2021. november 28., vasárnap
NAGYBECSKEREKI SZOCIÁLIS FÓRUM

Cseréljék le a (törvényellenes) helységnévtáblát!

Nagybecskereken – immár hónapok óta – nem múlhat el egy hét sem, hogy ne tartanának valamilyen vitaestet, vagy ne jelenne meg valakinek az álláspontja, közleménye a város nevének a megváltoztatásával kapcsolatban.

(Mintha) már megváltozott volna a város neve (Fotó: Kecskés István)
(Mintha) már megváltozott volna a város neve (Fotó: Kecskés István)

A közvéleményt igencsak megosztotta a kezdeményezés, hogy a Béga menti város a mostani Zrenjanin helyett vegye vissza a Petrovgrad nevet, amit (néhány évig) a két világháború között viselt.

Nagybecskereken már többször kezdeményezték a város nevének a megváltoztatását. Egy referendumot is tartottak erről 1992-ben. De a részvétel 50 százalék alatti volt, ráadásul a szavazók többsége a Zrenjanin név megtartása mellett voksolt. Néhány évvel ezelőtt a Szerb Megújhodási Mozgalom, a Szerbiai Demokrata Párt és a Napred Petrovgrad tömörülés is (időközben megszűnt létezni) kezdeményezte a város nevének a megváltoztatását, de az nem került be a képviselő-testületi eljárásba.

Három évvel ezelőtt pedig Nagybecskerek Újvidék, Belgrád és Bégaszentgyörgy felőli bejáratainál új helységnévtáblák jelentek meg, amelyeken a város többnyelvű (szerb, magyar, román és szlovák) megnevezéseinek sorába bekerült a Petrovgrad megnevezés is. A cirill és latin betűkkel kiírt táblákat pedig nem is akárki, hanem a Városrendezési Igazgatóság helyezte ki. Így aztán a legnagyobb bánáti város, ha hivatalosan nem is, de új nevet (is) kapott.

Az illetékesek szerint valójában a városnak egy „történelmi, hagyományos” megnevezése került fel a táblára. Az eset egyik apropója pedig az, hogy 2015-ben volt nyolcvan éve annak, hogy Nagybecskerekből Petrovgrad lett.

Az elmúlt év végén pedig megjelent a legújabb városnév-változtatási kezdeményezés. A Petrovgrad néven megalakult egyesület szerint ugyanis eljött az ideje annak, hogy a legnagyobb bánáti város Zrenjanin helyett „kapja vissza” a Petrovgrad nevet. És ez ne maradjon a kezdeményezés szintjén, mint ahogy ez eddig már többször megtörtént, hanem konkrét lépések is történjenek ez irányban. Az egyesülethez, amelynek elnöke Budimir Jovanović magánvállalkozó, tizenkét szervezet csatlakozott. A Svetosavlje, a Matica Srpska Baráti Egyesület, a Svetozar Miletić Szerb Mozgalom és mások.

A kezdeményezést felkarolta az önkormányzati hatalom, és a további eljárásról a Čedomir Janjić polgármester az illetékes minisztériumnál is érdeklődött. A Nagybecskereki Szociális Fórum szerint viszont Nagybecskerek város önkormányzata nem indíthatja meg a kezdeményezést csak azért, mert az néhány nacionalista szervezet óhaja. Emlékeztetnek, hogy amikor a Nagybecskerek melletti Lazarevo (Lázárföld) nevét szándékozták (volna) Mladićevóra keresztelni (közvetlenül a későbbi hágai elítélt letartóztatása után), akkor a nagybecskereki VKT azt napirendre se tűzte. Egy ilyen kezdeményezésről csak akkor indulhat érdemi vita, ha ahhoz összegyűjtik a város területén élő szavazati jogot élvező polgárok legalább tíz százalékának aláírását. Miroslav Samardžić, a Nagybecskereki Szociális Fórum aktivistája szerint a kezdeményezés felkarolásának a célja az önkormányzat részéről az, hogy eltereljék a közvélemény figyelmét a sokkal égetőbb problémákról, mint amilyen az ivóvíz kérdése.

Tekintettel arra, hogy Nagybecskerek bejáratánál levő helységnévtáblákon továbbra is szerepel a Petrovgrad megnevezés, a Szociális Fórum követeli azok eltávolítását. A táblán szerepelő fölirat ugyanis nem felel meg az ide vonatkozó törvényszabályoknak: Nagybecskerek szerb megnevezése (még) továbbra is Zrenjanin, nem pedig Petrovgrad.