„Közmunka” az iskolában

Kabók Erika

2018. szeptember 24., 18:10

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

A hónap közepétől az iskolák a megrovók mellé már társadalmilag hasznos, vagy humanitárius munkát is kiszabhatnak azoknak a tanulóknak, akik vétettek az iskola szabályzata ellen. Nem szűnik meg egyetlen megrovó sem, csak társul hozzá – nevelési célzattal – a „közmunka”, hogy a gyermek okuljon és a jövőben ne kövesse el ismét azt a hibát, amiért büntetést kapott.

Az oktatási minisztérium pontosan meghatározta, hogy milyen vétségért, illetve milyen szintű megrovó mellé milyen társadalmilag hasznos munka társulhat. Az időtartamát tekintve a társadalmilag hasznos munka 15–45 percig tarthat heti két-négy alkalommal és két, esetleg négy héten keresztül.

(Illusztráció – jefimija.tv)

A szabályzat szerint a figyelmeztetésért két héten keresztül heti kétszeri „közmunka” jár, az osztályfőnöki megrovó mellé hetente kétszer kell „közmunkát végezni” három héten keresztül. Ugyancsak három hétig tart a társadalmilag hasznos munka annak, aki osztálytanácsi megrovót kap, de már hetente háromszor kell nevelési célzatú munkát végeznie. Az igazgatói megrovót kiérdemlő diáknak négy héten keresztül javasolt a társadalmilag hasznos munka heti három alkalommal, aki pedig a legmagasabb fokú büntetést kapja, a tantestületi megrovót, annak négy héten keresztül heti négy alkalommal kell társadalmilag hasznos vagy humanitárius munkát végeznie.

A sikeresen elvégzett munka után növelhető a megrovók miatt csökkentett magaviseleti osztályzat.

Igaz ugyan, hogy szeptember 15-én lépett hatályba a társadalmi és humanitárius munka közelebbi meghatározását tartalmazó szabályzat, az iskolák még csak most készülnek fel az alkalmazására. A minisztérium egy táblázatot is mellékelt a szabályzathoz, hogy milyen megrovó mellé milyen társadalmi munka társítható. Ugyanakkor meghagyták az iskoláknak azt a lehetőséget, hogy saját elképzeléseiket is beleépítsék az iskolai dokumentumba és saját belátásuk szerint bővítsék azt.

Helyesli-e az iskolákban a társadalmilag hasznos munka bevezetését a vétséget elkövetőkkel szemben?

 

Igen: 159 (79,5%)

Nem: 30 (15%)

Nem tudom: 11 (5,5%)

A vétségek közé tartozik a diáktársak és az iskola vagyonának megrongálása, a tanórák megzavarása, az illetlen öltözködés, a túl rövid szoknya, papucs és nem iskolába illő viseletben való megjelenés a tanintézményben, a diáktársak zaklatása, a fizikai és lelki erőszak.

Minden eszközre szükség van ahhoz, hogy megfékezzék az iskolai erőszakot. A belgrádi Modern Oktatás Intézete és a Kör Központ által végzet kutatás szerint a szerbiai iskolák tanulóinak 44 százaléka valamilyen formában tűri kortársai erőszakoskodását, és minden ötödik gyermeket kinevetnek, megszégyenítenek.

Tapasztalatból tudom, hogy az iskolák igyekeznek a szőnyeg alá söpörni az incidenseket. Egyetlen intézményre sem vet jó fényt, ha kiderül, hogy a fentihez hasonló estek történnek. Természetesen az oktatási intézmények célja, hogy a gyermek biztonságban legyen, jól érezze magát ott, és az iskolai szabályoknak megfelelően viselkedjen.

Több próbálkozás is volt már, hogy megszelídítsék a szabálysértőket. Egyik általános iskolában néhány évvel ezelőtt úgynevezett „ gumiszobát” alakítottak ki, a másikban valamiféle dühöngőt, ami azt jelentette, hogy a súlyos vétket elkövetőket bezárták ide, hogy lecsillapodjanak, hogy elgondolkodjanak azon, amit tettek. Természetesen a szülőket is igyekeztek több helyen is bevonni, szülők iskoláját szerveztek, különböző beszélgetéseket tartottak, hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolatot az iskola meg a szülők között. Az eredményekről nem tudunk beszámolni, a sajtó csak a kirívó esetekkel foglalkozik. Mint például a közelmúltban a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Iskola kosárlabda-pályáján történtekkel: két diák szórakozott itt a sportpályán. Mindketten a Kizúr István Általános Iskola tanulói, amikor egyikük kést rántott és osztálytársa nyakához tartotta. A sértett felhívta édesapját, aki a járőrrel érkezett a helyszínre. Ám mint kiderült, a szülő hiába tett feljelentést a szociális központban, a rendőrségen, az iskolában, mint azt elmondták neki, a gyermek ellen semmit sem tehetnek, mert kiskorú, csak a szülő vonható felelősségre.

Amerikában minden ötödik középiskolás visz magával kést, fegyvert vagy más szúró, a maga és társai biztonságát veszélyeztető eszközt az iskolába. Szerbiában a kimutatások szerint minden 10. középiskolásnál találtak a felmérések során ilyen tiltott eszközt.

A legsúlyosabb vétségek közé tartozik a fegyver, kés és hasonló eszközöknek az iskola területére történő becsempészése mellett a kábítószerek használata, terjesztése az iskola területén, az alkoholfogyasztás meg a cigarettázás.

A legújabb szabályzat értelmében a vétkes gyermek számára olyan társadalmilag hasznos munkát kell a megrovó mellé kiszabni, ami lehetőleg valamilyen módon összefüggésben áll az elkövetett vétséggel. Biserka Lajović, az oktatási minisztérium erőszak elleni küzdelemmel foglalkozó testületének koordinátora erre azt a példát hozta fel, hogy ha egy tanuló fellök egy másikat, aki elesik és megüti a kezét, akkor az elkövető a következő egy hétben köteles a sértett iskolatáskáját cipelni az iskolába jövet-menet. Persze, csak akkor, ha ezzel a sértett is egyetért. A társadalmilag hasznos munka lehet az iskolaudvar feltakarítása, a kerítésfestés, a kisegítői munka az iskolakonyhán vagy a könyvtárban. Ugyancsak társadalmilag hasznos munkának számít a fogalmazás írása az elkövetett vétséggel kapcsolatos témával kapcsolatban, vagy a segítségnyújtás a a tanulásban a sértettnek. A cél, hogy a gyermek okuljon abból, amit elkövetett.

Az iskola nem kényszerítheti a gyermeket erre a munkára. Az ő, illetve szülei jóváhagyásával szabható ki ez a nevelési plusz munka. Ám, ha a szülő nem ért egyet gyermeke társadalmi munkára fogásával, pénzbírsággal büntethető, sőt súlyosabb estekben az iskola szabálysértési feljelentést tehet a szülő ellen.

Az új nevelési módszer sikeressége attól függ, hogy a gyermekek hogyan fogadják majd ezt. Ha azt, akit társadalmi munkára köteleznek, társai kinevetik, bizonyára kevés esélye van annak, hogy a végeredmény pozitív legyen. Éppen ezért minden társadalmi munkát végző diák mellé kirendelnek egy mentort. A pedagógus kiválasztása attól függ, milyen mértékű volt a szabálysértés, hogy osztályfőnöki, tantestületi vagy egyéb megrovó mellé szabták-e ki a társadalmi munkát. A kiválasztott pedagógusnak jelentéstevési kötelezettsége van.

A nevelési célzatú intézkedés bevezetését a sajtó szerint az iskolaigazgatók nagy része támogatja.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége