2022. augusztus 13., szombat

A Prosperitati Alapítvány sajtóközleménye

Az elmúlt négyéves ciklusban a Prosperitati Alapítvány által támogatott 12591 pályázat csekély hányadánál jelentkezett olyan elszámolási vagy fenntartási nehézség, ami az Alapítvány fellépését igényelte. Tapasztaljuk, hogy a siker esetében a 99% is kevésnek bizonyul, nagyobb visszhangra találnak azonban az olyan esetek, ahol valamilyen probléma merül fel. A Prosperitati Alapítvány a Seb-Agrar Kft. kapcsán megjelent problémához kezdetektől úgy viszonyult, hogy elsősorban a termelők érdekeit veszi figyelembe. Mivel a tervekkel ellentétben a Seb-Agrar Kft. nem jutott időben hozzá a tartozások kifizetéséhez elengedhetetlen banki hitelhez, de az új termelési év kezdete előtt a termelők járandóságának kifizetése létfontosságú, támogatjuk, hogy az Agroturs Kft. által folyamatban lévő elszámolások és kifizetések megtörténjenek.

A Seb-Agrar Kft. integrátori pályázatának elbírálása - ahogyan minden más pályázaté - külső szakértők bevonásával történt, banki kockázatelemzési és hitelminősítési folyamatot követően – ami éppen a nagyléptékű pályázatok értékelése kapcsán, plusz elemként került bevezetésre. A szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése mellett a pályázat tárgyát képező projekt fenntartásának kérdésével is foglalkozik az Alapítvány, együttműködve az érintett felekkel és összhangban a Támogató által meghatározott szabályokkal.