem hivalkodó külseje aligha árulja el belső boltíves felépítésének és kiváló díszítésének szépségét. A szentély körképe, a mennyezeti festmények remekei közé tartozó freskók, a gyönyörű vitrázsok és a szép szobrok méltán teszik szemre is vonzóvá Isten eme házát. A napsugarakat erősen visszaverő csipkés torony pedig valóban egyedülállóvá teszi templomunkat. A templomunk a sok év alatt az összetartozás, a kölcsönös szeretet, a keresztény testvériség szimbólumává vált, így lett Isten egyházává, amelyben mindenki megtapasztalja az Atya, a Fiú, a Szentlélek egyetemes szeretetét – mondta ünnepi köszöntőjében az adai plébános.

A szentmisén közreműködött a Tarabuka ifjúsági és gyermekkórus és a Szentháromság gyermekkórus, és az előadásukban elhangzó egyházi énekek még ünnepélyesebbé tették a jeles évfordulót.