2023. szeptember 28., csütörtök

Száz egyetemista kap községi ösztöndíjat

A támogatásról szóló szerződést december 17-e és 20-a között lehet aláírni

Azok az egyetemisták, vagy főiskolások, akik elnyerték Topolya község ösztöndíját, december 17-e és 19-e között reggel 8 és 15 óra között írhatják alá a támogatási szerződésüket, 20-án pedig 8 és 19 óra között láthatják el kézjegyükkel azt.

A havi 5000 dináros támogatásra ebben az évben 88 olyan legalább II. évfolyamos hallgató jogosult, aki a hazai oktatási rendszerben legalább a 8-as átlagot teljesítette, a magyarországi diákok esetében pedig a 4-es átlageredmény számít alapfeltételnek. A hiányszakmák egyikét tanulók 12-en vannak, illetve ők nagyobb támogatásra jogosultak, valamint esetükben nem számít a tanulmányi átlag. Ezúttal az általános orvosi, az okleveles villamosmérnöki és az okleveles gépészmérnöki szakok hallgatói részesülnek kedvezőbb elbírálásban, illetve havi 12 ezer 500 dináros juttatásban. Korábban Kislinder Gábor községi elnök elmondta, hogy erre a célra, illetve diákutaztatási költségekre mintegy 12 millió dinárt különített el a topolyai önkormányzat.