2023. szeptember 23., szombat

Ösztöndíj egyetemistáknak

Hiányszakma az orvos, a villamosmérnök és a gépészmérnök

Ebben az évben is meghirdette ösztöndíjpályázatát Topolya önkormányzata azon felsőfokú tanulmányaikat folytató, szerbiai állampolgárságú hallgatók részére, akiknek a község területén legalább 2 éve bejelentett lakcímük van.

A pályázat azokhoz a Szerbia területén államilag elismert, vagy külföldi, nemzetközileg is jegyzett karok hallgatóihoz szól, akik a II–VI. évfolyamon tanulnak, bolognai rendszerű alapképzésen, illetve az idén is fokozottan támogatják a község hiányszakmáit. Topolya község ösztöndíját azok a hallgatók igényelhetik, akiknek valamelyik hazai karon tanulva az átlagosztályzatuk 8,00 felett van, illetve, ha külföldön 4,00 felett. Ez a hiányszakmákra nem vonatkozik, hiszen ez esetben a gyengébb eredményeket elért hallgatókat is támogatják, illetve ők már az első évtől az abszolvensi időszak leteltéig jogosultak lehetnek az ösztöndíjra. Az idén az általános orvosi, az okleveles villamosmérnöki és az okleveles gépészmérnöki szakok számítanak hiányszakmának.

A hallgatónak hitelesített nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az Oktatási és Sportügyi Minisztériumtól, külföldi szervezettől vagy bármely vállalattól nem kap semmilyen ösztöndíjat vagy tanulmányi kölcsönt. Az ösztöndíjat igénylőnek a kérelemhez csatolni kell az egyetemistaigazolvány hitelesített fénymásolatát, az egyetemi beiratkozásról szóló eredeti igazolást a szakirány megjelölésével, az átlageredményt igazoló dokumentumot, a külföldön tanuló diákok leckekönyvének hitelesített fénymásolatát. A pozitív döntést követően az ösztöndíjazott szerződést köt a község elnökével, vagyis az utalványozóval, amelyben közelebbről is meghatározzák az egymás iránti jogaikat és kötelezettségeiket. Az űrlap és a pályázat teljes szövege a község honlapjáról tölthető le, és november 16-áig várják a hallgatók jelentkezését. A késve érkezett és hiányos igényléseket nem veszik figyelembe.