2023. június 5., hétfő

Régészeti ásatások Tiszahegyesen

Feltárják a Gradište újkőkori részét

Megkezdődött a bánáti Tiszahegyesnél (Iđoš) található régészeti lelőhely hetedik ásatási kampánya, amelyet augusztus és szeptember folyamán valósítanak meg.

Az idei ásatásokra a Szisztematikus régészeti feltárások a tiszahegyesi Gradište lelőhelyen elnevezésű projektum keretében kerül sor. Az ásatásokat a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet valósítja meg a Belgrádi Balkanológiai Intézet és a nagykikindai múzeum közreműködésével. Az ásatások vezetője dr. Miroslav Marić, a Balkanológiai Intézet tudományos munkatársa. A projektumot a szerbiai Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium támogatta – áll a Községközi Műemlékvédelmi Intézet tájékoztatójában.

Ebben az évben is folytatódik a szonda* feltárása a lelőhely újkőkorból származó részén, ahol a korábban feltárt neolit ház alatti részt fogják kiásni 9x6 méternyi területen. A házat a 2014-es geofizikai mérések során találták meg.

Tavaly kezdődtek az ásatások a lelőhely bronzkori részén, amelyet az írországi University College Dublin szakértői segítségével valósítottak meg. A feltárások új eredményeket hoztak az erődítmények árkainak és a védelmi rendszerének építési módjával kapcsolatban.

A Gradište lelőhely Tiszahegyes falu mellett található, hét kilométerre Nagykikindától. Az újkőkortól kezdve a középkorig éltek itt emberek (kisebb megszakításokkal). A település már a kora-újkőkorban is lakott volt, hiszen a legkorábbi leletek a Körös-Starčevo kultúrákból, vagyis i. e. 7–6. századból, valamint a korai Vinča-kultúrából származnak. Gradištét régészeti lelőhelynek és nagy jelentőségű kulturális értéknek nyilvánították. Eddig 1913-ban, 1947-ben, 1948-ban és 1972-ben végeztek itt ásatásokat. A legújabb technikai eszközöket és elemzési módszereket bevetve 2014-ban kezdték meg a szisztematikus régészeti feltárásokat.

* A régészeti szonda egy kis méretű, 2x2 méteres kutatási felület megnyitása, mintavétel.