2023. január 31., kedd

Megemlékezések az 1944/45-ös délvidéki ártatlan magyar áldozatokról

CSÚROG

A szerb–magyar megbékélés jegyében és a hozzátartozók nevében a Magyar Nemzeti Tanács és Teleki Júlia tisztelettel meghívja az érdekelteket kegyeletes megemlékezésükre, amelyet az 1944/45-ös délvidéki ártatlan magyar áldozatok csúrogi emlékhelyénél 2019. október 27-én, vasárnap, 14.00 órakor a Megtépázott Krisztus című szoborcsoport előtt tartanak.

A megemlékezés résztvevőit Teleki Júlia, a csúrogiak kálváriájának egyik túlélője és Vesna Stjepanović, a Csúrogi Helyi Közösség tanácselnöke köszönti. Alkalmi beszédet mond dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.

Az alkalmi műsorban fellép a zentai Mécsvirág együttes, a műsort Takács Krisztián vezeti.

 

ÓBECSE

Október 27-én 9.30 órakor a két szentmise között koszorúzás a belvárosi templomkertben.


ADORJÁN

Október 31-én 14.00 órakor megemlékezés és koszorúzás a Katolikus temetőben.


PÉTERRÉVE

Október 31-én 18.00 órakor szentmise és koszorúzás a templomkertben.

 

HORGOS

November 1-jén 14.00 órakor szentmise a temetőben.

15.00 megemlékezés az áldozatok tiszteletére állított emlékműnél a horgosi temetőben.

 

MARTONOS

November 1-jén 15.00 órakor megemlékezés a Katolikus temetőben.


ÓBECSE

November 1-jén 15.00 órakor megemlékezés a Belvárosi katolikus temetőben a Kopjafánál.


ZENTA

November 1-jén 15.00 órakor a Felsővárosi köztemetőben szentmise a kálváriadombon, majd kegyeletadó megemlékezés.


TEMERIN

November 1-jén 16.00 órakor megemlékezés a Nyugati temetőben a kopjafánál.


CSANTAVÉR

November 2-án 10.00 órakor szentmise a Nagytemetőben az emléktáblánál, majd megemlékezés az 1944 őszén elhurcolt és kivégzett csantavéri lakosokról.

 

BÁCSFÖLDVÁR

November 2-án 11.00 órakor a katolikus temetőben az áldozatok tiszteletére állított emlékmű felszentelése és koszorúzás.


BAJMOK

November 2-án 12.00 órakor megemlékezés az Akácfa Emléktemetőben.


MUZSLYA

November 2-án 13.30 órakor koszorúzás a II. Világháborús emlékműnél.

14.00 órakor koszorúzás a muzslyai temetőben az emléktáblánál.

 

SZABADKA

November 2-án 15.00 órakor a Zentai-úti temetőben a Vergődő madárnál megemlékezés

az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett áldozatokra.


MOHOL

November 2-án 9.00 órakor Szentmise a Katolikus temető Kápolnájánál.

10.00 órakor megemlékezés az 1944/45-ös áldozatok tiszteletére állított emlékműnél.

 

PÉTERRÉVE

November 2-án 9.00 órakor szentmise a temetőkápolnában, utána koszorúzás a temetőben.


MAGYARKANIZSA

November 2-án 15.00 órakor megemlékezés a Nagytemetőben (2 helyen van koszorúzás).


SZENTTAMÁS

November 2-án 14.00 órakor a katolikus temetőben a keresztnél megemlékezés, majd koszorúzás. A műsort követően koszorúzás az elesett honvédek sírjánál is.

 

KELEBIA

November 2-án 18.00 órakor a kelebiai Diviso Apostolorum templomban megemlékező szentmise, majd gyertyás körmenet az áldozatokért.


PIROS

November 3-án 15.00 órakor Istentisztelet a református templomban, majd

16.00 órakor megemlékezés és koszorúzás a református temetőben.


ZENTA
November 9-én, szombaton 17.00–19.00 órakor

Mementó 2019

Megemlékezés az 1944 őszén Zentán elkövetett magyarellenes atrocitások áldozatairól.

17.00 órakor gyászmise a Szent István-templomban.

18.00 órakor a szentmise után az emlékező gyülekezet a Szent István-templomtól a Tisza-hídnál elhelyezett emlékkopjafához vonul. Az ártatlan áldozatok nevének felolvasását követően – alkalmi műsor keretében – kegyeletadó koszorúzás kezdődik.