2022. január 22., szombat

Eszperantó vizsganap

A szabadkai Politechnikai Iskolában öt személy vizsgázott

A hétvégén a Politechnikai Iskola harmadik alkalommal volt házigazdája a Világméretű Eszperantó Vizsganapnak, amikor is egy időben 13 ország 17 városában került sor a közel 130 jelentkező vizsgáztatására. Az idei vizsganapon többek között részt vett az Amerikai Egyesült Államok, Kolumbia, Brazília, Kína és Oroszország is, szombaton pedig még Japán bővíti a rendezvényt egy újabb csoporttal.

A vizsganap helyi szervezője László Aranka, a szabadkai Székely Tibor Eszperantó Egyesület titkára, a Politechnikai Iskola informatikatanára volt, aki elmondta, a KER-vizsga, azaz a Közös Európai Referenciakeret, melyet az Eszperantó Világszövetség és a budapesti ORIGO Idegennyelvi Központ közösen dolgozott ki, nemcsak Európa-szerte elismert, hanem más kontinenseken is, a vizsganapok fő szervezője pedig Kováts Katalin, az Eszperantó Világszövetség vizsgákkal megbízott felelőse volt.

– Szabadkán ezúttal 5 jelentkező vizsgázott, B1, B2 és C1-es szinteken. Volt, aki csak az írásbeli részt vállalta, mások pedig csak a szóbelit vizsgát, egy vizsgázónk Belgrádból, egy másik pedig egészen Bulgáriából érkezett hozzánk. A vizsga távolságilag zajlott. A tesztek postán érkeztek és a borítékokat a vizsga kezdetén Arancsity Dancsa Gyöngyi, iskolánk igazgatóhelyettese, a vizsga nem-eszperantista támogatója nyitotta fel. A szóbeli vizsga egy része az internet segítségével, skype-on valósult meg, a vizsgabizottság tagjait Kováts Katalin (Hollandia), Koutny Ilona (Lengyelország) és Stefan MacGill (Magyarország) alkották, közülük MacGill úr személyesen is jelen volt nálunk. A szóbeli vizsga eredményei már ismertek, és örömmel mondhatom, hogy mind pozitívak, de az írásbeli rész esetében várnunk kell néhány hetet, mert a tesztfeladatok átnézésére Budapesten fog sor kerülni, a sikeres vizsgázók számára pedig az ORIGO Idegennyelvi Központ négynyelvű diplomát fog kiállítani – tudtuk meg Lászl

(Fotó: László Aranka)

Arankától.

A vizsga után a művelődési program keretében táncos és zenei műsorszámok oldották a hangulatot, ahol Radojica Petrović tartott előadást Emberek és tájak – az eszperantóval a világban címmel, Stefan MacGill, az Eszperantó Világszövetség (UEA) alelnöke bemutatta a Tanuló Éve (Jaro de la Lernanto) elnevezésű projekt eddigi eredményeit, és felhangzottak eszperantóra fordított népdalok, versek is. Ezenkívül egy mini könyvvásárra is sor került, melynek keretében eszperantó nyelvű vagy vele kapcsolatos könyvek, tankönyvek között lehetett válogatni, így például Székely Tibor könyveiből is, továbbá szakkör volt, és jelenlegi tagjainak eszperantóval kapcsolatos képzőművészeti munkái is kiállításra kerültek. A rendezvény Radojica Petrović Irodalmi műhelyével zárult, melyben az eszperantó irodalommal és eszperantista szerzőkkel kapcsolatban mérhették fel tudásukat a résztvevők.

Mint László Arankától megtudtuk, három éve a Politechnikai Iskolában is lehet hallani az eszperantóról, illetve lehet tanulni a nyelvet. A szakkör keretében minden tanév kezdetén megünneplik szeptember 26-át, a Nyelvek Európai Napját, ezenkívül a 2016-ban tartott nyelvi kvíz és informatív előadás az eszperantóról A Modern Nyelvek Európai Központjának (Graz, Ausztria) dicséretében részesült, két alkalommal is sikerrel vettek részt a trieszti kétnyelvű képzőművészeti pályázaton, és emblématervezésben is nyertek díjat, amikor is az iskola nyomdaipari terméktervező technikus szakán tanultakat alkalmazhatták a fiatalok az eszperantó intézmények által meghirdetett pályázatokon.

A szakkör alapvető célja egyébként tájékoztatás az eszperantóról, emellett egy tanulási lehetőség is, valamint a tehetséges diákok különféle adottságainak párosítása az eszperantóval.

– Idén ünnepeljük az Eszperantó 130 éves évfordulóját, hiszen L. L. Zamenhof, e nemzetközi nyelv megalkotója 1887-ben jelentette meg projektjét nyelvkönyv formájában. Szabadkai vonatkozásban újabb két kerek évfordulót említhetünk, egy sajtóközlemény szerint 110 évvel ezelőtt Szabadkán már voltak eszperantisták – tehát mondhatjuk, hogy 110 éve jelent meg az eszperantó városunkban, illetve 100 éve alakult meg az első Eszperantó Egyesület. Nem igazán mérhető fel, hányan tanultak vagy tanulnak ma eszperantóul a környékünkön, hiszen a hagyományos klubélet már a modern világban nem jellemző, illetve, az internet lehetőségei folytán az érdeklődő egyedül is elsajátíthatja a nyelvet, de aki elkezdené, kipróbálná, vagy esetleg folytatná az eszperantó nyelv tanulását, bátran jelentkezzen az egyesület e-mail-címén: es.tiborsekelj@gmail.com – tette még hozzá az egyesület titkára.