2021. július 28., szerda

Ingyom-bingyom, tálibë

A nagymamám csodás történeteket ismert. Hátborzongató meséket táltosokról, garabonciásokról, ördöngösökről, boszorkányokról, sőt sárkányokról is, amelyek a legnagyobb villámlás és égiháború közepette hurcolják magukkal a kölyküket, hogy egy mélységes mély kútba ejtsék. A kis sárkányok pedig ott nőnek óriásivá a kútfenéken, majd egy esőverte éjszakán kiröppennek, és befészkelnek a megátalkodott, gonosz emberek szívébe…

Leginkább este szeretett mesélni a nagyanyám, gyér lámpafény mellett, és lassan, megfontoltan ejtette ki a szavakat, mindegyiket ízlelgetve, akár ha fogai között őrölné őket. Meséi nyomán megelevenedett a szoba, megnőtt a bútorok árnyéka, és neszek hallatszódtak a nagyszekrényből, az ágy alól, s a homályos sarkokból is. Csak a pókok – legyintett nagymama a szorongásunkat látva, hiszen az öcsémmel ilyenkor orrunk hegyéig húztuk a paplanunkat; majd tovább szőtte a mesét, s a karján mutatta, hogy mekkorára nőtt meg hirtelenjében a keresztúton talált gúnár nyaka, mihelyt a nagyapám megindult felé, hogy levágja. A legkülönösebb, és talán a legfélelmetesebb éppen az volt ezekben a mesékben, hogy a hősük mindig egyik-másik ismerősünk volt, a helyszínük pedig a falu, amelynek minden utcáját ismertük. Valóságosnak és hihetőnek tűntek ezáltal a történetek, amelyek lámpaoltás után sem értek véget, hiszen a gyermeki fantázia tovább gombolyította őket, egészen addig, hogy már mozdulni is alig mertünk a takaró alatt. Ilyenkor segített egy dal, egy kis nyulacskáról szóló. Amint elkezdtem dúdolni, megszűnt a félelem, csak jóleső borzongás maradt a nyomában.

Sokkal később, már tiniként bukkantam írásos nyomára az én varázsdalomnak. Kiderült, hogy valójában egy magyar népdal, amelyet Kodály Zoltán gyűjtött a Gömör és Kis-Hont vármegyei Kisvisnyón 1913-ban.

(Illusztráció - Pixabay.com)

„Hová mégy të, kis nyulacska? Ingyom-bingyom, tálibë, tutálibë, málibë, az erdőbe” – hangzik az első strófája, és a különlegessége az, hogy minden versszakban felbukkan ugyanaz a belső refrén, ami miatt „libizáré-dal”-nak nevezik, hiszen a refrén értelmetlen, halandzsa szöveg. Számomra éppen ez az értelmetlen, halandzsa szövegrész volt belőle a legkedvesebb: „Ingyom-bingyom, tálibë, tutálibë, málibë…”. Egymás után többször eldúdolva, akár valami mantra, mindig átsegített a félelmen, mintha védettségbe, végtelen nyugalomba kerültem volna általa.

Az ének, a zene, a dal ehhez hasonló erejét tapasztalhatják meg manapság is sokan, hisz a bezártság, a karantén, a magány napjaiban sok helyütt balkonkoncertek, karanténdalok hallatszanak a lakóépületek rengetegéből, hogy a szorongást legyűrve egymást bátorítsák a szomszédok egy-egy dallam segítségével. Ösztönös viselkedés lehet ez, hogy szorult helyzetében az ember zenélni kezd, dalra fakad, és várja, hogy a félelem keltette gátak felszakadjanak.

A napokban, kijárási tilalom idején, kertészkedés közben érintett meg ismételten e zenében rejlő csoda. A szomszédfiú ugyanis kiállt az udvarra, és hegedülni kezdett. Magyar népdalokat játszott. A végtelen csendben csak a galambok burukkoltak, verebek civódtak, fecskék csiviteltek alig hallhatóan, miközben egyre parttalanabbul áradt a hegedűszó. Át az udvar fáinak koronáján, át a kerítésen, végig a néptelen utcán, a dermedt házakon, az üres parkokon, játszótereken… egészen a gyerekkori szobámig, ahol sokáig mesebeli lények tanyáztak – a paplan alól hallani lehetett folytonos neszezésüket. És ez a hegedűszó most ugyanolyan csodát tett, mint hajdan a nyulacskás népdal varázsrefrénje. Hallatán felengedett a félsz, majd olyan könnyed nyugalom kísérte, amilyen könnyednek tűnt az éppen öntözött kerti ibolyák illata.