2022. május 18., szerda

Barátságfa és beruházások

Norvég delegáció járt Nagykikindán

Vajdaság, valamint a norvégiai Nordland megye képviselőházának küldöttsége és a norvég Narvik város képviselői is részt vettek ma a nagykikindai városi képviselő-testület díszülésén, melyen megerősítették a Nagykikinda és Narvik barátságáról szóló, 2017-ben aláírt nyilatkozatot.

Nagykikinda és Narvik delegációja elültette a barátság fáját (Fotó: Ótos András)

Damir Zobenicának, a tartományi képviselőház alelnökének, valamint Sonja Steennek, a nordlandi képviselőház elnökének jelenlétében határozatot hoztak a Narvik Barátságpark kihirdetéséről.

Zobenica a díszülésen megelégedésének adott hangot, amiért a két testvéri önkormányzat tovább erősíti együttműködését, amely hosszabb stagnálás után 2016-ban mélyült el ismét, elsősorban a kultúra területén és a diákcsere-programok révén. Hangsúlyozta, hogy konkretizálni szeretnék a gazdasági kapcsolatokat is, ezért Narvik és Nagykikinda küldöttségében a gazdasági élet képviselői is helyet kaptak.

Sonja Steen arra emlékezett vissza, hogy 2017-ben, amikor szerbiai küldöttség járt náluk, és közösen meglátogatták a második világháború áldozatainak szentelt emlékműveket, egy időre csatlakozott hozzájuk V. Harald norvég király is, ami, véleménye szerint, a két ország kapcsolatainak jelentőségét igazolja.

Vajdaság, Nordland, Nagykikinda és Narvik küldöttségeinek találkozóján az észak-bánáti város elöljárói bemutatták az itteni beruházási lehetőségeket, melyek közül a wellness- és sportturizmust helyezték előtérbe.

Zobenica alelnök meghívta a norvég vendégeket, hogy vegyenek részt a Regionális Üzleti Fórumon, melyet az idén másodszor szervez Vajdaság AT és az Európai Régiók Közgyűlése. Vajdaság és Nordland küldöttsége a Narvik Barátságparkban megkoszorúzta az internáltak emlékművét, Nagykikinda és Narvik delegációja pedig elültette a barátság fáját.