2023. január 30., hétfő
VÁLASZTÁSOK 2020

Mindenért harcolnunk kell!

Nem ugyanaz magyarnak lenni Titelen, mint Magyarkanizsán

Erről és sok minden másról volt szó kedden este Titelen és Sajkáslakon (Lok), a Vajdasági Magyar Szövetség lakossági fórumain.

Az összejöveteleken a pártszervezet vezetői beszéltek eredményeikről, és arról is, hogy mi mindent terveznek megvalósítani a következő időszakban. – Nem ígérünk sem tehergépkocsikat, sem repülőtereket. Azonban az elmúlt négy évhez hasonlóan ezentúl is a polgárok érdekében fogjuk kifacsarni a lehető legtöbbet abból, ami a rendelkezésünkre áll. Két-három ember számára munkahelyet biztosítottunk, kiharcoltunk egy épületet, amelyben most magyar ház működik. Megszerveztük a magyar konyha napját, erre nagyon büszkék vagyunk, és megszerveztük azt is, hogy a titeli és a sajkáslaki iskolákban meginduljon a magyar nyelvű rendszeres oktatás. A sajkáslaki iskolában 22-23 gyermek vesz részt a munkában magyarul, Titelen a számuk 14-15. Őszre, tanévkezdéskor szeretnénk növelni a titeli diákcsoport létszámát. Kicsik vagyunk, de csináljuk, gyűrjük a dolgot. Titelen nem ugyanaz magyarnak lenni, mint Magyarkanizsán. Hatalmas a különbség, mindenért harcolnunk kell – mondta Latinkity Magdolna, a titeli pártszervezet vezetője. A hivatalos adatok szerint Titelen a magyarság lélekszáma 450-500-ra tehető, a városkában sok gond van. Nincs megfelelő csatornahálózatuk, a vezetékes vízzel is gondok vannak. – Olyan színű víz folyik a csapból, mint a Coca-Cola. A várostól, azaz a titeli kútból kapott vizet tehát senki sem issza, a szemétgond is hatalmas. A környező falvakból ide hozzák a hulladékot, amikor meggyújtják, mindannyian fulladozunk a bűztől, különösen az Alsó-Titel részben élők. A VMSZ számára különösen fontos lenne, ha néhány fiatalembert munkába állíthatnák, elhelyezhetnénk a községi döntéshozatal rendszerében, hozzájárulva ezzel a gondok megoldásához. Az önkormányzat irányából érkeznek ígéretek, viszonyulásuk pozitív. Kiemelkedő célunk itt tartani fiataljainkat – magyarázta.

Titelen és a községhez tartozó öt faluban a magyarság részaránya összesítve 8-10 százalék. Mivel azonban a magyarok száma csupán Titelen és Sajkáslakon nagyobb, a VMSZ-nek csak ezen a két településen működik szervezete. – A többi falura a választások során nemigen támaszkodhatunk, Mozsorból, Sajkásszentivánból vagy Dunagárdonyból már csak elvétve, legfeljebb 5-10 szavazatra számítunk – hallottuk Latinkity Magdolnától.

Tehát a párt sajkáslaki szervezete is a titeli szervezethez tartozik, az utóbbi vezetését Sörös István vállalta. Ezen a településen nagyjából 210-230 magát magyarnak valló lakos él.

A találkozókon a helybeliek feltehettek kérdéseket a jelenlévő párttisztségviselőknek, köztük az Újvidékről érkezett vendégeknek is: Kiss Gyulának, a Vajdasági Magyar Szövetség tiszakálmánfalvi helyi szervezete elnökének, az újvidéki önkormányzati képviselőjelöltnek, Vicsek Annamáriának, a Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Szervezete elnökének, köztársasági képviselőjelöltnek és Madarász Áronnak, a VMSZ-tanácsa tagjának, tartományi képviselőjelöltnek.

 

Legsikeresebbként Szerbiában

– A Vajdasági Magyar Szövetség titeli helyi szervezete az elmúlt négy éves időszakot igazán sikeresnek nevezheti. Megdupláztuk tagságunk létszámát, megalapítottuk sajkáslakon is a VMSZ helyi szervezetét. Elősegítettünk egy új magyar civil szervezet létrehozását, a titeli Magyar Művelődési Központot. Erőteljes cselekvéseink alapján sikerült megszereznünk Titel egyik legszebb épületét az új Magyar ház székhelyének. Aktív szereper foglalunk a Titel községi politikai életében, 2016-ban erős pártnak bizonyultunk, kitűnő együttműködési viszonyt alakítottunk a Szerb Haladó Párttal. Először van a VMSZ-nek tagja a községi tanácsban. Indítványoztuk községünkben a nemzetek közötti kapcsolatok tanácsának megalakulását, mely sikeresen megalakult és magyar képviselőnk az elnöke. Ennek kapcsán Titel község dicsőségi elismerést kapott a Kisebbségi és Emberi Jogi Kormányhivataltól, mely községünket az elért eredményekért ezen a téren 2018-ban legsikeresebbnek tekintette Szerbiában. Megőriztük a magyar nyelv és írás hivatalos használatban való megmaradását, e jogunkat megpróbálták az új községi alapszabály módosításával megszüntetni. Hozzájárulunk a kétnyelvűségnek a törvényes betartásához. Az előttünk álló időszakban ezeket az elért eredményeket és jogokat meg kell őriznünk. Tervezünk testvérvárosi kapcsolatokat teremteni magyarországi városokkal és civil szervezetekkel – mondta többek között felszólaláséban Ördög Lajos, Titel községi tanácsának tagja, a VMSZ helyi szervezetének alelnöke.

Az esten szóba kerültek a Prosperitati pályázati eredmények is. Elhangzott, ezen a téren is kemény harc folyt, végül is 7-8 sajkáslaki gazda hozzájuthatott új pótkocsikhoz és egyéb munkaeszközökhöz. Nagy dolognak élik meg azt is, hogy a VMSZ-nek köszönhetően a községben a második világháború után először végre sikerült kieszközölni a magyar feliratú helyiségnévtáblákat. Ez még inkább jelentős eredmény, ha tudjuk, hogy Titel községben a hivatalos magyar nyelvhasználati jogot is sikerült kiharcolni.