Félidejéhez érkezett a tagosítás Csókán

A parcella-összevonások alkalmával figyelembe veszik a tulajdonosok elvárásait

ger

2019. január 5., 12:47 >> 2019. január 5., 13:56

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria 

Csóka községben tavaly tavasszal kezdődött meg a régóta várt tagosítás. A csókai kataszteri hivatalban a mái napig a több mint száz éve, az Osztrák–Magyar Monarchia idején készült térképek képezik a legbiztosabb „adatbázist”, de a lukas és kopott térképek alapján már igencsak nehéz kikeresni a többször is gazdát cserélt földterületeket. A község területén található állami földek bérbeadása alkalmával is problémát jelentett a területek pontos behatárolása. A nyilvántartás hiányosságai miatt jelentős mezőgazdasági területeket műveltek meg illegálisan, amelyek után nem fizettek bérletet a földbitorlók.

Tagosítással gazdaságosabb lesz a termelés (a felvételen mályvagyökérszedők Tiszaszentmiklós határában)

A tavaly április óta tartó munka során felmérték a terepi állapotokat, beleértve a lakott területeket is. Az összegyűjtött adatok alapján modern digitális topográfiai térképeket készítenek. A tagosítás lefolytatásával megbízott községi bizottság decemberben megtartott harmadik tájékoztató jellegű megbeszélésén elhangzott, hogy a tagosítás első fázisa, a földterületek felmérése a végéhez közeledik.

A méréseket végző belgrádi GeoGis cég munkatársa elmondta, hogy a községi kataszteri hivatal nyilvántartásához viszonyítva jelentős eltéréseket tapasztaltak a terepen. A földmérő hivatal adatbázisa meglehetősen hiányosan tükrözi a földterületek tulajdonosi, tulajdonjogi viszonyait. A földek gazdát cseréltek, de ezeket a változásokat nem tükrözi a hivatal adatbázisa, ami az új-régi tulajdonosok hanyagságával is magyarázható. Bánátban a rossz minőségű termőföldek nem képeztek jelentős vagyoni alapot, az örökösök sokszor nem viseltek gondot a parcellák átírására, a tulajdonviszonyok rendezésére.

A frissen begyűjtött adatok képezik a komaszáció további folytatásának, a műszaki dokumentáció elkészítésének az alapját. A felmérést végző cég már tervet dolgozott ki az út- és csatornahálózatra, a szükséges változtatásokkal együtt.

A komaszáció végső célja a felaprózott parcellák megszüntetése, nagyobb, művelésre gazdaságosabb összevont területek kialakítása. A tagosítás után a gazdák kisebb ráfordítással művelhetik meg a nagyobb területeket, ezáltal a földjeik piaci értéke is megnő. A községi tagosítási bizottság menet közben igyekszik a földtulajdonosok igényeit és elvárásait figyelembe venni, hogy senki ne kerüljön hátrányos helyzetbe a földösszevonások alkalmával. A községi közigazgatás mindenkor nyitva áll a gazdák előtt, és az illetékesek készek választ adni a felmerülő kérdésekre. A tagosítás alkalmával a földtulajdonosok számára ingyen elvégzik a megörökölt vagy megvásárolt parcellák elmaradt átírását is.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége