2023. január 26., csütörtök

Befejeződtek a szennyvíztisztító kiépítésének előkészületei

Módosították a költségvetést a topolyai képviselő-testület ülésén

Csökkentették Topolya község 2020-ra vonatkozó költségvetését a 30. képviselő-testületi ülésen, amelyen 16 napirendi pontot tárgyaltak meg pénteken a jelen levő képviselők. Kislinder Gábor községi elnök kifejtette, hogy a múlt évben elfogadott több mint 2 milliárd dináros keret szűkítése gyakorlatilag formai lépés volt, miután a szennyvíztisztítóra vonatkozó költségeket átutalta Topolya és a tartományi támogatás is megérkezett.

A Szabadkai Regionális Hulladéktárolóba havonta 3030 tonnányi hulladék érkezik Topolyáról (Fotó: Kazinczy Paszterkó Diana)

- A módosításra azért volt szükség, mert befejeződtek a szennyvíztisztítóval kapcsolatos tranzakciók, vagyis a költségvetésben fel kell tüntetni ezeket a folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy az idei költségvetés 8,6%-át kitevő, a szennyvíztisztítóra szánt összeget le kellett írnunk a költségvetésből. Ez több mint 179 millió dináros leírást jelent, és gyakorlatilag nincs hatással a költségvetés felhasználóira – fejtette ki a községi elnök, aki elárulta azt is, hogy a szennyvíztisztító kiépítésének előkészületei befejeződtek, bevezették az áramot és az előírt ivóvízhálózatot. Az adminisztrációs előírások tisztázása után remélhetőleg e hó végén megkezdődik a konkrét építkezés.

A testület ülésén szavaztak a község területére vonatkozó városi és peremvárosi személyszállítási tevékenység átruházására vonatkozó tervről is. Jelenleg az erre vonatkozó közbeszerzési pályázatot, és a terveket készítik elő. Határozati javaslatot fogadtak el az idei évi községi foglalkoztatási cselekvési tervről. Ehhez kapcsolódóan az ellenzéki felszólalások egyebek mellett felhívták a figyelmet a pártalapú foglalkoztatottság jelenlétére. A képviselők megszavazták, hogy az eddig Topolya község köztulajdonát képező számítástechnikai eszközök és a rendőrségi munkafelszerelések térítésmentesen a Topolyai Rendőrállomásra átruházódjanak. Határoztak, a krivajai helyi közösség szükségleteit figyelembe véve, egy anyakönyvvezetői hivatalként szolgáló épület megvásárlásáról is. Az ülésen jelen volt és felszólalt Miladin Nešić polgári jogvédő, majd elfogadták Topolya Község Ombudsmanjának múlt évi jelentését és az idei munkatervet.

- Az ország 174 községéből csupán 22-ben működik ingyenes polgári jogsegély, ez a polgárok létszámának a felét lefedi, viszont az igény ettől jelentősen nagyobb. Évente Topolya községben körülbelül 1000 esettel fordulnak hozzám szociális juttatásokra vonatkozó kérdésekkel, az adózás is egy sarkalatos kérdés, elsősorban a vízlecsapolást illetően – nyilatkozta Nešić, aki felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is veszélyt jelentenek az interneten terjedő csalások, és elsősorban a pénzzel kecsegtető ajánlatoknak dőlnek be a polgárok.

A napirendi pontok között szerepelt még a Szabadkai Regionális Hulladéktárolót érintő több kérdés is. Módosították az alapítói szerződést, hiszen a vállalat teljes adminisztrációs részlege kiköltözött a Békovára. Ezmellett jóváhagyták a hulladéktároló 2020-as költségvetését és működési tervét. Góli Csilla igazgatónő az ülésen közzétette, hogy Topolyáról havonta immár 3030 tonnányi hulladék érkezik. Az ülésen végzésjavaslatot fogadtak el a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának megalakításáról, majd következtek a képviselők, elsősorban környezetvédelmet érintő kérdései.