2023. március 30., csütörtök

Iskoláink megőrzése mindenekfelett

Az MNT már lépett a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola jogi önállósága megőrzésének érdekében

Befejeződött a Magyar Nemzeti Tanács tavaly novemberben megválasztott új összetétele belső szerveinek a megalakítása, hiszen pénteki ülésén a tanács megválasztotta négy szakbizottságának az elnökeit és tagjait. A vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzati szerve elfogadta a múlt évi munka- és pénzügyi beszámolóját, majd intézményeinek munka- és pénzügyi beszámolóit, továbbá oktatáshoz kapcsolódó beterjesztéseket vitatott meg, egyebek mellett az iskolahálózatok vonatkozásában. Az MNT tagjai egységesek azzal kapcsolatban, hogy a magyar nyelvű oktatás, illetve iskoláink megőrzése a prioritások prioritása.

Gergely Árpád felvétele

Gergely Árpád felvétele

Az MNT az elmúlt négy évben bebizonyította, hogy rendszerszintű gondolkodással, egységes és egymást követő stratégiákkal képes segíteni a vajdasági magyarság megerősödését, illetve boldogulását, emelte ki mgr. Hajnal Jenő (Magyar Összefogás), az MNT elnöke a tanács múlt évi munkabeszámolójának beterjesztőjeként, majd beszámolt róla, hogy az MNT egyebek mellett iskolák és óvodák felújítását támogatta, ingyenes tanszercsomagot osztott, a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató és Kulturális Központban folytatta a vajdasági felsőoktatás anyanyelvűsítését, ösztöndíjprogrammal támogatta az oktatást, továbbá templomok, zsinagóga, művelődési és közösségi házak, könyvtárak felújítását támogatta. A megfogalmazott tervek valósággá váltak, nyomatékosította Hajnal Jenő.

Jerasz Anikó (MÖ), a Végrehajtó Bizottság elnöke a tavalyi pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódóan kiemelte, hogy az MNT tavalyi költségvetésének bevételi oldala a tervezetthez képest 51 százalékban valósult meg. Ennek az az oka, hogy a betervezett anyaországi támogatások egy része nem érkezett meg, tette hozzá Jerasz Anikó, majd felsorolta, hogy egyebek mellett mely projektumok tekintetében nem érkeztek meg a betervezett eszközök: „A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítása, az aracsi Pusztatemplom megőrzése és konzerválása, a zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom felújítása, az MNT a vajdasági magyar kulturális intézmények fejlesztését és hálózatba való szervezését megcélzó programja, a vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése, a zentai és a szabadkai közkórházak fejlesztése, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program képzései, valamint a tordai civil közösségi otthon felújítása.”

MEGALAKULTAK A SZAKBIZOTTSÁGOK

Az ülés folytatásában megválasztották a tanács négy szakbizottságának az elnökeit és tagjait. Az Oktatási Bizottság elnöke mostantól Baráth Gábor Gergely történelemtanár, a Kulturális Bizottság elnökének Sárközi István okleveles jogászt választották meg, a Tájékoztatási Bizottság elnökévé Kozma Zoltánt, a Pannon RTV műsorigazgatóját, a Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottság elnökévé pedig ifj. Kovács Károly szabadkai okleveles jogászt.

Gergely Árpád felvétele

Gergely Árpád felvétele

Kucsera Géza (MM) azt kifogásolta, hogy az összesen 68 bizottsági hely közül a Magyar Mozgalom jelöltjei számára 8 helyet biztosítottak, pedig „az MM elegendő személyt jelölt”. Kucsera Géza szerint a Magyar Mozgalmat legalább 10 bizottsági hely illette volna meg.

Zsoldos Ferenc (MM) az Oktatási Bizottság tekintetében azt kifogásolta, hogy az elnök pályakezdő, és mint ilyen, szerinte nem alkalmas a bizottság vezetésére.

Paskó Csaba (MÖ), a VB tagja erre az eszmefuttatásra reagálva kifejtette: nem érti miért nem jó, amikor a fiataloknak biztosítanak bizonyítási lehetőséget, „miközben folyamatosan arról van szó, hogy a vajdasági magyar fiatalok lehetőségek híján elhagyják szülőföldjüket”.

Hasonló az álláspontja Erdődi Edvina (MÖ) alelnöknek, aki szerint a fiatalok nem szerezhetnek tapasztalatot, ha senki nem biztosít számukra lehetőséget. Nem az emberek korát, hanem a teljesítményüket kell értékelni, nyomatékosította az MNT alelnöke. 

NAGYKIKINDÁN IS SIKER

Az oktatás területéhez fűződő beterjesztések is napirenden szerepeltek, egyebek mellett oktatási intézmények igazgatóválasztási eljárásához és helyi önkormányzatok iskoláskor előtti intézményei, valamint általános iskolai hálózataihoz kapcsolódóan. Az oktatási intézmények javasolt önkormányzati hálózatainak támogatásakor a VB számára az volt a szempont, hogy ott, ahol eddig volt magyar nyelvű oktatás, ott a jövőben is legyen, derült ki Jerasz Anikó beszámolójából, mint ahogyan az is, hogy a nagykikindai helyi önkormányzat az általános iskolák hálózatára vonatkozó javaslatát nem támogatta a VB, mivel az illetékes helyi munkacsoport olyan állásfoglalást dolgozott ki, amelynek értelmében minden kisebb falusi iskolát egy-egy városi iskolához csatoltak volna, emiatt pedig azok elveszítették volna önállóságukat és a városi iskolák kihelyezett épületeiként működtek volna. Ez a terv elsősorban a szajáni Móra Károly Általános Iskolát érintette volna különösen hátrányosan, magyarázta a VB elnöke, hozzátéve, hogy időközben a nagykikindai illetékesek, a háttéregyeztetések mentén, újabb javaslatot juttattak el az MNT hivatalába, ebben pedig figyelembe vették a VB vonatkozó álláspontját. Ez a javaslat feltehetőleg az MNT következő ülésén kerül napirendre, emelte ki Jerasz Anikó, majd az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola ügyére tért ki, mondván, hogy az óbecsei általános iskolák hálózatára vonatkozó kérelem nem került az ülés napirendjére, mivel az egyelőre nem érkezett meg az MNT hivatalába.

– Annyit elmondhatok, hogy Óbecse honlapján immár megtalálható a munkacsoport javaslatát tartalmazó tanulmány, amelynek értelmében megszüntetnék a Petőfi Sándor Általános Iskolát. Ennek kapcsán több alkalommal is hallattuk már a hangunkat, de az óbecsei közvita során is kifejtjük az MNT álláspontját. A mai napon megválasztott Oktatási Bizottság alakulóülésén is ez a kérdés lesz az egyik napirendi pont, hiszen fontos, hogy az MNT szaktestülete is állást foglaljon, amelyet a jövőben képviselni fogunk – fogalmazott Jerasz Anikó.

A magyarul, vagy magyarul is oktató iskolák megőrzésének fontosságát hangsúlyozta Zsoldos Ferenc, majd Hajnal Jenő is, kiemelvén: „Az Oktatási Bizottságnak fontos feladata lesz a magyar nyelvű oktatás megőrzését segítő terv kidolgozása. Erre vonatkozóan már vannak elképzeléseink, egyebek mellett a községek közötti átjárhatóság lehetőségével élvén, hiszen a törvények horizontális és vertikális mozgásteret is biztosítanak ebben a tekintetben.”

A tanács a továbbiakban megvitatta a Magyar Mozgalom a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola jogállása megőrzésére vonatkozó javaslatát, amelyet végül nem támogatott a tanács. A beterjesztést indokolván Dr. Novák Anikó (MM) kiemelte, hogy utóbbi téma egyébként is az MNT prioritásai között szerepel, ám a képviselői csoport fontosnak tartotta, hogy erről a témáról kiemelten tárgyaljon az MNT. Addig kell kiállni intézményeink mellett, amíg nem történt meg a baj, jegyezte meg Zsoldos Ferenc, aki szerint az MNT-nek ilyen kérdésekben határozottan ki kell állnia a magyarság érdekeiért.

Hajnal Jenő szavai szerint azért nem indokolt támogatni a javaslatot, mert idei munkatervében az MNT egyébként is külön kiemeli a szóban forgó felsőoktatási intézmény jogállása, azaz önállósága megőrzésének a fontosságát, pontosabban kötelezettségként vállalta fel utóbbi feladatot. Ezzel összhangban az MNT az elmúlt időszakban már meg is tette a szükséges lépéseket, emelte ki Hajnal Jenő.

– Joggal vetődik fel a kérdés, hogy amikor vállalt feladatunkkal összhangban, együttműködve Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, konkrét lépéseket tettünk meg, amelyek egyrészről csírájában fojtották el a magyar nyelvű felsőoktatás szempontjából meggondolatlan és veszélyes kezdeményezést és amelyek eredményeképpen ez az állami alapítású intézményünk is kiemelt jelentőségű intézménnyé vált, indokolt-e újabb szándéknyilatkozatokat megfogalmazni, vagy inkább tegyük a dolgunkat, úgy, ahogyan eddig is – fejtette ki Hajnal Jenő.

TERVEZNEK AZ INTÉZMÉNYEK

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet idei évi munka- és pénzügyi tervét indokolván Gondi Martina igazgató kiemelte, hogy programjait az intézet elsősorban a magyar állam és az MNT támogatásának köszönhetően tudja megvalósítani. A VMMI nemcsak programokat szervez, hanem a tartomány egészére vonatkozó módszertant próbál megvalósítani, azzal a céllal, hogy kihatással legyen a Vajdaságban élő közösség életére, emelte ki Gondi Martina, hozzátéve, hogy az intézet szoros együttműködést valósít meg a Vajdaságban működő egyéb intézményekkel, valamint szervezetekkel, mind a közművelődés, mind az oktatás területén.

A Forum Könyvkiadó Intézet idei munka- és pénzügyi tervét indokolván ifj. Virág Gábor igazgató beszámolt arról, hogy az idén összesen 39 címszó megjelentetését tervezi az intézet, ebből 32 első kiadás. Hat e-könyv megjelentetése is tervben van. A fontosabb könyvszakmai rendezvényeken is részt kívánnak venni, derült ki a folytatásban, mint ahogyan az is, hogy emellett az idén is odaítélik a Forum három elismerését.

A Szekeres László Alapítvány múlt évi munkabeszámolóját Fejsztámer Róbert kuratóriumi elnök indokolta. Mint arra rámutatott, az alapítvány munkája tavaly kibővült a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató és Kulturális Központ (VM4K) tevékenységével. Az alapítvány múlt évi költségvetése 32 millió dinárt tett ki, ennek java része pedig anyaországi forrásokból származott. A civil szervezetek között kis összegű támogatás címén 80 millió forintot osztott ki az alapítvány – 628 pályázat érkezett az intézményhez. A kisvállalkozásokat támogató kölcsönprogram 2012-ben lejárt, ám az anyaországi támogató intézménnyel továbbra sem sikerült lezárni azt, tette hozzá Fejsztámer Róbert, majd említést tett az Előretolt Helyőrség című irodalmi-kulturális mellékletről, amely az alapítvány koordinálásával jelenik meg. 2018-ban már kimutatásra kerültek a VM4K aktivitásai és tevékenységei, amelyek egyrészt felnőttképzésből, másrészt pedig kulturális programokból és tudományos kutatásokból állnak, hangsúlyozta a kuratóriumi elnök.

A VM4K keretében megvalósuló képzéseket úgy alakították és alakítják a jövőben is, hogy azok ne veszélyeztessék a meglévő állami intézményeket, illetve azok alkalmazottait, jegyezte meg Hajnal Jenő Zsoldos Ferenc azon észrevételére reagálván, hogy a VM4K felsőoktatási képzési programjai eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

A Pannónia Alapítvány és a Hét Nap Lapkiadó Kft. tavalyi beszámolóit, továbbá az újvidéki Európa Kollégium zárszámadását és munkajelentését szintén megvitatta és elfogadta az MNT.