2021. június 23., szerda

Halogatás nélkül rendezni a VRTV helyzetét

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének és a Vajdasági Független Újságírók Egyesületének közleményei

VAJDASÁGI MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETE: Halogatás nélkül rendezni a VRTV helyzetét

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete nagy aggodalommal figyeli a Vajdasági Rádió és Televízióban kialakult áldatlan helyzetet, pontosabban a ház vezetőségének bejelentését, hogy a közmédium súlyos anyagi helyzete miatt a VRTV a hónap végén kénytelen lesz megszüntetni az együttműködést mintegy kétszáz munkatársával, akiket eddig ügynökségen keresztül alkalmazott.

A VMÚE kézhez kapta a médiaház magyar rádiószerkesztőségének nyílt levelét, amelyben a munkatársak – közöttük a VMÚE számos tagja – arra hívják fel a figyelmet, hogy a kilátásba helyezett intézkedések súlyos helyzetbe sodorják a 16 nyelven sugárzó közmédiumot, azon belül elsősorban a kisebbségi szerkesztőségeket, beleértve a 24 órás magyar rádióműsort gyártó részleget is.

A vajdasági magyar újságírók szakmai és érdekvédelmi szervezete a kollégák nyílt segélyhívására reagálva arra kéri a vajdasági közszolgálati rádió és televízió alapítóját, a Szerb Köztársaság Parlamentjét, valamint az illetékes minisztériumot, hogy halogatás nélkül reagáljon az előállt helyzet kielégítő rendezése érdekében. Első lépésként – a ház vezetőségének adott korábbi ígéreteivel összhangban – utalja vissza a VRTV az idei költségvetési támogatásából lefaragott összeget, hogy a közmédium az ügynökség közvetítésével ismét szerződtethesse a már említett fiatal kollégákat. Ez azonban a VMÚE véleménye szerint csupán részmegoldást adhat. A tartós rendezés érdekében a VRTV Alapítójának két másik rendszerbeli intézkedést kell meghoznia.

Az egyik, hogy megszűnteti a két közmédiumra is vonatkozó létszámstopot, lehetővé téve azt, hogy a médiaházak saját káderterveikkel összhangban álladó munkaviszonyt létesíthessenek azon fiatal, képzett és tehetségüket már többszörösen igazoló munkatársaikkal, akiket a létszámstop miatt évek óta ügynökségen keresztül kénytelenek „bérbe venni”. Az ügynökség közvetítésével történő alkalmazás ugyanis nemcsak többletköltségeket ró a médiaházra, hanem állandó létbizonytalanságban is tartja a fiatalokat, akik emiatt igen gyakran más cégekhez pártolnak át. Így a vajdasági közmédium az elmúlt években már több tucat fiatal, tehetséges újságírót veszített el, ami különösen a kisebbségi szerkesztőségek esetében okozott pótolhatatlan káderhiányt.

A másik intézkedés, amit a VRTV Alapítójának sürgősen meg kellene hoznia, a két szerbiai közmédium anyagi helyzetének tartós rendezése. Ennek érdekében – az ide vonatkozó törvény rendelkezéseit tiszteletben tartva – minél előbb lehetővé kellene tennie, hogy a két közmédium lekerüljön a költségvetési pénzelésről, és ehelyett tevékenységüket teljes egészében az RTV-illetékből kellene finanszírozni, méghozzá olyan módon, hogy a szerbiai és a vajdasági közmédium igazgató bizottságai együttesen határozzák meg az RTV-illeték olyan összegét, amely nemcsak a médiaházak túlélését, hanem a műsorkínálatuk folyamatos gazdagítását és minőségi javítását is lehetővé tenné. A pénzelési kritériumok és az illeték elosztási arányainak meghatározásakor mindenképpen szem előtt kellene tartani azt, hogy a 16 nyelven sugárzó VRTV műsorgyártási költségei jóval nagyobbak, mint a másik, egy nyelven sugárzó médiaházak hasonló célú kiadásai.

A VMÚE egyúttal arra kéri a VRTV vezetőségét, hogy a pénzügyi gondok okozta áldatlan helyzet ideiglenes vagy tartós rendezését követően, sőt ezzel párhuzamosan, fordítson az eddiginél nagyobb figyelmet a kisebbségi szerkesztőségek felerősítésére. A ház szervezeti felépítésére és a munkahelyi besorolásra vonatkozó új dokumentumban, amelynek elfogadása a következő hónapokban várható, szavatolni kell, hogy a szerkesztőségekben alkalmazottak létszáma a legyártott műsorpercekkel legyen egyenes arányban, tehát ne ismétlődhessen meg az a több évtizede tartó, elfogadhatatlan gyakorlat, hogy a 24 órás magyar rádióműsort gyártó szerkesztőség létszáma majdnem kétszer kisebb, mint az azonos műsoridőt készítő szerb nyelvű szerkesztőségé.

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete ezúttal is megismétli, hogy a 16 nyelvű rádió- és tévéműsort gyártó VRTV a szerbiai és vajdasági többnyelvű tájékoztatás egyik alapintézménye, egyúttal pedig a vajdasági magyar tájékoztatási rendszer szerves és jelentős része, ezért hazai és nemzetközi kapcsolatait is latba vetve igyekszik ezúttal is és a jövőben is mindent megtenni annak érdekében, hogy lehetőségeihez mérten hozzájáruljon a VRTV helyzetének javításához és a médiaház magyar rádió- és tévészerkesztőségeinek zökkenőmentes működéséhez.

VAJDASÁGI FÜGGETLEN ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETE: Fontos a kisebbségi szerkesztőségek védelme

Pénteken a Vajdasági Független Újságírók Egyesülete felszólította a Vajdasági Rádió és Televízió vezetőségét, hogy ne veszélyeztessék a kisebbségi szerkesztőségeket, és védjék meg az újságírókat. Ha nem sikerül megoldást találni a munkahelyek megőrzésére, az igazgatóbizottságnak kellene lemondania.

– Elfogadhatatlan, hogy a pénzügyek rossz elosztása és a korábbi irracionális foglalkoztatás miatt bármely kisebbségi közösség szenvedjen – hangsúlyozták.

Az egyesület aggódik, mivel a kisebbségi újságírók szerint az RTV vezetése nem folytat párbeszédet a munkavállalókkal a jelenlegi problémákról, ezért nincs hivatalos információjuk az eseményekről.