Magyar diákok is a PISA-felmérésben

A tesztelés felölel 12 vajdasági, magyar tannyelven is oktató középiskolát

Mihályi Katalin

2018. április 21., 08:57

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Javában tart a PISA-felmérés Szerbiában. Tizenkét olyan gimnázium, szakközépiskola van Vajdaság-szerte, ahol a magyar ajkú diákokat tesztelik. A felmérésről Vicsek Annamáriát, az oktatási minisztérium államtitkárát kérdeztük, aki Szerbiát képviseli a PISA igazgatótanácsában.

Szerbia azon kevés ország közé tartozik, ahol a nemzeti kisebbség tagjai, történetesen a magyar diákok is bekapcsolódnak a PISA-tesztelésbe. Hogyan választották ki, hogy mely iskolák 15 évesei vesznek részt benne?

– Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Karának Pszichológiai Kutatóintézete bonyolítja le a szerbiai PISA-vizsgálatot. Az egész folyamatot egyébként az OECD (a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) határozza meg, illetve koordinálja, és a vizsgálatban részt vevő iskolák kiválasztását, azaz a mintavételt is az OECD határozza meg, szigorúan ellenőrzött módon. Az első körben a Kutatóintézet összeállítja a kritériumok szerinti listát, amelyek között minden típusú oktatási intézmény szerepel, amelyben 15 éves tanulók oktatása folyik, legyen szó általános vagy középfokú intézményről, állami vagy magánfenntartású, nagyvárosi vagy szórványtelepülésen működő oktatási intézményről. Ezért történhet meg, hogy az iskolák között vannak gimnáziumok, de szakközépiskolák is, amelyek valamilyen szakmára készítenek fel, tehát míg az egyiknél az elméleti ismeretek vannak túlsúlyban, másutt a gyakorlati tudás a fontos. A vizsgálat elsődleges célja ugyanis nem az, hogy az adott ország iskoláztatását minősítse, habár kétségkívül sokan erre vonatkozó következtetéseket vonnak le az eredmények alapján. Sokkal inkább azt mérné a vizsgálat, hogy milyenek egy tizenöt éves tanuló képességei szövegértés, az információk értelmezése és feldolgozása, a tudományos és újabban a pénzügyi ,,írástudás” terén, hiszen ezek azok a területek, illetve képességek, amelyek a leginkább meghatározzák egy fiatal munkaképességét, ami később igen jelentős gazdasági következménnyel fog járni, tehát az ország gazdasági perspektíváját tükrözteti. Ez az a kapcsolat, ami indokolja, hogy egy gazdasági világszervezet ennyire komolyan, behatóan és tudományosan foglalkozzon az iskolában elsajátítandó képességek eredményességével.

Minden résztvevő országnak legalább 150 iskolája kell hogy részt vegyen a tesztelésben, és minden intézményből 35 tanuló oldja meg a tesztet, országonként tehát legalább 5250 tanuló teljesítménye kerülhet így górcső alá. A mintavétel úgy történik, hogy az OECD által meghatározott kritériumoknak megfelelően a részt vevő ország leadja az iskolák listáját, amelyek között van nagyvárosi, de falusi iskola is, gimnázium és szakközépiskola is, és akad közte külön programmal dolgozó, például tehetséggondozó, sőt magánfenntartású iskola is. Ezt követően az OECD véletlenszerűen választja ki a 150 iskolát, illetve 150 iskola kerül a pótlistára is, amennyiben valamely iskola – objektív okokra hivatkozva – nem tudna részt venni a vizsgálatban. Az iskola ezt követően kiválasztja azt a 35 tanulót, aki majd megoldja a teszteket. A 35 tanuló egy iskola több osztályából is belekerülhet a vizsgálatba, ha nagyobb iskoláról van szó. Ugyanakkor kisebb iskola esetében megtörténhet, hogy az egész iskolában nincs 35 magyarul tanuló tizenöt éves, ez esetben másik iskolából több diákot válogatnak be.

Vajdaságban mely intézményekben folyik majd magyarul is a tesztelés?

– A PISA-tesztelés 12 vajdasági, magyar tannyelven is oktató középiskolában fog lezajlani. Ezek között van gimnázium, például a nagybecskereki vagy a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium, ahol április 18-án már lezajlott a tesztelés, de akad egészségügyi szakközépiskola, a szintén nagybecskereki, illetve a szabadkai, valamint az újvidéki egészségügyi szakközépiskola 15 évesei, a futaki mezőgazdasági, a nagybecskereki és az óbecsei gazdasági-kereskedelmi, az óbecsei és a szabadkai műszaki, valamint az újvidéki elektrotechnikai szakközépiskola. Egyedülálló a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, hiszen ez az egyetlen olyan intézmény az idei PISA-vizsgálatban, ahol csak magyarul valósul meg az oktatás, így ebben az iskolában 43, csak magyarul tanuló 15 éves lett beválogatva a tesztelésbe.

Az, hogy magyar diákok is részt vesznek a tesztelésben, érdekes lehet abból a szempontból is, hogy az ő eredményeiket a magyarországi diákokéival is össze lehet majd hasonlítani 2019-ben?

– Pontosan. A PISA-felmérés eredményeivel kapcsolatban a tesztelést követő években rengeteg elemzés, tanulmány és ajánlás is fog születni, hiszen az eredmények nyilvánosak, az OECD honlapján elérhetőek. A vajdasági magyarság, illetve a vajdasági magyar oktatás szempontjából azért is jelentős, mert nemcsak a globális nemzetközi vagy a szerbiai oktatás vonatkozásában értékelhető, hanem – ami számunkra talán fontosabb is – az anyaország tizenöt évesek eredményeivel is összehasonlítható a vajdasági magyar tanulóké, akik anyanyelvükön részesülnek középiskolai oktatásban a szülőföldjükön.

Az általános iskoláinkban is lezajlott egy jelentős tesztelés, a próbazáróvizsga, az elmúlt hétvégén. Mit kell erről tudnunk?

– Valóban, a nyolcadik osztályosoknak volt alkalmuk a próbateszten megtapasztalni, hogy milyen is lesz a záróvizsga. Ezt a záróvizsgát egyébként minden nemzeti kisebbségi tanuló, aki anyanyelvén tanul az általános iskolában, az anyanyelvén végzi el. Az első napon matematikából oldották meg a teszteket, a másodikon pedig a magyar nyelv és a kombinált (történelem, földrajz, biológia, kémia és fizika) teszteket töltötték ki a diákok. A próbateszt az iskolák és a tanárok számára azért fontos, mert megismerhetik a szervezés buktatóit, a nehézségeket, hogy a záróvizsgán minden szabály szerint tudjon majd zajlani. A diákok pedig az elért pontszámok alapján megtudják, mely tantárgyból kell még gyakorolniuk, tanulniuk, ismételniük, hogy magasabb pontszámot érjenek el, hiszen a középiskolai beiratkozásnál az iskolai eredmény és a teszt pontszáma a tavalyi 70/30-as arányhoz képest 60/40-re módosult, ami azt jelenti, hogy az iskolai eredmény maximálisan 60 pontot hozhat, a záróvizsgán pedig 40-et tudnak összegyűjteni.


!A cikkhez nem kapcsolódik más írás.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége

Magyar Szó© 2003 - 2019     Impresszum | Adatvédelem | Előfizetés | Kapcsolat | Marketing | Közbeszerzés (Javna nabavka) | Dokumenti i pravilnici

Támogato: Bethlen Gábor alap
ISO9001 sertified
ISO14001 sertified
IQ NET sertified

Development & Hosting by: CNT | Design by: Plakatila