2023. március 26., vasárnap

Gebi iz Čantavira vodi u tržišnoj utakmici

Velika preduzeća koja su od Prosperitati Fondacije dobila sredstva

Mešaona Gebi je najveće preduzeće u Čantaviru, konkurentna je na srpskom tržištu.

1983. godine je počela da radi kao vulkanizerska radionica. Devedesetih je preduzeće počelo da se bavi izvozom sirovina za stočnu hranu. Uskoro su došli na ideju da treba da izgrade sopstvenu mešaonu. Za nekoliko godina je ova fabrika postala konkurentna na pijaci stočne hrane. Zahvaljujući stručnosti, kvalitetnoj sirovini, automatizovanoj proizvodnji i razvijenoj mreži za procenu.

U Čantaviru Gebi ima 250 zaposlenih, razvijenu mrežu kojoj pripada 23 trgovine na veliko i 2000 trgovina na malo. 10% proizvoda se transportuje na velike farme. Trećinu prizvoda izvoze u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Rumuniju, Albaniju i Bugarsku.

Preduzeće je porodični posao, vlasnik je Gelert Ožvar, koji radi sa dva sina Tihomirom i Zoltanom. Preduzeće je dobilo pomoć od Mađarske države preko Prosperitati Fondacije za razvoj velikih preduzeća, koje ima za cilj zapošljavanje. Ovo je prva prilika za preduzeće da može od dobijenog novca od Fondacije da ulaže u razvoj. O detaljima ulaganja i razvoju smo razgovarali sa Žoltom Žerai, direktorom preduzeća.

Gebi je jedan od pobednika konkursa, koliko znači ova pomoć?

- Na konkursu Prosperitati Fondacije sa posebnim značajem za razvoj poljoprivrede u kombinovanoj formi, smo dobili sredstva, što znači da jedan deo daje Fondacija, što su nepovratna sredstva, drugi deo iz sopstvenih izvora, a treći deo je bankarski kredit na 10 godina otplate. Znači da smo trebali imati jednu propisanu sumu za ulaganje, da bi mogli učestvovati na konkursu. Znači finansiranje ulaganja se sastoji iz tri dela. Radi se o komplikovanom ugovoru, velika sredstva su u pitanju. Ako negde zapnemo uvek možemo potražiti pomoć radnika Prosperitati Fondacije. Radimo sa više uvoznika i izvršitelja i sa većim vrednostima.

A csantavéri Gebi vállalat új silói, Fotó: Seregély Orsolya

Novi Gebijevi silosi, Foto: Oršolja Šeregelj

Gde ćete uložiti pomenuta sredstva?

- Preduzeće postoji već 34 godine i do sada nismo imali ovakvu priliku za razvoj, iako smo svake godine nešto uložili iz sopstvenih sredstava, što smo uspevali ostvarivati iz kredita. Do sada je za nas bilo nepojmljivo da dobijemo sredstva koja ne treba da vraćamo. Prošle godine smo počeli pregovore sa Prosperitati Fondacijom, savetovali su nas u kom pravcu treba da se razvijamo, u šta treba da uložimo da bi iskoristili mogućnost da dobijemo sredstva. S obzirom da smo fabrika za proizvodnju stočne hrane, a u Severnoj Bačkoj je zemlja veoma kvalitetna, većina stanovništva se bavi poljoprivredom, razumljivo je da ćemo sredstva uložiti u silose, iako smo do sad izgradili silose sa kapacitetom od 300 hiljada tona. 2016.godina je bila veoma dobra, sa rekordnom količinom žitarica, tako da se pokazalo da su nam mogućnosti za skladištenje male. Došli smo na ideju da proširimo te mogućnosti i da izgradimo silose od 50 hiljada tona kapaciteta u Bačkoj Topoli.

Dokle ste stigli sa ulaganjima?

- 2. avgusta smo potpisali dokumenta, sada prikupljamo potrebne dozvole, da udovoljimo očekivanjima izvođača, i možemo početi sa radovima.

Kakve još obaveze imate na osnovu ugovora?

-Ugovor je kompleksan, i mi kao integratori imamo obaveze prema Fondaciji. Rok je 10 godina, da održimo i povećamo broj zaposlenih, povećavanje broja dobavljača sa ciljem da cirkulacija robe bude kontinuirana i da raste količina predate žitarice. Sledeći zadatak je da privučemo proizvođače da svoje proizvode predaju nama. To su bila dva glavna kriterijuma, kontinuirani rast i integracija.

Koliko ima radnika sada u firmi i koliki su silosi?

- Kapacitet za žitarice u Čantaviru je 200 hiljada tona, a na otkupnim stanicama je oko 100 hiljada tona. Takvo je sadašnje stanje. Imamo preko 250 zaposlenih.

Gde se nalaze fabrike?

- Fabrika za obradu se nalazi u Čantaviru sa 4 silosa. U Pačiru proizvodimo hranu za kićne ljubimce.  Punktovi za preuzimanje žitarica imamo na više lokacija, a novi se gradi u Bačkoj Topoli.

 

Ova investicija se odnosi na period od 10 godina. Šta nakon toga?

 

- S obzirom na to da se radi o privatnoj kompaniji, a u upravnom odboru su mladi ljudi koji imaju dobre ideje i vizije, mislim da ćemo i za 10 godina biti na dobrom putu. Trenutno smo lideri na tržištu u Srbiji. Fabrika Gebi je najveća fabrika stočne hrane u Srbiji, i to ne samo na srpskom tržištu nego i u susednim zemljama. Poznavajući odbor, oni će nastojati da zadrže tu poziciju, kako u Srbiji tako i u susednim zemljama, pa čak i u Evropskoj Uniji. Tokom narednih 10 godina očekujemo kontinuirano poboljšanje. Na osnovu iskustva iz proteklih 10 godina, verujem da naše investicije, proširenje i oprema pokazuju da poljoprivreda neće posustati, jer je stočarstvo takođe veoma prisutno, tako i sektor proizvodnje hrane ima budućnost u narednom periodu. Postoji potreba za više mesta gde će uzgajivači moći da predaju žito a takođe su potrebni i silosi velikog kapaciteta za skladištenje. Očekujem značajan napredak u narednih deset godina.