Bácskai legények II.

Mindazoknak, akik ma is hangosan hirdetik, hogy a bácskai magyarság a történelme során semmit sem tett sorsa alakításáért

Mák Ferenc

2019. július 31., 14:43

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Molnár Tibor Szabadka a nagy háborúban (1914–1918) (2018) című könyvének első kötetében A szabadkai 4-es népfelkelő huszárok 1914. szeptember 6-ai szávakölpényi tragédiája című tanulmányában megrázó képet fest egy, a magyar katonák számára végzetes összecsapásról. A szabadkai m. kir. 4. népfölkelő huszárezred 177 fő legénységgel és 184 lóval az 1914 július 28-án történt mozgósítást követően Újvidéken és Péterváradon át Szávakölpényig vonult, ahol az ellenséggel vívott első ütközetük kudarccal végződött: 1914. szeptember 6-án a Száván átkelő szerbek bekerítették a huszárokat, és soraikban kegyetlen mészárlást végeztek. A hadinapló szerint: „A foglyul ejtett tiszteket és pedig dr. Regényi Gábor népf. hadnagyot és dr. Szudarevics Benedek népf. hadnagyot, valamint 43 altisztet és huszárt a szerbek kegyetlenül lemészároltak. Kiss Péter Pál szksz. hadnagy csak úgy menekült a haláltól, hogy tiszti szolgájával együtt a mocsár mélyébe mászott, s ott tartózkodott 17 napig a mocsár növényzetén és békán táplálkozva.” A Kalocsai Érseki Levéltár iratai között található Gauder Ádám tanú levele melyet 1936-ban vetett papírra: emlékei szerint „Kaiser Antal nevű jó katona pajtásom […] elbeszélte, hogy Kiss Péter Pál szabadkai huszár hadnagy és ő […] kiszökve a gyűrűből a zavar közben egy nádasban bújtak el. […] Mi ketten 12 napig a nádasban éltünk békákkal táplálkozva. Majd kivánszorogtunk a kukoricásba és ott még néhány napig éheztünk, hogy majd elpusztultunk. Amikor végre magyar szót hallottunk, kimásztam [és] jelt adtam.” Így találtak rá a bajtársak a végsőkig elcsigázott katonákra. Molnár Tibor tanulmányában megállapította: a hadifoglyok kegyetlen lemészárlása kimerítette a háborús bűncselekmény fogalmát. A kegyetlenkedést ugyanis semmi sem indokolta. A Pesti Naplóban 1914. szeptember 29-én közölt A kupinovói hősök – katonatemetés Szabadkán című tudósításában számolt be a mészárlás addig ismertté vált részleteiről, majd közölte: a hősi halált halt dr. Szudarevics Benedek népfölkelő hadnagy holttestét Szabadkára vitték, és ott katonai pompával, igen nagy részvét mellett temették el.

Regényi Gábor síremléke Szabadkán (Molnár Tibor könyvéből)

A szerbek által likvidált 43 hadifogoly közül Molnár Tibor a levéltári források alapján név szerint tizenkét személyt azonosított; mindahányan bácskai legények voltak. Kutatásai során fölhasználta a Kalocsi Érseki Főszentszéknél a két háború közötti időszakban lefolytatott egyházi holttá nyilvánítási eljárások során keletkezett iratokat is. Az egyik első, igen fontos bizonyíték a szabadkai Regényi Lajos földbirtokos, dr. Regényi Gábor hadnagy édesapjának levele, amelyet 1916. június 10-én fogalmazott meg. A följegyzések tanúsága szerint az idős ember egy kisebb csapattal maga indult fia holttestének fölkutatására. Az egykori csata színhelyén tömegsírra bukkantak: „Mikor az első ásónyomot megtettük az én utasításomra, egy koponyára akadtunk. Azt mondták, hogy emeljük ki – bizonyára így nézhetett ki az én szerencsétlen fiam feje is. Kezembe vettem a koponyát és felismertem benne drága fiam fejét. 4 arany fogával azonnal felismertem. Ismét letakartam földdel, és harmadnapon visszamentem koporsókkal, doktorral – és csakugyan ő volt!” A fájdalmas történetről a Pesti Napló 1916 májusában A komitácsik áldozatának temetése című tudósításában számolt be.

A Kalocsai Érseki Levéltárban található dokumentumok tanúsága szerint Deák István óbecsei huszár 1921-ben történt egyházi holttá nyilvánításakor neje, Ricz Éva levelében megírta: Vas János szenttamási huszártól tudta meg, hogy 1914. szeptember 6-án azt a csapatot, amelyben a férje is szolgált, a szerbek elfogták, s a katonákkal „előbb megásatták a sírjukat, és aztán gépfegyverrel lelövöldözték őket, így az uramat is”. Bálint Mátyás nyugalmazott városi rendőr Koncz Károly adorjáni huszár ügyében tett vallomásában elmondta: „meghalt, határozottan tudom, ott voltam, láttam. 1914. szeptember hó 6-án Szerémben, Kupinovónál áttörtek a szerbek és heves ütközet volt. […] Mikor néhány nap múlva a szerbeket a Száván visszaszorítottuk, ott bukkantunk rájuk, félig eltemetve.” Rencsár István szenttamási huszár egyházi holttá nyilvánítását felesége ugyancsak 1921-ben kezdeményezte. Ismeretei szerint a huszárok Kupinovóba történt megérkezésük után „a szerbek áttörtek a Száván, őket bekerítették, elfogták és szeptember 6-án du. négy órakor sortűz alá vették az elfogott csapatot és kivégezték. […] a szakasz bekeríttetett, megadta magát. A szerbek a foglyokat összekötözték kulacs-madzaggal, és sörtüzet adtak le rájuk.” Skotovics Ferenc temerini huszár egyházi halottá nyilvánítása 1925-ben történt. Gyászoló hitvese elmondta: „Egyik bajtársától hallottam, hogy férjem Szerbiában meghalt. […] Előrenyomulás közben a szerbek bekerítették őket, és teljesen megsemmisítették. Néhány nappal később férjemnek ezen bajtársa […] látta félig-meddig eltemetve azokat a huszárokat, akik a férjemmel együtt előrenyomultak és elestek, de rájuk nem lehetett ismerni.” Ugyanebben az ügyben Gábor István temerini huszár is vallomást tett, eszerint: „szenttamási születésű bajtársam látta, amint az elfogott huszárokkal gödröt ásattak. Azután a gödör szélére ültették őket és agyonlövöldözték őket. Véleményem az, hogy ezek között volt Szkotovics Ferenc is.”

A szávakölpényi tragédia a magyarság számára a Nagy Háború első vesztes ütközete volt. A honvédek és a huszárok előtt még négy rettenetes esztendő megpróbáltatásai álltak, a szerbiai hadjáratot követték Galícia, Isonzó és Doberdó harcerein lezajlott véres ütközetei a bácskai és a bánsági magyar fiúk ezreinek kimeríthetetlen szenvedéstörténetével és gyászos pusztulásával. Molnár Tibor az első világháború eseményeit részletező könyveiben mindahányukat néven nevezve menti meg a feledéstől – egyszersmind a szűnni nem akaró szemrehányásoktól is.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége