2023. január 26., csütörtök

Lehetőségekre szabott költségvetés

A temerini község 2019-ben valamivel több mint egymilliárd dinárral gazdálkodik

Pásztor Róbertnek, a temerini képviselő-testület elnökének javaslatára 30 pontos napirend megvitatásával tartotta pénteken 29. ülését a képviselő-testület. Még mielőtt azonban a napirend elfogadásra került volna, Robert Karan, A mi Temerinünkért elnevezésű ellenzéki képviselői csoport nevében napirend-módosítási javaslatot terjesztett be. Kérte, hogy iktassák napirendbe a vezetékes víz háztartási használatra (ivásra, főzésre, fürdésre, állatok itatására) való betiltását, mivel a víz a megengedettnél több, egészségre káros arzént tartalmaz. Karan most terjesztette be 20. alkalommal a csapvíz fogyasztásának betiltását, ám ez alkalommal kiegészítve azzal, hogy a legutóbbi községi képviselő-testület ülésen a vízművekkel is gazdálkodó közvállalat igazgatója személyesen elismerte, hogy a vezetékes víz háztartási fogyasztásra valóban alkalmatlan.

A képviselő-testület munkaelnöksége: Đorđe Stanivuk, a községi képviselő-testület alelnöke, Pásztor Róbert elnök és Milica Milankov, a községi képviselő-testület titkára (Fotó: Góbor Béla)

Karan napirend-bővítési javaslatát a koalíciós többség azonban ez alkalommal sem fogadta el, hanem szavazattöbbséggel a képviselő-testület elnökének megfogalmazott javaslataira szavazott.

A testület vita nélkül elfogadta a nemek helyi szintű egyenjogúságáról szóló, az Európai Alapokmányba foglaltakkal összhangban álló dokumentumot, amelyet Danica Škrijelj, az ügyben illetékes testület munkájának koordinátora terjesztett be. Emlékeztetett arra, hogy Temerinben két ciklusban tartottak előadásokat a nemek helyi szintű egyenjogúságáról, amelyek során az egyéni vállalkozásba fogó nők ismerkedhettek meg jogaikkal és az egyenjogúságról szóló Európai Alapokmányba foglaltakkal. Danica Škrijelj hangsúlyozta, hogy munkavállaláskor, a családban és társadalmi életben nem csupán a nők egyenjogúságát, hanem a férfiakét is tiszteletben kell tartani.

Ezután következett a temerini község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat beterjesztése. A javaslatot Milka Jurić, a községi tanács pénzügyi felelőse terjesztette be. Összefoglalása szerint a község 2019-ben 1 026 100 000 dinárból fog gazdálkodni, ami nem a szép tervek gyűjteményét, hanem a reális lehetőségek teljesítését jelenti. A pozíciókat illetően megfelel a 2018. évi költségvetésnek. Ami a nagyobb bevételi forrásokat illeti, az idén el nem költött mintegy 100 millió dinár mellett számítanak a jövedelmi adóból befolyó 418 millió dinárra, a 241 millió átutalásra és a vagyonadóból származó 148 millió dinárra.

Ami a nagyobb kiadásokat illeti, a költségvetés javaslatának beterjesztője megemlítette, hogy a községi hatáskörbe tartózó közintézmények és a közigazgatási hivatal fenntartása mellett finanszírozzák a 18 000 lakost kiszolgáló víztisztító építésének megkezdését, aminek előszámítási értéke 420 millió dinár és az elkövetkező három évben fizetik ki a kivitelezőnek. A minisztérium évente százmillió dinárt fizet, a község pedig 40-40 milliót, azaz e célra 120 millió dinárt irányoztak elő. A városközpont rendezésére 162 millió dinárt, a Járek bejáratánál építendő, körforgalmi út megépítésére 50 milliót, az I. helyi közösség épületének tatarozására 10 milliót (a tatarozás összköltsége 56 millió), utak, járdák építésére 15 milliót, a Nyugati temető kápolnája építésének befejezésére 5 millió dinárt irányoztak elő.

A vitát megelőzően Robert Karan költségvetési módosítási indítványt terjesztett be, aminek lényege, hogy a városközpont rendezésére szánt 162 millió dinárt fordítsák vízgyár építésére annak érdekében, hogy a lakosság egészséges ivóvizet fogyaszthasson. Javaslatát a hatalmon levő koalíciós többség elvetette. Más felszólalók az ellenzék részéről a költségvetést elmarasztalták, a hatalmi koalíció részéről valók pedig dicsérték. A testület szavazattöbbséggel elfogadta.