2023. január 26., csütörtök

Kedvezmények és kinevezések

Ülésezett a kishegyesi képviselő-testület – Régi-új igazgató a Kommunális Közvállalat élén – Két kedvezményezett kategória lesz a szemételszállítási díj megfizettetése során

Pénteken tartotta 10. rendes ülését a kishegyesi községi képviselő-testület a jelenlegi összetételben. Az ülésnek mindössze 14 napirendi pontja volt, és mivel különösebb viták nem kerekedtek, szűk egy óra alatt véget is ért. Szűgyi István, a képviselő-testület elnöke az ülést követően napilapunknak kiemelt néhány határozatot.

Dudás Béla ismerteti a kedvezményezett kategóriákat (Fotó: Lakatos János)

– Határozatot hoztunk a saját, kishegyesi szociális központ statútumára vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy már egy jogi dokumentum is létezik, amely alapján Kishegyes Község Szociális Központja önállóan tud működni. Emellett kineveztünk egy bizottságot, amely az állami földek bérbeadásával foglalkozik majd. Erre hamarosan, vélhetőleg már szeptemberben sor kerül. A két hónapos felkészülési időszakban a bizottság már teljes erőbevetéssel fog dolgozni az előkészületeken. Az ülés kapcsán mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy kineveztük a kishegyesi Kommunál Közvállalat igazgatóját. Kormányos Levente idáig megbízott igazgatóként irányította a céget, mostantól kezdve azonban rendes igazgató – mondta el a kkt elnöke, majd arról is beszélt, hogy a szeghegyi iskolában az egyik iskolaszéki tag lemondott, és a testület újat választott a helyére.
Kishegyes község lakosságát kétségkívül az a napirendi pont érinti leginkább, amely a Kommunál Közvállalat szolgáltatásainak díjaira vonatkozik. A szemételszállítás díja kapcsán a kkt már elfogadta a havi 363 dinárt kétszeri, valamint a 430 dinárt négyszeri szemételszállításra vonatkozóan. Most két új, kedvezményezett kategória bevezetését is elfogadták, erről Dudás Béla, a közvállalat osztályvezetője számolt be lapunknak.
– A képviselő-testület egy bővítést fogadott el a közvállalat árjegyzékében, eszerint két új kategória jelent meg, mivel a lakosság egy részének túl nagy terhelést jelentene az eredeti díj. Az alapítónk mostani döntése alapján bevezettük a második és harmadik kategóriákat. Harmadik kategóriába azok tartoznak, akik szociális segélyben részesülnek. Az ő névsorukat a szociális központtal egyeztetjük. A második kategóriába a kisnyugdíjasok tartoznak és azok a személyek, akik egyedül élnek egyszemélyes háztartásban. Ennek a két kategóriának nagyon kedvezményes díjat határoztunk meg: havi 143 dinárt, kétszeri szemételszállításért – mondta el Dudás.
A kedvezményezett kategóriáknak különböző dokumentumokkal bizonyítaniuk kell, hogy valóban az adott kategóriába tartoznak. A szociális segélyben részesülők esetében a szociális központ ad egy listát, a kisnyugdíjasok számára szükséges a nyugdíjcsekk fénymásolata, a kataszterből egy igazolás, hogy nem rendelkeznek földterülettel, valamint egy hitelesített kijelentés, hogy nem kapnak külföldi nyugdíjat. Az egyedül élők esetében szükség van a két szomszédos ház tulajdonosának hitelesített nyilatkozatára, hogy az illető személy valóban egyedül él.