2021. szeptember 22., szerda

Kutakat fúrtak

Két új ivóvízforrással gyarapodott Topolya a megnövekedett lakossági és ipari igények miatt

Az egyik új kút fúrásának munkálatai (Komgrad Kommunális Vállalat)
Az egyik új kút fúrásának munkálatai (Komgrad Kommunális Vállalat)

A topolyai Komgrad Kommunális Közvállalat a már meglevő hét mellett két új, B1-es és B3-as kúttal bővítette Topolya vízellátását.

Az új ivóvízforrások fúrását az alkalmazott hidrogeológiai kutatásokra alapozva, illetve az ennek nyomán kidolgozott terv alapján hagyta jóvá az illetékes titkárság. A vízgyár környékén elvégzett fúrásokra elsősorban azért volt szükség, mert a megnövekedett lakossági igény mellett az utóbbi két évben bővült az Ipari park kapacitása, illetve várhatóan hamarosan további cégek nyitják meg a kapuikat. A kutak fúrásának költségét a közvállalat fedezte, az előirányozott gazdálkodási tervek szerint. Topolyán egyébként 2007 óta működik vízgyár, amely mechanikus módon szűri a kutakból nyert ivóvizet. Tavaly a Komgrad felújította a szűrőberendezést. A topolyai hálózati víz minőségének többféle paraméterét, egyebek mellett az összetételét és a tisztaságát folyamatosan ellenőrzi az illetékes felügyelőség. Topolyán folyamatban van az ivóvízhálózat felújítása, az idén 100 új háztartás kapcsolódott rá az új vezetékekre.