2022. augusztus 10., szerda

Jól működik a távoktatás

Ada községben az online oktató-nevelő munka közel kétezer diákot és óvodást, valamint mintegy kétszázötven pedagógust érint

A rendkívüli állapot kihirdetését követő második napon az Ada községi általános iskolákban, a zeneiskolában és a középiskolában megindult a távoktatás, amelyhez hamarosan csatlakozott az óvoda is. Az oktatási intézményekben azóta folyamatos és jól működik az online oktatás, amely ugyan nem helyettesítheti hosszú távon a közvetlen pedagógusi oktató-nevelő munkát, de kényszerű megoldásként biztosítja a gyerekeknek a rendszeres tanítást. Ada községben az online oktató-nevelő munka közel kétezer diákot és óvodást, valamint kétszázötven pedagógus érint.

Az Ada községbeli iskola- és óvodaigazgatók tanácsa (Csincsik Zsolt felvétele)
Az Ada községbeli iskola- és óvodaigazgatók tanácsa (Csincsik Zsolt felvétele)

A távoktatás tapasztalatairól érdeklődtünk az oktatási intézmények vezetőinél, akik az igazgatók tanácsába tömörülve koordinálják az intézmények munkáját, nem csak a szükségállapotban. A tanács vezetője, Maksó Éva, az adai Cseh Károly Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy miután március 15-én bejelentették a rendkívüli állapotot a televízióban, azonnal egyeztettek egymással és a polgármesterrel. Majd másnap az oktatásügyi minisztérium és a községi önkormányzat utasításaira támaszkodva egységesen megszervezték a munkát, amely március 17-e óta folyamatos a községi iskolákban, ahol teljes órarenddel dolgoznak, és minden tantárgyat tanítanak a 35 perces órákon. Azzal, hogy az általános iskolákban a pótóra, az emelt szintű oktatás és a nyolcadikosok felkészítője kimarad, de ezeket a munkaszombatokon pótolják. A zenedében és a középiskolában a gyakorlati órák lebonyolítása okoz némi gondot, amit igyekeznek különféle módon áthidalni.

– Megegyeztünk, hogy egységes álláspontra fogunk helyezkedni, és ugyanazokat a követelményrendszereket állítjuk fel a gyerekeknek és a tanároknak. A távoktatást technikailag ugyanúgy vezényeljük le. Kiválasztottuk azt a platformot, amely talán a legismertebb, a legmegfelelőbb a szülőknek, a gyerekeknek és a tanároknak is. A Messenger mellett döntöttünk, azzal, hogy ez egy alapot képez, utána mindegyik intézménynek, tanítónak és tanárnak is lehetősége volt arra, hogy ezt gazdagítsa. Különböző oktatási portálokat vehetnek és vesznek is igénybe a pedagógusok – közölte Maksó Éva.

Adai és moholi általános iskola

A két adai, egy-egy törökfalui és völgyparti iskolarészleggel rendelkező Cseh Károly iskolában 591 diákot és 86 tanítót és tanárt érint a távoktatás – tudtuk meg Maksó Éva iskolaigazgatótól, aki büszkén újságolta, hogy az intézmény tanárai és tanítói részt vesznek a televíziós távoktatásban is. Kiemelte, hogy minden osztályra és osztálytanácsra vannak virtuális csoportok, illetve létrehoztak egy virtuális tanárit, ahol a közvetlen információátadás történik a tanárokkal.

– A Cseh Károly iskolában nagyon jól vettük az akadályokat. Nagyon büszke vagyok a tanárokra és a gyerekekre, valamint a szülőkre is, mivel most különösen nagy segítségre szorulnak az alsós diákok. Mindannyian bevándorlók vagyunk ebben az új virtuális világban. Talán eddig a gyerekek voltak lépéselőnyben, mivel ők élték aktívan az életüket a virtuális térben, amiből a tanár kimaradt. Most mi is ott vagyunk, de nemcsak nekünk új ez, hanem a gyerekeknek is, mert eddig nem az oktatási portálokon töltötték el az idejük nagy részét, hanem más oldalakon. Most nekünk azt kell közvetíteni a gyerekek, a szülők és a közösség felé, hogy tudunk alkalmazkodni, mert azok fognak nyertesen kikerülni ebből a helyzetből, akik nem tunyulnak el, hanem lépést tudnak vele tartani. Az oktatás során a tanárok mérnek, és zajlik az osztályozás. Formatív és szummatív értékelés is folyik. A tanárok vezetnek pedagógiai portfóliókat a gyerekekről, valamint tudásfelmérőkön, házi feladatokon és különböző beadandó munkákon keresztül le tudják mérni a munkájukat. A szülőkre jelenleg nagy feladat hárul. Egyrészt, hogy segítsenek, másrészt, hogy véletlenül se segítsenek. A tanároknak ugyanis most kiesett egy nagyon komoly eszköz a kezéből, a közvetlen ellenőrzés lehetősége. Most a szülő akkor segít, ha nem mindig segít. A szülőktől azt kérném, hagyjuk a gyerekeket, hogy megállják a helyüket, és a tanár tudjon objektív véleményt alkotni arról a munkáról és tudásról, amit a tanuló felmutat – magyarázta Maksó Éva, aki hozzátette, hogy azoknak a tanulóknak, akik az IOP tanítási program szerint tanulnak, a tanárok külön feladatokat készítenek, ahogyan korábban is. Azoknak a diákoknak, akiknek bármilyen okból nincs lehetőségük részt venni a távoktatáson, papírformában juttatják el a tananyagot heti rendszerességgel. A szülők hétfőnként vehetik át egy borítékban a feladatokat, amit aztán kidolgozva visszavisznek, a tanító pedig ellenőriz és értékel. Az iskola igyekszik felkutatni a lehetőséget, és biztosítani a számítástechnikai eszközt azoknak a diákoknak, akik felszerelés hiányában nem tudnak részt venni a távoktatásban.

A moholi Novak Radonić Általános Iskolában 368 diák tanul 49 tanár vezetésével. Rade Radulaški iskolaigazgató elmondta, hogy a moholi iskolában nagyon hasonló a helyzet, mint az adai intézményben, nincs nagy különbség a távoktatást illetően, és egyelőre minden rendben folyik. Megjegyezte, hogy az intézményben zajlik felnőttképzés, ahol másképpen bonyolítják le az oktatást, akárcsak a szociálisan hátrányos helyzetű negyvennégy gyereknél. A gyerekek valamivel több, mint fele és a felnőttek papíron kapják meg a tananyagot heti rendszerességgel. Kiemelte, hogy a koronavírus-járvány ellenére továbbra is folynak a nagyszabású felújítási munkálatok a moholi iskolában, ahol megújul az iskolaudvar és a tornaterem, valamint az iskolaépület egy része.

A leendő elsősök az adai és a moholi általános iskolába is elektronikusan iratkozhatnak be, ami már április elsejétől zajlik.

Bartók Béla Zeneiskola

A zenede adai és moholi részlegében 152 diák részesül elméleti és gyakorlati zenei képzésben 16 tanár vezetésével. Bács Annamária igazgatótól megtudtuk, hogy a nehézségek főként a csoportos órák alkalmával jelentkeznek, de ezeket igyekszenek áthidalni.

– A zeneiskolában javarészt individuális oktatás folyik. Egy órán egy-egy diák és tanár vesz részt. Ez kicsit könnyít az internetes kapcsolattartáson. Viszont vannak csoportos óráink is, mint a szolfézs, a kamarazenélés és a korrepetíciós órák, amelyeket bizony meg kellett oldani – magyarázta Bács Annamária.

– A szülők kezdettől fogva nagyon támogatók és segítőkészek. Nagyon örültek neki ők is, és mi is, hogy a gyerekek nem maradtak egyedül, és haladni tudnak az anyaggal. Még akkor is, ha kevesebbet vesznek át a tervezettnél. Az órákat igyekszünk úgy kialakítani, hogy ne legyen újabb teher se a diáknak, se a szülőknek, hanem inkább egy kis kikapcsolódás, de tanulás is egyben. A csoportos órákra a tanárok kiválasztották a legmegfelelőbb applikációt, mivel többfélét használnak, Vibert, Messengert, WhatsAppot, és azon keresztül tartják az órákat. Sokszor a közös éneklésnél és ritmizálásnál gondot jelent, ha késik a hang. A tanárok dinamikát jóformán nem tudnak ellenőrizni. Fontos az ujjrendet is nézni, ez vagy látszik, vagy nem. A szülő igyekszik a telefont úgy tartani, hogy a tanár lássa, a diák hogyan muzsikál és mit csinál. A kollégákra, diákokra és a szülőkre egyaránt büszke vagyok, hogy megállják a helyüket ezekben a nehéz időkben. Az idősebb kollégák is gyorsan átálltak az online oktatásra, amiben a fiatalabbak segítettek nekik. Egyébként minden úgy halad, ahogyan haladnia kell – nyilatkozta a zeneiskola igazgatója, aki hozzátette, hogy néhány zongorára még szükségük lenne, a zongora szakon tanuló diákok számára, amit különböző módon próbálnak pótolni.

Műszaki Iskola

Az adai középiskolában 51 tanár irányításával 382 diák tanul távoktatásban. Gilice Hilda iskolaigazgató elégedett az online oktatással, amelyben a gyakorlati oktatás és a tömbösített órák okoznak nehézséget, de ezt próbálják különféle megoldásokkal rendezni. Elmondta, hogy minden osztálynak létrehoztak Messenger-csoportot, egy közös teret, ezt követően már különböző más platformokat is használtak a tanárok.

– A Műszaki Iskolában az IKT-eszközök használata magas fokú. Az elektronikai, gépészeti és építészeti szaktantárgyakat tanító szaktanároknak eddig sem voltak tankönyveik, főként magyar nyelven. Ezt a digitális tananyagot nekik korábban már el kellett készíteni, így ők már jóval nagyobb előnyben vannak, és tudják ezeket az eszközöket használni. Akárcsak a tanulóink, akik egy virtuális világban élnek, számukra ez egyértelmű. Nagyon jól elindult az online oktatás, nagyon büszke vagyok a csapatra, mert eredményes és jó minőségű munkát nyújtanak. A tanulók is jelen vannak, napi szinten követem, hogy ki és miért hiányzik. Természetesen vannak hiányzások, mert előfordul, hogy több gyerek használja egyszerre a számítógépet a családban, vagy éppen nincs internet, ilyen jellegű technikai problémák folyamatosan felmerülnek – közölte Gilice Hilda.

– A középiskolai oktatásban hátránynak számít, hogy mi nagyon sok speciális programot, szoftvert használunk, ami nem biztos, hogy a tanulónak megvan odahaza. A licences Solidworks szoftvert tudja használni a diák az iskolában, otthon viszont nem. A tanáraink viszont ezeket a problémákat szépen áthidalják, nemcsak a gépészeten, hanem más szakterületeken is. A középiskola másik speciális szegmense a gyakorlati oktatás. A tanulóink nem tudnak géphez jutni, mivel valószínűleg otthon nincs számjegyvezérlésű marógép, illetve a cégekbe sem tudnak elmenni gyakorlati oktatásra. Ezt úgy oldottuk meg, hogy szöveges leírásokat és videófilmeket kapnak, illetve Skype-on keresztül kommunikál velük a tanár osztott képernyővel. Így folyamatosan látják azt, hogyan működik egy marógép, illetve szimulációs programokat használnak – nyilatkozta az iskolaigazgató, aki szerint nagyon jó ötletekkel és megoldásokkal szolgálnak a tanárok és a diákok a nehézségek kezelésére, amelyeket közösen biztosan megoldanak. Külön kihívásnak nevezte a tömbösített órák megszervezését is, amely sok oktatási profilt érint. Kiemelte, hogy a felnőttképzés keretében két tanfolyamon 19 tanulójuk van, akiknek elméleti és gyakorlati feladatokat ad az oktatótanár, továbbá az át- és továbbképzésen lévő személyek konzultálhatnak a tanárral, de vizsgát nem szerveznek nekik.

Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Nevelési és Oktatási Intézmény

Jól működik az óvodában és bölcsődében az online oktató-nevelő munka, amellyel elégedettek a szülők, a gyerekek és az óvónők is – tudtuk meg Boja Patyi Sarolta igazgatótól. Az adai, moholi, törökfalui és a völgyparti óvodai és bölcsődei részlegbe egyébként 430 kisgyerek jár, akikkel 40 óvodapedagógus foglalkozik. Az igazgató elmondta, hogy a község területén az óvoda volt az utolsó intézmény, amely áprilistól bekapcsolódott az online oktatásba Messenger- és Viber-csoportokon keresztül.

– Az óvónő feladata, hogy mindennap ajánljon néhány feladatot a gyerekeknek. Ez nemcsak nekik szól, hanem a szülőknek is. Nálunk nem kötelező a feladatot elkészíteni, ajánlást adunk, hogy mi az, amit meg tudnak valósítani. Hangsúlyozottan igyekszünk megkönnyíteni és érdekesebbé tenni a szülőknek az otthoni munkát, mivel az intézményünkben nagyon sok gyerek van egész napos tartózkodáson. Sok gyerek a napja nagy részét az intézményünkben tölti, van, aki tíz órát is. Az eddig itt zajló oktató-nevelő munka most a szülőre hárul. Ezt a közös együttlétet szeretnénk megkönnyíteni a szülőknek játékos feladatokkal és ötletekkel. Olyan feladatokat küldenek a kolléganők, amelyek könnyen megvalósíthatók, nem kell hozzájuk sok eszköz. Az idő is egyre jobb, így legalább kimehetnek a gyerekek az udvarra, a balkonra, ahol mozoghatnak. Nagyon örülök, hogy a kollégák ilyen szépen vették az új feladatot, elfogadták, és folyamatosan dolgoznak rajta – közölte Boja Patyi Sarolta.