2022. május 25., szerda

Ismét befogják Topolyán a kóbor kutyákat

Kisebb, de kiegyensúlyozott jövő évi költségvetésről döntöttek a képviselők

A 2019-es év utolsó képviselő-testületi ülése Topolyán (Fotó: Kazinczy Paszterkó Diana)

Az idei év utolsó topolyai községi képviselő-testületi ülése alkalmával 28 napirendi pontot vitattak meg a jelen levők, illetve fogadtak el, kisebb-nagyobb vitákkal. A képviselők elsőként a jövő évi községi költségvetésről és a közvitáról szóló jelentésről határoztak. Topolya 2020-as büdzséje az előzetes számítások alapján 2 milliárd 81.6 millió dinárt tesz ki, ami az idei kerettől mint egy négy százalékkal kevesebb. Ennek az az oka, hogy jelentős számú állami földterület került vissza a tulajdonosokhoz a vagyon-visszaszármaztatási folyamatban, amik bérleti díjától elesett a község, ismertette beszámolójában Fekete Ildikó, az önkormányzat költségvetési és pénzügyi osztályvezetője. Hozzá tette, hogy a fent említett összeg közel sem végleges, csupán egy kiindulási pont, mivel a költségvetést a bevételek alkulásával összefüggésben évente többször is módosítani kell. Kislinder Gábor községi elnök a sajtónak tett nyilatkozatában elmondta, az idén lehetőségük volt úgy összeállítani az önkormányzat anyagi kiadásait, hogy az kiegyensúlyozott legyen.

- A jövő évi költségvetés jelentős részét a már megkezdett és az előttünk álló időszakra vonatkozó befektetések és infrastrukturális fejlődések teszik ki Topolyán és a 15 helyi közösségben. A gazdasági ágazatok mellett az oktatásra-, vagyis a tanintézményekre szánt keretösszeg is jelentős tétel, a szociális juttatások mellett a sport, a civil szervezetek is nagy hangsúlyt kapnak. Voltak persze kisebb viták az elképzelésekkel kapcsolatban, de ami számomra pozitív, hogy komolyabb kritikát nem kapott a költségvetés. - nyilatkozta a községi elnök.

A topolyai képviselők határoztak még arról, hogy jövőre kedvezményes elbírálásban részesülnek azok a felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók a községi ösztöndíjak odaítélésében, akiknek az osztályzata javuló tendenciát mutat. Az ülés további részében a képviselők jóvá hagyták a topolyai önkormányzat által alapított közvállalatok működési programját, így a Komgrad Kommunális Közvállalat, a Piac Közvállalat, valamint a Telekrendezési-, Útkezelési-, Közművesítési- Településtervezési és rendezés Közvállalat jövő évi gazdálkodási terveit. Domány Dudás Diana, a Komgrad igazgatónője beszámolójában a fejlesztési terveken kívül közzé tette, hogy több heti huzavona után a felügyelőségtől engedélyt kaptak a kóbor ebek ismételt befogására. E témával kapcsolatban élesebb viták alakultak ki a képviselők körében. Az ülés további részében több községbeli tanintézmény iskolaszéki tagjainak a felmentéséről és kinevezéséről is döntöttek, majd vita bontakozott ki a múlt hónapban alakult, Topolya, a mi községünk nevet viselő képviselői csoport körül. Ez után elfogadták ugyan, de hárman nemmel szavaztak a Községi Választási Bizottság elnökének, tagjainak és titkárának, illetve azok helyettesének a kinevezéséről szóló napirendi pontra. A képviselői felszólalások és kérdések között egyebek mellett elhangzott, hogy a községnek számba kellene vennie a területén ipari felhasználási céllal fúrt kutak számát és mélységét, illetve használatát.