2023. január 27., péntek
NAGYBECSKEREKI VÍZMŰVEK

Cáfolják a nyugtalanító híreket

A nagybecskereki Városi Vízművek (Fotó: Kecskés István)

Nagybecskerek közvéleményében nagy nyugtalanságot keltettek azok az információk, amelyekben azt állítják, hogy a próbaüzemeltetés alatt álló vízgyárból kijövő víz minősége nem felel meg a követelményeknek, sőt egyre rosszabb. A Városi Vízművek közleménye szerint a vitás elemzéseket nem szabályos módon végezték el és a vízmintát sem a kellő módon vették.
Ugyanakkor még egyszer hangsúlyozták, hogy a vezetékes víz használata továbbra is tilos, így tárgytalan vitát nyitni annak minőségéről. Mint közölték, az eddigi elemzéseket a nagybecskereki Városi Vízművek, a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet, a Belgrádi Közegészségügyi Intézet és a belgrádi Anahem laboratóriumaiban végezték. Az eredmények tükrében a beruházó benyújthatja kérelmét a berendezés működtetési engedélyéért.

A Városi Vízművek szerint az utolsó lépéseket teszik a város vízellátásának a megoldása irányában, ezért értik a polgárok türelmetlenségét. Ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy mindenki hallgassa meg a szakemberek véleményét és ne tegyék politikai csatározások tárgyává a vízellátás problémáját.