2022. június 30., csütörtök

Ünnepeltek a közjegyzők Törökbecsén

Magyarországi és szerbiai szakmai szervezetek jelenlétében felavatták dr. Istvánffy István emléktábláját

Magyarországi és szerbiai közjegyzők, valamint más civil szervezetek képviselőinek a részvételével ma Törökbecsén emléktáblát avattak dr. Istvánffy István törökbecsei királyi közjegyző, újságíró, a Törökbecsei Ármentesítő és Belvízrendező Társulat tagja emlékére. A kétnyelvű emléktábla Istvánffy Úri (ma Sonja Marinković) utca 9. alatti egykori házának a falára került fel a törökbecsei Idegenforgalmi Szervezet támogatásával.

Koszorúzás dr. Istvánffy István sírhelyénél (Fotó: Fehér Rózsa)

Az emléktábla felavatása előtt a törökbecsei katolikus temetőben Mellár József plébános újjászentelte Istvánffy István családi síremlékét, amit a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából Link Lajos, az Aracs 95 Polgárok Társulásának az elnöke újított fel erre az alkalomra.

Az 1924-ben elhunyt, rendkívül aktív közéleti szerepet vállaló dr. Istvánffy István több tettével is letette névjegyét Törökbecsén, többek között ő volt az, aki a Leiningen szoborbizottság elnökeként sikeres gyűjtést szervezett gróf Leiningen-Westerburg Károly aradi vértanú bronzszobrának a felállítására, szerkesztőbizottsági tagja volt a Torontál című hetilapnak, igazgatósági tagja a Törökbecsei Takarékpénztárnak és elnöke a törökbecsei társaskörnek.

A megemlékezés a törökbecsei Művelődési Házban folytatódott, ahol Kiss Márton Ottó törökbecsei  kabinetvezető és dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke mondott ünnepi köszöntőt.