2023. március 31., péntek

Jól alakul a községi költségvetés

Ülésezett a temerini községi képviselő-testület

A nyári szabadságok utáni első, sorrendben 28. ülését tartotta meg csütörtökön a temerini községi képviselő-testület. Pásztor Róbert, a testület elnöke 20 pont megvitatását javasolta.

Szavaznak a temerini képviselők. Jobbról az első padban: Csorba Béla, Sziveri Béla és Kalmár Zoltán (Góbor Béla felvétele)

Szavaznak a temerini képviselők. Jobbról az első padban: Csorba Béla, Sziveri Béla és Kalmár Zoltán (Góbor Béla felvétele)

Napirendbővítésre is érkezett javaslat, de a testület csak a községi tanácsét fogadta el. A képviselők megtárgyalták, majd elfogadták a község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat 2018. január és szeptember közötti időszakára vonatkozó megvalósítást tartalmazó jelentést. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a tervezett, évi költségvetés bevétele az első kilenc hónapban 83 százalékban megvalósult, és hogy a bevétel jóval nagyobb, mint az előző év azonos időszakában volt. Csaknem teljes egészében megvalósult a jövedelem utáni adóból tervezett bevétel, valamint a vagyonadóból származó bevétel is.

Az idén először fizettették meg a környezetvédelmi illetéket, aminek realizálása (nem nagy összegről, mintegy 50 millió dinárról van szó), meghaladta a tervezett összeget. A kiadásokat illetően domináns szerepük volt a közszférát működtető kiadásoknak. Mivel a beruházások még nem zárultak le, az erre a célra szánt kiadások is csupán 30 százalékban teljesültek.

Tárgyaltak az idei évi harmadik pótköltségvetésről szóló határozatról is, aminek kapcsán elhangzott, hogy a község az idén már nem vesz fel bankkölcsönt, így ezt a tételt törlik a költségvetésből, de sor kerül bizonyos források átcsoportosítására, elsősorban az iskolai sporttevékenységek finanszírozására.

A képviselők hosszabban vitáztak a község 2018–2023-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági, mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégia meghozataláról. Az önkormányzatnak a tartományi régiófejlesztési, régióközi együttműködési és önkormányzati titkárság hagyta jóvá a fejlesztési stratégia kidolgozását, amit az újvidéki Bačka nevű községközi fejlesztési ügynökség foglalt dokumentumformába. A dokumentum elkészítői a fejlesztési elemzések céljául a fő jellemzők azonosítását, a konkurenciából származó előnyök és hátrányok megállapítását, valamint azoknak az irányoknak és lehetőségeknek a kijelölését tűzték ki, melyek eredményesebbé tehetik a község jövőbeni fejlődését. Az ellenzék részéről az észrevételek jórészt arra vonatkoztak, hogy a fejlesztési elképzelések kevés konkrétumot tartalmaznak, másrészt felszínes és nem helytálló az ivóvízellátásra vonatkozó megállapítás.

Az ülés folytatásában döntés született a csatornahálózat működtetéséről, a fűtési díjról és a kéményseprői díjszabásról, továbbá a Veljko Vlahović gyermekintézményt és a közművállalatot érintő kérdésekkel kapcsolatosan.