2023. január 26., csütörtök

Kinevezték a községi tanács hét tagját

A vagyon-visszaszármaztatási folyamat után jelentősen megcsappantak a bérbe adható állami földterületek, illetve Topolya belőle származó bevételei

Jelenlegi összetételben második alkalommal ült össze Topolya község képviselő-testülete a topolyai színházteremben, amikor is 26 napirendi pontról döntöttek.  Az ülésen Szatmári Adrián községi elnök, és a községi tanácsban helyet kapó tagok helyére megtörtént négy új képviselő kinevezése is, így az ülés elején a Jablan Anikó és Nagy Albert Vajdasági Magyar Szövetségből, illetve Marija Čabrilo és Dejan Ivanišević a Szerb Haladó Pártból letették a képviselői esküt. Ezt követően Fekete Ildikó, a községi pénzügyi-, és költségvetési osztály vezetője ismertette a 2019-es költségvetés zárszámadását. Többek között elmondta, hogy a költségvetésből pénzelt intézmények támogatásával, és más vállalt feladataival az önkormányzat eleget tett a törvényes kötelezettségeinek.

A járványügyi intézkedések miatt a színházban zajlott az ülés (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)

A járványügyi intézkedések miatt a színházban zajlott az ülés (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)

A községi tanács munkáját Topolya és a falvak lakosságszámát figyelembe véve ezentúl 7-en látják el a 9 helyett. A helyi közösségekért és a nemzetközi együttműködésért Kislinder Gábor felel, Mentus Lívia pénzügyi kérdésekben, a művelődési egyesületek és a civil szervezetek ügyében illetékes. Nagy Norbert lett a beruházási és az idegenforgalmi tárca felelőse, Seffer Attila a községben zajló kommunális tevékenységet, illetve a környezetvédelmi kérdéseket kezeli, Kovács Viktor a mezőgazdasági és a gazdasági ügyekben az illetékes. Milan Janus az oktatási kérdések felelőse, Ognjen Despotović a sport és az ifjúsági kérdésekben illetékes tanácstag, illetve Milorad Teslić az egészségügyi és szociális védelmi tárca tanácsosa.

Az ülés folytatásában Tomik Nimród, a képviselő-testület elnökhelyettese ismertette a községi állami földterületek idei évre vonatkozó programját. Elmondta, hogy 2019 novemberében még Topolya község önkormányzata 7735 hektár állami tulajdonban levő földterület bérleti díjából tudott gazdálkodni. Mára a sikeres vagyon-visszaszármaztatási folyamatnak köszönhetően ez jelentősen lecsökkent 429 ha-ra, és a folyamat még nem fejeződött be. A bérleti díjakból 52,7 millió dináros bevételre számíthat a község, azzal, hogy a bérbeadás alkalmával a bejegyzett állattenyésztők elsőbbséget élveznek. A községi hatóságok döntése értelmében a területből 137 hektárt díjmentesen használhat a Mezőgazdasági Iskola és a Községi Mezőgazdasági Szakszolgálat, illetve 42 hektárt bocsájtanak nyilvános árverésre. Az ülésen elhangzott Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének a jelentése, mint ahogy a Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési, Településtervezési és -rendezési Közvállalat működésével kapcsolatos ismertetés is. A Piac Közvállalat illetékesének beszámolójából megtudhattuk, hogy veszteségesen üzemeltek. Ez után több községbeli tanintézmény iskolaszékében, illetve Topolya Község Szociális Központja igazgatóbizottságában történt személycserékről is döntöttek. Mivel a Békova határában működő Regionális Kulladéktározó Kft., illetve a Komgrad Kommunális Közvállalat nyereséges tevékenységet folytattak, ezért a képviselők szavaztak arról is, hogy a bevételeik 50 százalékát be kell fizetniük a községi költségvetésbe. Az ülés végén elhangzott képviselői kérdések egyike a polgári ombudsmannak címezve a nemzetiségek nyelvhasználati jogaira vonatkozott, továbbá a Tito Marsal 44-es szám alatti ház, vagyis az egykori bíróság földszinti része eladásával foglalkozott. Illetve a község falvaiban feketén tevékenykedő fémfelvásárlók illegális, és nem utolsósorban zajos tevékenységének az átvizsgálását sürgette.