Fontos telefonszámok Vajdaságban

Vajdasági Közegészségügyi Intézet 021/4897-800, 064/8028-894 és 064/8028-895 Zombori Közegészségügyi Intézet 025/412-888 és 062/1956-866 Pancsovai Közegészségügyi Intézet 013/322-965 és 062/886-9721 Mitrovicai Közegészségügyi Intézet 022/610-511, 064/8092-911 és 064/8092-938 Szabadkai Közegészségügyi Intézet 024/571-333 és 064/1009-276 Nagykikindai Közegészségügyi Intézet 0230/421-102, 062/8833-841 és 062/8833-877 Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet 023/566-345 és 069/210-1102

Bővebb információkért kattintson ide

Az oktatói élethivatás melletti elkötelezettségért

Dr. Nagy Imre egyetemi tanár Eötvös József-díjban részesült

F. D.

2020. szeptember 25., 21:49

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria 

Az elmúlt héten a Szent István Egyetem Kaposvári Campusa Gazdaságtudományi Karának tanárát, a temerini dr. Nagy Imrét az oktatói élethivatás melletti elkötelezettség elismeréseként Eötvös József-díjjal tüntette ki dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter, elismerve ezzel a a Kaposvári Egyetemen is tanító professzor szakmai tevékenységét.

Dr. Nagy Imre

Dr. Nagy Imre

Prof. dr. Nagy Imre az Újvidéki Egyetem Természettudományi-Matematikai Karának Földrajztudományi Tanszékén diplomázott okl. geográfusként 1978-ban, majd 1990-ben a Belgrádi Egyetemen doktorált. Tudományos és oktatói tevékenységét magyar, szerb és angol nyelven folytatja, és ezeken a nyelveken publikál. Szakmai munkásságát az MTA Regionális Kutatások Központjának Alföldi Tudományos Intézetében folytatta, kutatási területei pedig a városökológia, a városkörnyezet, a fenntartható fejlődés, területfejlesztés, valamint a határ menti régiók kutatása Kelet-Közép-Európában. 2010-től fogva az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán rendes egyetemi tanár, 2009-től a Kaposvári Egyetemen oktat, 2018-ban itt is egyetemi tanári kinevezést kap. Szakmai munkásságának elismeréseként 2002-ben Trefort Ágoston-díjban, 2017-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Az elmúlt évtizedekben kutatási és oktatási tevékenységével Magyarországon, Szerbiában és a nemzetközi tudományos színtéren is egyaránt hozzájárult a felsőoktatás és a regionális tudományok fejlődéséhez. Az Eötvös József-díjjal való kitüntetése kapcsán kérdeztük tudományos tevékenységéről és tapasztalatairól.

Mióta tanít a Szent István Egyetem Kaposvári Campusán, és mik a meglátásai a magyar és a szerb felsőfokú oktatási rendszerrel kapcsolatban?

– Kaposváron idestova 11 éve tanítok, korábban mint egyetemi docens, most már professzorként. Meglátásom szerint mindkét ország egyetemein a hallgatók komolyan veszik a tanulmányaikat. Ez többek között az idegen nyelvek magas szintű ismeretében nyilvánul meg, amely tudás segítségével külföldi szakirodalmat is fel tudnak használni tanulmányaik során. A képzett és fiatal tanársegédek, doktoranduszok pedig főként az Erasmus európai oktatási rendszernek köszönhetően külföldi konferenciákon vesznek részt, valamint tanítanak is.

Melyek a főbb kutatási területei?

– A Kaposvári Egyetemen jelenleg környezetgazdaságtant, városökológiát és ipari ökológiát tanítok, az Újvidéki Egyetemen pedig az EU regionális politikája és az egészségföldrajz tárgyakat. 

Mit kell érteni városökológia alatt? Milyen területekre terjed ki a tevékenysége?

– Ez a tudományág a városok környezeti problémáival foglalkozik. Nem nevezhető új tudománynak, a nyugat-európai országokban és főként Németországban ugyanis már régóta jelen van. A világ más országaiban, például Kínában vagy az USA-ban, az utóbbi időben szintén komolyabban foglalkoznak ezzel a tudománnyal. Tevékenysége leginkább a modern városi környezet gazdaság- és társadalmi fejlesztésekkel harmonizáló mikéntjeire terjed ki.

Milyen úton halad a magyarországi és a hazai városok fejlesztése?

– Mindkét ország város- és községfejlesztése ugyanazon európai uniós elvek szerint zajlik, kérdés azonban, hogy a fejlesztési elvek megvalósulása milyen ütemben halad. Míg Magyarországon ez a folyamat közvetlenül a rendszerváltás után elkezdődött, nálunk 2000 után indult el. A megvalósítás azonban legfőképpen az anyagiaktól függ, de az emberi tényezőtől, hozzáállástól is.

Az EU milyen támogatást nyújt a szerbiai fejlesztéseknek?

 Az Unió Szerbiát jelenleg három komponensben támogatja, ezek pedig az intézményfejlesztés, a határ menti együttműködés és a vidékfejlesztés. E három komponensen belül pedig számos olyan elem van, amely a terület- és a településfejlesztés számára is igen nagy jelentőséggel bír.

Milyen szerepet vállal a határ menti együttműködés és a regionális fejlesztések terén?

– A korábbi években számos fejlesztési tervezésben vettem részt, a DKMT Eurorégió fejlesztési programjával kezdtem, de részese voltam magyarországi régiós fejlesztési tervek készítésének is, de itt volt a Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiája is, amelyet koordináltam. Tehát a regionális politika konkrét gyakorlati megvalósulásán dolgozom, kutatom annak eredményeit, és magam is részt veszek e dokumentumok elkészítésében.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége