2021. október 20., szerda

Egységet kovácsolt a magyarság körében

Emléktábla a 150 éve alakult óbecsei Magyar Népkör tiszteletére

Százötven évvel ezelőtt, 1868 és 1869 fordulóján a magyar kultúrát szerető elődeink vidékünkön elsőként alapították meg az óbecsei Magyar Népkört. Az elmúlt hónapok, sőt az egész 2018. és 2019. év különösen fontos a kultúrát ápoló és művelő óbecsei magyaroknak. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tagjainak és vezetőségének feltett szándéka, hogy ezt a szellemiséget, mint szellemi örökös, megélje és továbbadja. Ezért ezt a két évet teljes egészében a százötven éves Népkörnek és az intézményesült magyar kultúrának szentelték, a budapesti Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásával, záróakkordként pedig egy emléktáblát lepleztek le a jubileum tiszteletére pénteken, november 22-én.

Az emléktáblát Tót Kása Piroska és Varró Todor leplezték le (Sörös Dénes felvétele)
Az emléktáblát Tót Kása Piroska és Varró Todor leplezték le (Sörös Dénes felvétele)

– Százötven évvel ezelőtt az óbecsei Magyar Népkör egy egységet kovácsolt a magyarság körében, tevékenysége nemcsak a kultúrára, hanem az iparra, a mezőgazdaságra is kiterjedt. Ma a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tagjainak, nekünk, az a feladatunk, hogy a százötven éves alapokat tovább építsük – mondta köszöntőjében Kiss Igor, a Petőfi kultúrkör elnökségének tagja.

Az ünnepségen elsőként a Botra férfikórustól hallottuk a Himnuszt, majd Rókus Zoltán színművész szavalta el Csuka Zoltán Draskóczy Edének írt versét. Az emléktáblát Tót Kása Piroska, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör alapító tagja, illetve Varró Todor, a kultúrkör tagja leplezte le. Az ünnepség az emléktábla megkoszorúzásával és a Szózattal ért véget.