2021. január 17., vasárnap

Segítség a felsőoktatási tanulmányokhoz

Több mint 1000 egyetemi és főiskolai hallgató részesül a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjában

Idén is nagy az érdeklődés a vajdasági magyar egyetemisták és főiskolások körében a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjpályázata iránt. Ennek köszönhetően 2017-hez hasonlóan az idén is megnyitották a harmadik pályázati kört. Jelenleg a Magyar Nemzeti Tanácsnak csaknem 1000 ösztöndíjasa van. A részletekről Jerasz Anikóval, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökével beszélgettünk.

Megjelent a felsőoktatási ösztöndíj harmadik felhívása. Az előző két körben hányan nyerték el az ösztöndíjat?

– A Magyar Nemzeti Tanács 2011 óta valósítja meg a komplex ösztöndíjprogramját, amelynek keretében ösztöndíjban részesítjük azokat a fiatalokat, akik az itthoni továbbtanulás mellett döntenek. Az ösztöndíjprogramunkat a Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően tudjuk évről évre megvalósítani, illetve az ösztöndíjakat kiosztani a fiatalok számára. A felsőoktatási ösztöndíj az alapképzésre járó egyetemi hallgatóknak szól. Két pályázati körünk már lezárult. Az első július 15-étől szeptember 15-éig állt nyitva. Ezt az elsőéves egyetemista és főiskolai hallgatóknak írtuk ki, vagyis azoknak, akik első ízben nyertek felvételt valamelyik szerbiai, akkreditált felsőoktatási intézménybe. Az első pályázati kör alkalmával 227 ösztöndíjat osztottunk ki. A második pályázati körünk szeptember 23-án nyílt meg, és október 21-én zárult. Ez elsősorban a felsőbb éves egyetemistáknak szólt, ám ugyanakkor az elsőévesek is pályázhattak. A második körben 50 újabb ösztöndíjat osztottunk ki. November 21-én meghirdettük a harmadik pályázati kört. Ez november 29-éig állt nyitva, és ezúttal 20 ösztöndíjat fogunk kiosztani. Erre a felhívásra az elsőévesek és a felsőbb évesek is jelentkezhetnek.

Miért volt szükség arra, hogy egy harmadik pályázati kört is elindítsanak?

– Láttuk, hogy még mindig vannak olyan fiatalok, akik megkezdték a tanulmányaikat a felsőoktatási intézményekben, és nem kapták meg az ösztöndíjunkat. Úgy gondoltuk, hogy igény van arra, hogy megjelentessük a harmadik pályázati kört. Az ösztöndíjak nagysága ebben az évben is 90 és 150 euró között mozog. A fiatalok tíz hónapon át kapják az ösztöndíjat. Az ösztöndíj nagysága attól is függ, hogy a hallgatók egyetemre vagy főiskolára járnak, hiányszakmán tanulnak-e, csonka családból vagy nagycsaládból származnak, annak az önkormányzatnak a területén tanulnak-e, ahol az állandó lakcímük is van.

Hány hallgatónak sikerült elnyernie a demonstrátori ösztöndíjat?

– A demonstrátori ösztöndíjpályázat július 15-e és szeptember 15-e között állt nyitva. Hatvanöt demonstrátori ösztöndíjat osztottunk ki. Ők a mi alapösztöndíjasaink is, és mivel vállalták a demonstrátori tevékenységet, ezért 70 eurós ösztöndíjat kapnak a meglevő mellé. A demonstrátori tevékenységnek is kulcsfontosságú szerepe van. Ezek a hallgatók mentorálják az elsőéveseket, és segítik őket abban, hogy minél zökkenőmentesebben tudjanak bekapcsolódni a felsőoktatási intézményekbe.

Mit kell tudni a Várady kiválósági ösztöndíjról?

– A Várady-ösztöndíjprogramunk 2013-ban kezdődött el, majd 2016-ban szétválasztottuk, és két pályázati felhívást jelentetünk meg minden évben. Az egyiket a mesterképzésre járó, a másikat pedig a doktori képzésre járó fiataloknak ajánljuk. A pályázati felhívásokat szeptember 23-án nyitottuk meg, és november 15-éig lehetett jelentkezni. A pályázatok elbírálása és feldolgozása még folyamatban van. A mesterképzésre kiírt 80 ösztöndíjra 113-an jelentkeztek, a doktori képzésre előirányozott 20 ösztöndíjra pedig 25-en. Túljelentkezés van, aminek nagyon örülünk. Annak is örülünk, hogy töretlen az érdeklődés a Várady-ösztöndíj iránt, hiszen kulcsfontosságú, hogy fiatalok úgy gondolkodnak, hogy az alapképzés befejezése után megszerzik a mesterképzéses oklevelet. A nagyon jó képességű hallgatók pedig tovább folytatják tanulmányaikat a doktori képzésen. Az idén módosítottuk a Várady-ösztöndíj doktoranduszokra vonatkozó részét. Lehetővé tettük, hogy azok is pályázhassanak, akik harmadéven vannak a doktori képzésen. Az előző években csak a doktori képzés első- és másodéves hallgatói pályázhattak.

Mely egyetemi karok népszerűek a vajdasági magyar egyetemisták körében?

– Ebben az évben a legtöbb ösztöndíjasunk Szabadkáról, Topolyáról, Magyarkanizsáról, Zentáról, Óbecséről, Nagybecskerekről és Adáról pályázott. A legnépszerűbbnek számító karok az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara, a Művészeti Akadémia, az Orvostudományi Kar, a Természettudományi–Matematikai Kar, illetve a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola. Nagyon örülünk annak, hogy a fiatalok körében töretlen az érdeklődés a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíja iránt. A felsőoktatási ösztöndíjprogram beindítása óta több olyan generáció van, akik vajdasági magyar hallgatóként itthon, a szülőföldön szereztek oklevelet. Már szinte minden vajdasági magyar egyetemista, aki Szerbiában folytatja tanulmányait, a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjasa. Ebben az évben és tavaly is minden fiatal, aki megpályázta az ösztöndíjunkat és megfelelt a kritériumoknak, meg is kapta azt. Reményeink szerint hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a fiatalok vidám és boldog egyetemi éveket tudjanak maguk mögött, és hogy ezzel az ösztöndíjjal levettük a szülők válláról a továbbtanulással kapcsolatos terheket. Reméljük, hogy ezek a fiatalok itthon fognak munkába állni, és itthon fognak boldogulni.

Még mindig nyitva áll az MNT külföldi oklevelek honosítási/elismerési költségének megtérítésére vonatkozó pályázata.

– A Magyar Nemzeti Tanács arra is odafigyel, hogy azokat a fiatalokat is támogassa, akik az anyaországban vagy más külföldi felsőoktatási intézményekben szereztek oklevelet. Szeretnénk őket abban segíteni, hogy amikor hazajönnek, a diplomájuk honosítása és elismerése körüli költségeket megtérítsük. Ennek érdekében július 3-án megnyitottuk a pályázatunkat, amely az oklevelek és a tudományos fokozatok honosítása vagy elismerési költségeinek visszatérítéséről, támogatásáról szól. A pályázati felhívás 2020. január 31-éig áll nyitva. Arra szeretnénk ösztönözni a fiatalokat, akik külföldön szereztek oklevelet, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A honosítási/elismerési eljárást továbbra is a Képzési Ügynökség – ENIC/NARIC – Központban kell elvégezni. Az MNT abban tud segíteni, hogy a fordítással és a honosítással járó adminisztrációs költségeket megtéríti. Nemcsak az alap-, hanem a mester és a doktori képzésen szerzett tudományos fokozatokkal rendelkező személyek is pályázhatnak. Azok jelentkezhetnek, akik 2008. január 1-je óta szerezték meg az említett fokozatot. Évről évre arra ösztönözzük a külföldön oklevelet szerzett fiatalokat, hogy amennyiben visszatérnek a szülőföldjükre, honosítsák az okleveleiket, vállalják ezt az eljárást, hiszen a vajdasági magyar közösségnek szüksége van minden oklevéllel rendelkező magyar fiatalra.