Szerep és állapot

Antalovics Péter: Távoli pólusok

Fekete J. József

2019. november 21., 18:19 >> 2019. november 22., 18:09

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Úgy tűnik, Antalovics Péter nagyon összeszedett, nagyon megtervezett, egységes világképet és nemkülönben egyöntetű versvilágot megjelenítő kötettel kívánt az olvasó elé rukkolni, valami módon továbblépni mindattól, ami első versgyűjteményében, a 2014-es Örökszobában megjelent. Második kötetében három monolitikus ciklust (Poszt-polisz; Emlék a paleolitikumból; Távoli pólusok) alkotott, de ezek a tömbök kevésbé hitelesek az első kötet verseinél. Mintha a költő olajozottan működő mikrovilágként képzelte volna el a ciklusokat, de azok megalkotásuk során szétcsúsztak volna ujjai között, az alkotószándék határozottságának képe mögül kikandikálna a bizonytalanság, a lezáratlan keresés. A szerző tehetsége most is megkérdőjelezhetetlen, azonban hagyta versvilágába belefolyni az elmúlt évszázad magyar költészetének időközben kiégett hatású jelenségeit, a költői öntudatosság nyomatékosítását, a kozmikus dimenziók közé pozicionálást, a sorok rímeltetésének keresettségét.

Az idő (úgyszintén nem új keletű) problematikáját viszont ügyesen kezeli, ennek ellenére a (poszt)szerelmes versei mintha valamiféle csömörből fakadnának.

Illusztrálta: Klájó Adrián, Forum, Újvidék, 2019, 84 oldal

Ám kezdjük az elején. A nyitó vers utolsó szakaszában így fogalmaz: „… csak az legyen / igazság, amit majd én kibontok”. Az animális értékrendhez visszafordító versben megjelenő felsőbbrendűnek tételezett „én” Adynak már a maga korában is idejétmúlt messianizmusát vonzza egy teremtett, posztapokaliptikus világrendbe, ami talán nem a legeredetibb megoldás. Az adys attitűd később is felszínre tör: „… a szent vihar / fejembe zúg és felkavar”. Az új világ új időszámítással kezdődik ugyan, és vannak fiziológiai szükségletei, így az olyan sorokat, mint „még nincsenek / kérdések az idegpályákon, nem hatol sivatagi por légutainkba” elfogadom, noha nem értem a két állítás közti összefüggést, azzal már vitába szállnék, hogy „sosem / feküdtem még ilyen kiszolgáltatottan tobozmirigyem / árnyékában”. Az állítás képtelenség, az agy közepén elhelyezkedő tobozmirigynek ugyanis nincsen árnyéka, nem fekhetünk alá. A költő bizonyára áttételesen kívánt utalni valami álom és ébrenlét közti, megvilágosodott tudatállapotra, csakhogy a fiziológia nem költészet. Miként a sivár jövő rémképei közt üresen zakatoló sorok, például: „feljön a zenitre a megváltó prizma – /alig néhány bábnak mozdul arcizma” se az, az űrfizikáról már nem is szólva (és példát se idézve).

Mintha túl nagy feszültség vibrálna a költői szerep és a lírai én állapota közt, valami megfelelési kényszer pattintaná ki a verssorokat, pedig Antalovics jól ismeri a spontán megszólalás görcsmentes örömét:

cinikusabb lettem, mint a rímkényszer,

önveszélyes, túlérzékeny játékszer,

gyermekkorból ismert, tágas tereken

elmúlik a rend és minden szerepem,

– így tűnik el képekről a lágy vonás –

a formából lélekzetnyi hallgatás

végtelen számú szilánkot létrehoz,

az idő egy üres ékszeres doboz.

(pillanat, kép)

A kötet egyébként többnyire jó verseket sorjáz, bizonyára hangulatfüggő, hogy én éppen a meghaladottnak tűnő áthatásokba botlottam bele. Ha már így kezdtem, így is zárom.

Az évforduló című költeményben szakaszkezdő refrénként ismétlődik a következő sor: „három éve, hogy utoljára magamévá tettelek”. Nem túl atavisztikus, a múlt századból, vagy még korábbról megfogalmazás ez a „magamévá tettelek”? Értem én, hogy a nemi együttlét, a közösülés eufemisztikus megnevezése, ám olvasatomban nem csupán megszépítő jelentése van, hanem mintha megint Ady felsőbbrendűségi tudata köszönne vissza belőle. Mintha a szerelmi aktus során a férfi birtokába venné, tulajdonává tenné a nőt, majd folyamatosan jogot formálna rá. Istenem, hát a XXI. században élünk, a szerelem, vele együtt a nemi érintkezés nem alárendelést, hanem mellérendelő viszonyt feltételez! Még a költészetben is.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége