2023. június 10., szombat

Új híd épül az Arankán

Marad az iskolahálózat, de csökken a diáklétszám – Ülésezett a képviselő-testület Csókán

Csókán a képviselő-testület módosította a részletes területrendezési tervet, összhangban a Padén, az Arankán (DTD-csatorna) a Tisza-híd felé vezető bekötőúton megépítésre kerülő új híd kivitelezési tervével. A tervezett híd kivitelezése 65 millió dinárba kerül, amennyiben a várt köztársasági és tartományi támogatások megérkeznek, még az idén elkezdődhetnek az építési munkálatok.

A csókai községi iskolahálózat keretében három általános iskola működik, egy-egy Csókán, Padén és Tiszaszentmiklóson a hozzájuk tartozó kihelyezett szanádi, feketetói és hódegyházi tagozatokkal, amelyekben szerb és magyar nyelven folyik az oktatás. A testület a 2013-ban meghozott iskolahálózati határozata mintájára ugyanolyan módon és ugyanazokat az iskolákat foglalta bele a községi iskolahálózatról szóló legújabb döntésébe. A három nyolcosztályos iskolában a 2011/12-es tanévhez viszonyítva azonban mintegy a harmadával csökkent a tanulók száma, 975-ről 648-ra a 2018/19-es tanévben. A szerb tagozatokon 365, a magyar osztályokban pedig 283 diák tanul.

– A szerbiai oktatási minisztérium iskolahálózatokra vonatkozó kritériumait figyelembe véve, mivel a padéi és a tiszaszentmiklósi iskolák között több mint két kilométer a távolság, mindkét oktatási intézményben megmarad a szerb és a magyar nyelven folyó oktatás. A Magyar Nemzeti Tanács is támogatta a csókai iskolahálózatról szóló határozati javaslatunkat, amely akkor lép hatályba, ha a tartományi kormány is rábólint, és megjelenik Csóka község hivatalos lapjában – mondta Oláj Tibor, a képviselő-testület elnöke.

Csókán 2013-ban már alakítottak egy községi egészségügyi tanácsot, de annak négyéves mandátuma 2017-ben lejárt. Ezért volt szükség a tanács újjáalakítására, amelynek hét tagja van: a képviselő-testület, a polgárok (potenciális páciensek) és az egészségház két-két tagot ad a tanácsba, a nagykikindai egészségügyi alap pedig egyet. A tanács feladata figyelemmel kísérni a lakosság egészségügyi állapotát, valamint foglalkozni a pácienseknek az egészségügyi ellátás minőségére vonatkozó észrevételeivel, panaszaival és javaslataival.