Fókuszban a kreativitás

Projektoktatással a jobb eredményekért

Sok Kornélia

2018. október 9., 15:07

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Az úgynevezett frontális tanítási módszert egyre inkább igyekszik háttérbe szorítani a modern pedagógia: a csoportmunka, a projektoktatás az, amit alternatívaként felkínálnak helyette. Persze teljesen kiiktatni nem lehet, ám a diákok megváltozott életvitele, gondolkodásmódja mindenképpen megköveteli a változásokat. Ez a tanügyben már régóta várat magára, de nemcsak a tanítási módszereken, hanem a tanítás körülményein is változtatni kellene.

Az idei iskolaévtől az általános iskola első és ötödik, valamint a középiskola első osztályában új tanterv szerint dolgoznak egyes tantárgyak keretében. Először is az anyanyelv és a matematika változott.

Miben is nyújt mást az új tanterv? Az eddigihez képest, amikor a tanár célokat állított fel, most az eredményre helyezik a hangsúlyt, vagyis már a tervezéskor tudja a tanár, hogy mit szeretne vagy kell elérni egy adott időszakban. A lényeg a szemléletváltáson van.

Perlaki Noel: Napraforgó madarakkal (J. J. Zmaj Általános Iskola, Szabadka)

Perlaki Noel: Napraforgó madarakkal (J. J. Zmaj Általános Iskola, Szabadka)

Projektoktatásról beszélünk, de nem egyszerű csoportmunkáról van szó a tananyag feldolgozásakor, hanem a tantárgykompetenciák alkalmazásáról is. A tantárgykompetencia olyan készségeket jelent, amelyek erősítik az egyes tantárgyak közti kapcsolatokat, mint például a tanulási kompetencia, adatfeldolgozás, kommunikáció, problémamegoldás, együttműködés, az esztétikai és a digitális kompetencia stb. A tantárgyak programjának szerkezete egyforma, így könnyebb lesz megtalálni az egymás közötti összefüggéseket.

A továbbképzés során egy gyakorlati feladatban egy csoportunk például Fekete István Tüskevár című regényét dolgozta fel. A projektben bekapcsoltuk a magyar nyelv mellett a biológiát, földrajzot, képzőművészetet, műszaki oktatást, zeneművészetet, hiszen a környezetvédelem témán keresztülívelve érinthetők ezek a tantárgyak is. Így a diákok nemcsak a regényt ismerhetik meg, hanem abból kifolyólag egy adott környezetet, visszautalva a sajátjukra, és kivetítve az egész Földre. Sok beszámoló, tanulmány, kutatás készülhet, amelyből a diákok rengeteget tanulhatnak, ezáltal szélesebb körben is átláthatják a témát. És akkor nemcsak a regény főhőse megy át nagy változáson a regény végéig, hanem az olvasó diákok is, mert nemcsak egyféle szempont szerint látják a környezet hatását az emberre, hanem a különféle tantárgyak vonzásában, minek következtében együtt fejlődnek a főhőssel.

A projektoktatás keretein belül a tanulók tudása folyamatosan bővül, nem leckékre koncentrálva, s így a mindennapi életben is jobban tudják majd hasznosítani. Él az a kifejezés, hogy a hangsúly nem a tartalmon van, hanem a végső eredményen, ám ez nem azt jelenti, hogy a témák, tartalmak elvesznek, csak más formában kerülnek a diákok elé. Sokkal szemléletesebbé válik a munka, érdekesebbé, kézzelfoghatóbbá. Igaz, hogy a tanároknak ezzel sokkal több a munkájuk, viszont az oktatás minősége magasabb szintű lesz.

Itt egy csak a bökkenő, hogy ez a jó elképzelés a megfelelően felszerelt iskolával, osztályokkal függ össze, vagyis széles körű számítógépes ellátottsággal. Meggyőződésem, hogy ettől még messze vagyunk, tehát az elmélet ugyan megvan, az új tanterv azonban a gyakorlatban csak alapjaiban kivitelezhető. A többi tantárgyból még nincsenek meg az új tantervek, továbbképzéseket még nem minden tantárgyból tartottak, így a tantárgyakon átívelő együttműködés az új program szerint még nem lehetséges. Véleményem szerint halasztani kellett volna ezt a projektumot, s ha minden készen áll, ha felszerelték az iskolákat a modern technikának megfelelően, akkor kellett volna belefogni az új elképzelésekbe, nem felét feléből elindítani, hogy mondhassuk, nálunk már működik. A tanárok is csak tapogatóznak, próbálkoznak, hiszen követendő példa a környezetünkben nincs. Nyilvánvalóan nagy segítség, ha egymással konzultálunk, megbeszéljük a tapasztalatokat, hibákat egyaránt, tehát mi is értékeljük a munkánkat, ami egyébként szerepel az újításban is.

Nem szabad szem elől téveszteni az osztályzást sem. Vannak jelenleg olyan tantárgyak, ahol egy félévben csak két jegyet kapnak a diákok az alacsony óraszám miatt. Mondjuk magyar nyelvből nálam hat–nyolc osztályzata is van a tanulónak, az óraszámba és a tervbe is belefér. Most azonban minden tantárgyból többféle szempont alapján kell osztályozni. Ilyenek például a gyakorlati munkák, az aktivitás, a munkaeredmények, például a prezentációk, kiállítások, kutatások, rajzok, faliújságok, képek elkészítése, a beszélgetésekben való részvétel, a házi feladatok elkészítése, a füzet kinézete, munkáinak gyűjteménye, részvétel a csoportmunkában, az önértékelésben, és még sorolhatnám.

A tanár feladata továbbá, hogy figyelje, segítse a diákot a munkában, fejlődésében. Legyen mindig visszajelzés erről, így a tanuló képet kap arról, hogy mit várnak el tőle. Ez motiválhatja őt az előrehaladásban. Ebben a programban előnyt élvez a kreatív tevékenység, kreatív gondolkodás, az együttműködő képesség, kíváncsiság, konstruktív kommunikáció. Mindez azt szolgálja, hogy a diákok könnyebben fel tudják majd találni magukat továbbtanuláskor és az életben. És ehhez kapcsolódva valahogy bele kell illeszteni a vállalkozói szemléletet is a munkánkba.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége

Magyar Szó© 2003 - 2019     Impresszum | Adatvédelem | Előfizetés | Kapcsolat | Marketing | Közbeszerzés (Javna nabavka) | Dokumenti i pravilnici

Támogato: Bethlen Gábor alap
ISO9001 sertified
ISO14001 sertified
IQ NET sertified

Development & Hosting by: CNT | Design by: Plakatila