2021. szeptember 24., péntek

Megnyílt az IPA-Interreg harmadik pályázati felhívása

Az Európai Unió 10,38 millió eurót fektet be Magyarország és Szerbia közös határtérségébe

Az Európai Unió által támogatott, Magyarország és Szerbia részvételével megvalósított határon átnyúló együttműködési program (Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország–Szerbia) 10,38 millió euró összértékű IPA-keretösszeggel indította el június 1-jén harmadik pályázati felhívását.

A felhívásra 2019. szeptember 30-áig nyújthatók be pályázatok.

A felhívás keretében olyan projektötletek pályázhatnak támogatásra, amelyeknek célja kedvező hatás kifejtése a magyar–szerb határtérségben, a négy programprioritás egyikébe illeszkedően:

· Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása

· A határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek csökkentése

· Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése

· A KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel

A támogatott projektek az alábbi programterületen valósíthatók meg: Magyarországon Csongrád és Bács-Kiskun megye, Szerbiában Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.

A jogosult pályázók nonprofit szervezetek, az állami hatóságokat, közjogi szervezeteket és a magánjogi nonprofit szervezeteket is ideértve. A jogosult pályázói kör részletes leírását a Pályázói útmutató tartalmazza.

A projekteknek „határon átnyúló elemet” kell tartalmazniuk, az együttműködés keretében legalább egy magyarországi és egy szerbiai szervezet lép partnerségre. A partnerségben részt vevő valamennyi szervezetnek a programterületen székhellyel kell rendelkeznie. A partnerek közösen nyújtják be a pályázatot, kiválasztás esetén pedig közösen valósítják meg azt.

A pályázatok benyújtása online, a program honlapján (www.interreg-ipa-husrb.com), a Pályázati felhívások címszó alatt elérhető IMIR 2014–2020 pályázati modul útján lehetséges. A pályázati eljárásra vonatkozó iránymutatások és szabályzatok, továbbá a harmadik pályázati felhívással kapcsolatos minden egyéb információ hozzáférhető a program weboldalán.