2023. február 1., szerda
VÁLASZTÁSOK 2020

Az élhetőbb településekért

Újhelyi Ákos az elmúlt négy évben a szabadkai városi tanács gazdasági ügyekkel megbízott tagjaként tevékenykedett, az előttünk álló választásokon azonban a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági listájának hatodik helyén szerepel.

A szabadkai helyi önkormányzat tagjaként hogyan értékeli az együttműködést a köztársasági vezetéssel?

– Az együttműködés annak köszönhetően, hogy erős magyar érdekképviselet van Belgrádban, nagyon jó a köztársasági hatalommal. Ennek köszönhetően több millió euró támogatás érkezett Szabadkára. A köztársasági kormány az éves költségvetéséből három nagy beruházásunkat támogatja, elsősorban a VMSZ-nek köszönhetően. Ezek a Népszínház, a palicsi wellnessközpont, valamint az Y elágazás. E három nagy projektum mellett számos kisebb-nagyobb beruházást, kezdeményezést is támogatott a köztársasági hatalom. Oktatásfejlesztés címén például két általános iskola, a Jovan Jovanović Zmaj és a Sonja Marinković Általános Iskola épületének a felújítása is megvalósult. E két projektum összértéke 70 millió dinárt tett ki. Emellett a középiskolák felújításában is segédkezett a köztársasági kormány, ennek eredménye a Vegyészeti-Technológiai Középiskola felújítása. Emellett számos infrastrukturális beruházás is megvalósult a köztársasági költségvetésből. Csantavéren a Vörös csillag utcát aszfaltoztuk le, Királyhalmon pedig a bekötőutat tettük rendbe. Emellett sportfejlesztések is megvalósultak, a kisbajmoki vámszabad övezetben pedig vámterminál létesült, amivel tehermentesítettük Szabadka központját.

Az előzőekben már utalt néhány helyi közösségre. A köztársasági hatalom mennyire érzékeny a helyi közösségek, kistelepülések problémáira?

– Az igazat megvallva, lobbizni kell a pénzekért. Ez a folyamat úgy működik, hogy a köztársasági képviselőinket, Szabadka esetében dr. Pásztor Bálint frakcióvezetőt kérjük meg, hogy segítse egy-egy ügyünk megvalósítását, aki az adott szakminiszterrel folytatott tárgyalásokkal tud támogatást biztosítani adott projektumokra. Őmellette nagy segítségünkre volt Kern Imre államtitkár is, aki szintén felkarolta bizonyos projektumainkat.

Több határon átnyúló projektumban is részt vett. Ezek esetében az eszközök az Európai Unió felől érkeztek. A köztársasági vezetés miként hathat ki ezekre?

– Az IPA-projektumok esetében nagy szerepe van az államvezetésnek, mivel az határozza meg a prioritásokat. Mielőtt az Európai Unió dönt a támogatásokról, mindenféleképpen egyeztet a hatalom képviselőivel, hogy melyek a fontos projektumok az állam számára. Az elmúlt időszakban több IPA-projektumunk is megvalósult Szabadka területén. Megépült nyolc kilométernyi kerékpárút, elkészült több szecessziós épületünk felújításának tervdokumentációja, és Palicson felépült egy magyar művelődési központ. Ebben is fontos a képviselők munkája, hiszen nekik köszönhetően tudjuk elérni, hogy a projektumaink felkerüljenek arra a listára, amelyet az EU-ban az elbíráláskor figyelembe tudnak venni.

Regionális szinten milyen tervekkel vágnak neki az előttünk álló választásoknak?

– Rengeteg olyan regionális utunk van, amit le kell aszfaltozni. Kommunális problémákat kell megoldanunk. Például Hajdújáráson és Ludason sajnos a mai napig nincs kiépített ivóvízhálózat. Ezt úgy lehet megoldani, hogy megnöveljük a királyhalmi vízgyár kapacitását, és egy fővezetékkel összekötjük Királyhalmot Hajdújárással és Ludassal. Ez egy több millió eurós projektum, és csakis támogatással tudjuk megvalósítani. Emellett szeretnénk szennyvíztisztítót és hálózatot kiépíteni Csantavéren és Bajmokon is, körforgalmat Csantavéren, Csantavér és Orom, valamint Zenta és Szabadka között szeretnénk utat kiépíteni, valamint a Szabadka és Zombor közötti útszakaszt is tervezzük felújítani.

Megválasztása esetén mit tart elsődleges feladatának?

– Mivel közgazdász vagyok, számomra az a legfontosabb, hogy a költségvetésben olyan tételeket harcoljak ki, és olyan beruházásokat valósítsunk meg, amelyekre már régóta várnak a Szabadka környékén élők. Már említettem a hajdújárási és ludasi vízvezetékhálózatot, ami létfontosságú az ott élők számára, és csak utána tudunk foglalkozni egyéb kérdésekkel, miután ezt megvalósítottuk. Az élethez szükséges feltételek biztosításának prioritást kell élvezniük a következő időszakban.