2022. szeptember 28., szerda

Kezembe veszem a vándorbotot

Szalay Pál útirajzaiból I.

Kényszerű bezártságomban egy régen félretett útikönyv akadt a kezembe, Szalay Pál 1906-ban Rimaszombatban kiadott Kóborlások – Úti rajzok és benyomások című kötete. Szerzője nevét nem őrzi az irodalomtörténet, azon megjegyzéséből, hogy a mindennapjait századok porát őrző akták között tölti, arra következtetek, bizony ifjú ügyvédjelöltről – afféle fiskálisról – lehet esetében szó, amit a dr. titulus is megerősít. Szalay Pál uram a kóborlások lelkes híve volt, bevallása szerint kicsiny gyermekkorában is ujjongó lélekkel barangolt a Rima-parti füzesekben. A hatodik gimnáziumi osztály befejezésekor az évzáró vizsga másnapján elköszönt az osztálytársaitól és meg sem állt Eger városáig. „Ez volt az első nagyobb út, amit önállóan, egyedül tettem meg” – írta a szerző könyve bevezetőjében. Hosszan csodálta a város szépségeit, megbámulta a nevezetes székesegyházat, a remek líceum-épületet, s a hős Dobó István egykori háborújának színhelyét, a romokban heverő, régi várat. „Csak egy napig időztem a városban, s meg voltam vele elégedve. Estefelé egy fuvaros paraszt szekerén megérkeztem Felső Tárkányba. Csinos falu ez, nem messze Egertől” – írta az ifjú csavargó, a szabadság élményétől megittasulva. Ami viszont igazán elbűvölte őt, a szőke hajú, tüzes szemű palóc leányok tekintete volt. Ekkortájt foganhatott meg a lelkében az utazás vágya. „Tavasszal, mikor a fák rügyezni kezdenek – avatta be titkaiba az olvasót –, mikor a természet nagy álmából felébred, mikor a vándormadarak útra kelnek, nekem is mennem kell. Kezembe veszem a vándorbotot. Neki a nagyvilágnak, az örökszép természetnek. Napokon át kószálok a rengetegben, a hegycsúcsok tetején, a szelíd dombok váromladékain. Nyugalmat, pihenést keresek a szelíd falvak csendes békéjében, s szórakozást a jó barátok gyöngéden szerető környezetében.” Előbb csak a kedves Mátra-vidéket, később már a magyar haza minden csodáját szerette volna látni: „Nem megyek addig idegenbe – fogadkozott –, amíg ezt a véráztatta édes földet alaposan meg nem nézem, míg népeinek szokását, érzés- és gondolatvilágát jól ki nem tanulmányozom.”

Első igazi, immár országjáró utazása 1896 tavaszán, a millenniumi kiállítás idején történt, ekkor utazott vonaton és hajón Budapesttől Pozsonyig. Egy délutánt Visegrádon töltött, megcsodálta Mátyás király valaha fényes palotájának romjait, Oláh Miklós érsek feljegyzései jutottak az eszébe, Zách Klára megrázó tragédiájának emléke és a Salamon-torony égbe törő falai régi évszázadok emlékeit idézték föl az emlékezetében. „Ábrándos lelkemmel visszaszálltam a regékkel dús múltba, s megelevenedtek előttem az egykori fényes napok emlékei. Az enyészet szele süvölt át a mohos romfalak nyílásain ott, ahol hajdan a jókedv, a hatalom, a dicsőség és a szerelem hangos zsivaja és édes suttogása volt úr.” Az esztergomi bazilika Bakócz-kápolnájának reneszánsz stílusa, Pázmány Péter gyönyörű szobra, s a székesegyház sírboltjában csöndes áhítatban meglátogatott Vitéz János sírja leírhatatlan lelkesedéssel töltötte el az ifjút, amit csak fokozott a Rév-Komárom-i erőd dicsőséges történelmének emlékezete. Az erőd-városban az Úrnapi körmenet útját illatos kakukkfűvel hintik be, a magasban az egyik bástya fokán Szűz Mária derűs arccal, babérkoszorúval a kezében hirdeti az erőd bevehetetlenségét.

A következő útja is magyar tájakra vezetett, első megállója Aradon volt, ahol megnézte az 1848-as ereklyemúzeumot, és fejet hajtott a vértanúk emlékműve előtt. „Csak imádkozni tud a lélek e szent helyen – írta lelkes megindultságában ifjú Szalay Pál uram –, s erős fogadást tenni, hogy e hazához hű lesz, annak minden rögét védelmezni fogja az ellenség ádáz dühe ellen.” Mi sem természetesebb, hogy további barangolása Mária-Radnára, a híres búcsújáró helyre vezetett. Majd így folytatta úti élményeinek leírását: „Csípős őszi reggelen útra keltem Aradtól Temesvár felé. Szép sík földön, az Isten áldotta Bánságon halad keresztül vonatunk. Ez a mi aranyat termő Kánaánunk. […] A hűs árnyat adó lombos fák között ezüst szalagként tündöklik a Béga folyó.” Temesvárott nem mulasztotta el megtekinteni a Délmagyarországi Múzeum felettébb gazdag, szépen rendezett gyűjteményét, majd a Berzava folyó mentén folytatta útját Resica felé. Resica óriási ipartelep, egyik fő központja az osztrák–magyar államvasút bánsági birtokainak. Megjegyezte: az öntödében gyártották a nagyobb hidak közül az újvidéki Duna-hidat, a barcsi Dráva-hidat és a szegedi Tisza-hidat is. „Szépen hajnalodott – írta –, mire Versecre, a bánsági bortermelés fő emporiumába értem.” A Kápolna-hegy alján fekvő városnak festői fekvése van, csinos épületeiben szerbek, németek, magyarok laknak. Az útikönyvek szerint, mikor Traján császár a dákokat leverte, e helyen castellumot építettek. Ma már csak egy őrtornya emlékeztet régi történetére. Lakosainak fő foglalkozása a bortermelés. „Csak egy dolog szomorított el – fogalmazta meg az ifjú vándor meglepetését. – Mióta Aradot elhagytam, mintha nem is Magyarországon járnék. Csupa német, szerb és idegen minden. Versecen már annyira idegen, hogy magyar beszédet alig hallottam, s még az üzletek feliratai is mind szerbek vagy németek.” Útja Fehértemplom mellett vezetett, s csakhamar megpillantotta a szívének oly kedves Dunát. További, az Al-Dunán megtett hajóutazása feledhetetlen élményt jelentett számára, benyomásairól útirajzának további csodálatos fejezetében számolt be.