2023. október 2., hétfő

Mindennap két végrehajtás

A közvégrehajtási törvény az adósság mértékében az adós teljes vagyonát érinti

Szabadka és Zenta területén a múlt évben különböző kommunális szolgáltatások megfizettetésére 4200 közvégrehajtásra került sor. A közvégrehajtásról szóló törvény 2016. július 1-jén lépett életbe, amelynek értelmében a végrehajtást magánvállalkozók, úgynevezett közvégrehajtók végzik. A kommunális szolgáltatásokra vonatkozó végrehajtásnál az esetleges fellebbezés elodázza a végrehajtást a bírósági végzés meghozataláig. Az eljárás során a végrehajtók először elküldik az adósoknak a behajtásról szóló végzést az adósság pontos összegével, az eljárás költségeivel együtt. A polgároknak a végzés átvételétől számítva pontosan meghatározott számú nap marad a törlesztésre, ez alatt az idő alatt kifizethetik a tartozást. Ha ekkor sem törlesztik kötelezettségeiket, akkor kényszervégrehajtás eljárása során kell fizetniük. Ilyenkor azonban már megnőnek az eljárás költségei és a kamatköltségek is, vagyis az egész adósság nagyobb lesz. Természetes vagy jogi személyek, szervezetek, intézmények esetében, akiknek pénzügyi követelésük van, annak megfizettetése a közvégrehajtók közbenjárásával történik az új törvény meghozatala óta.

A Szabadkai és a Zentai Alapfokú bíróság területén Damir Šite az egyike a hat kinevezett közvégrehajtónak. Vele beszélgettünk.


Damir Šite (Paszterkó Erika felvétele)

Damir Šite (Paszterkó Erika felvétele)

Kik a leggyakoribb megrendelőik?

-A közvállalatok a hiteles számlák, valamint az ügyviteli könyveik alapján közvetlenül indíthatnak végrehajtási eljárást, ez az egyetlen olyan eset, amikor közvetlenül a közvégrehajtók hoznak végzést, ugyanis ebben az esetben első fokon a bíróság nem illetékes, ugyanakkor a jogorvoslattal kapcsolatosan a bíróság dönt. A Távfűtőműveknek nincs lehetőségük megvonni szolgáltatásukat, emiatt kénytelenek az adósokkal közvégrehajtás útján megfizettetni a tartozást. A Posta, a Villanygazdaság, valamint a mobiltelefon-szolgáltatók, a VIP, a Telenor, a Telekom is ilyen módon fizetteti meg a tartozást, de ha figyelembe vesszük, hogy Szabadka és Zenta területén mintegy kétszázötvenezer lakos van, és a múlt évben közvégrehajtóként körülbelül hétszáz ilyen jellegű tárgyat kaptunk, akkor ez erre a területre négyezer-kétszáz tárgy, ugyanis hat közvégrehajtó tevékenykedik ezen a területen. A természetes személyeknek követeléseikkel például gyermektartás fizetésének elmaradása miatt a bírósághoz kell fordulniuk, ahol bírósági végzéssel elrendelhető a végrehajtás. Az emberek többségének nincs pénze bírósági eljárás megindítására, ugyanis a végrehajtási eljárást a peres eljárás előzi meg, ezért nem tömeges a közvégrehajtás természetes személyek kezdeményezésére. Jogorvoslat estén bírósági jogerős ítéletet követően kerül sor a végrehajtásra.

 

Milyen végrehajtási eszközöket foganatosítanak?

-A törvényben pontosan meg van határozva, hogy melyek az alkalmazható végrehajtási eszközök a pénzügyi tartozások megfizettetése esetében. Világszerte az ingóságok általi végrehajtást alkalmazzák legkevésbé, ugyanis bármely háztartási eszköznek van úgynevezett programozott rongálódása, amint lejár a szavatossági idejük, addigra többnyire elromlanak a háztartási gépek és berendezések. Nem beszélve arról, hogy ez a legdrágább eljárás, mert ezeket a berendezéseket be kell gyűjteni, szállítani, meg értékesíteni is elég nehéz. Emiatt mindig inkább más végrehajtási eljáráshoz folyamodnak. Például egy zongora is lehet a kényszermegfizettetés tárgya, mert egy értékes darab, viszont ez esetben is a megfizethetőséggel van gond. Nem túl sok embernek tudnánk eladni a zongorát. Aki munkaviszonyban van, annak a fizetése egy részének leterhelésével a legcélszerűbb a tartozás megfizettetése.

 

Mennyi idő telik el a tárgyak felértékelésétől a megfizettetésig?

-Ami az ingóságokat illeti, azokat a helyszínen összeírjuk, felértékeljük, majd az első értékesítésig a tárgyak a tulajdonos otthonában maradnak. Ez nagyjából egy hónap, ez alatt az idő alatt a polgár ki is fizetheti a tartozását. A végrehajtási eljárásról a közvégrehajtó hoz határozatot, amit postán kézbesítünk az adósoknak. Ha ez nem kivitelezhető, akkor személyesen kézbesítjük a határozatot. A kommunális szolgáltatások megfizettetését szorgalmazó végrehajtási eljárásban nyolc nap áll az adós rendelkezésére, hogy a közvégrehajtói díjjal együtt kifizesse tartozását.

 

Mennyibe kerül a közvégrehajtó szolgáltatása?

Ha nem értékesíthető az adós vagyona, a tartozás nem lesz kifizetve (Gergely Árpád felvétele)

Ha nem értékesíthető az adós vagyona, a tartozás nem lesz kifizetve (Gergely Árpád felvétele)

-A díjszabást az igazságügyi miniszter határozta meg, pontosabban azt, hogy mennyibe kerül a végrehajtásról szóló végzés elkészítése, valamint annak kézbesítése. A díjszabás Szerbia Hivatalos Lapjában jelent meg az új törvény alkalmazását megelőzően. A közvégrehajtói díjat pontszámok alapján határozzák meg az egyes tevékenységekre vonatkozóan a végrehajtás tárgyának értékétől függően, vagy pontosan meghatározott pontszám alapján a meghatározott tevékenységekre. A pontérték 120 dinár. A tárgy előkészítése, határozathozatal a kommunális és hasonló díjszabások megfizettetése érdekében, valamint a közvégrehajtásról szóló határozat meghozataláért a közvégrehajtónak az adósság értékének függvényében határozzák meg a díjszabását. 12 000 dináros tartozásértékéig 15 pontérték, azaz 1800 dinár. Az iratok fénymásolásáért oldalanként pedig 0.2 pontérték, azaz 24 dinárt számolható fel. 2 400 000 dinártól 12 000 000 dinár értékig – 28 080 dinár a közvégrehajtó díjszabása.

 

Mi a helyzet a bankokkal?

-Tudomásom szerint a bankok adósságbehajtó ügynökségeknek adták át követeléseiket, és ezáltal az ő hatáskörükbe kerül át az adósság megfizettetése. Minden bank ügyviteli politikájától függ, hogy perhez folyamodik követelései megfizettetése érdekében, vagy sem. A bankok szigorítottak a hitelfelvétel feltételein, ugyanakkor mind több hitelbiztosítási eszközt is kérnek egy-egy hitel felvételekor, gondolom, hogy ennek oka a hitelek kényszermegfizettetésének csökkenése. A bankhiteleket illetően megjegyezném, hogy mivel hosszúlejáratú hitelekről van szó, senkinek sem kellene magát abban az illúzióban ringatnia, hogy a bankhitelre vásárolt ház az ő tulajdona, mert mindaddig, amíg azt teljesen ki nem fizeti, az ingatlan a bank tulajdonát képezi. A bankok ezekben az esetekben jelzálogot kérnek, és ezáltal biztosítják a hitelt, és ha a hitelfelvevő nem törleszti a hitelt, a bank eladja a biztosítékként bejegyzett ingatlant. A megfizettetés mércéje mindenképpen az adós vagyonának a nagysága.

 

Hogyan zajlik a közvégrehajtás?

-Foglaláskor felírjuk mindazokat a tárgyakat, amelyeket a törvény előír, de csak a tartozás mértékére vonatkozó összegig. A törvény pontosan kimondja, melyek azok a tárgyak, amelyek nem képezhetik a kényszervégrehajtás tárgyát: ruházat, személyes használati cikkek, hűtőszekrény, tűzhely, házikedvenc, télen a tűzrevaló. Ugyanakkor, ha valakinek tíz bundája van, kilenc elkobozható az adósság megfizettetése érdekében. Mindaz, ami szükséges a mindennapi élethez, azt a törvény kizárja, az nem képezheti az eladás tárgyát. Ugyanakkor a műszaki cikkek már elkobozhatók, ilyen a televízió, hifitorony, számítógép, művészeti tárgyak, bútorok. A törvény hiányosságaként megjegyezném, hogy a végrehajtás alól nem képeznek kivételt a munkaeszközök, például a taxistól elkobozható a járműve, annak ellenére, hogy ezzel valósítja meg jövedelmét, ez a munkaeszköze. Ingatlanok eladása nyilvános árverésen a bíróságok hatáskörébe tartozik, az ingóságok eladása is nyilvános árverésen történik, de a közvégrehajtó irányításával, gyakran az adós lakásában.

 

Mi történik, ha nem elegendő az adós vagyona az adósság törlesztésére?

-Ha nem tehető pénzzé az adós vagyona, a hitelező nem kapja meg a pénzét. Ha nem értékesíthető az adós vagyona, nem lesz kifizetve a tartozás, az eljárást felfüggesztik. Csak ha van végrehajtási vagyon, ami a végrehajtási eljárásban pénzzé tehető, elkobozható, akkor kerül sor a végrehajtásra, és így lesz kifizethető az adósság.

 

Ki vesz részt a végrehajtási eljárásban?

-A vagyontárgyak összeírásakor csak a végrehajtó vagy a segédei vesznek részt, semmiképpen nem csorbulhat az adós tekintélye. Ha nem tanúsít ellenállást az adós, akkor teljesen csendben zajlik a végrehajtási eljárás. Természetesen ez nem egy kellemes érzés, de a külvilág számára nem válik nyilvánvalóvá, hogy végrehajtási eljárás folyik. Előfordul, hogy az adós -- gondolván, hogy megfékezheti a végrehajtási eljárást -- agresszíven viselkedik, akkor kérünk rendőri segítséget. Természetesen voltak kellemetlen helyzetek, de minden munkában vannak ilyenek, így a miénkben is.

 

Milyen feladatok tartoznak a közvégrehajtó hatáskörébe?

-A természetes személyek követelései a hatáskörünkbe tartoznak. Például, ha a munkaadó nem fizeti ki a munkabért. Abban az esetben, ha valamilyen személyes ok miatt nem fizet, vagy egyszerűen, mert azon munkaadók egyike, akiknél ez a gyakorlat, a károsult a bírósághoz fordulhat, majd a bírósági végzést követően a tárgy hozzánk kerül. Abban az esetben, ha az elvált házastársnak nem fizeti a gyermekeltartási kötelezettségét a volt házastárs, akkor is általunk történik a megfizettetés, ugyanis a bíróság csak meghozza a közvégrehajtásról szóló végzést, majd ezt követően a végrehajtás már a mi feladatunk. Feladataink között szerepel a végrehajtási eljárásról szóló határozathozatal, például a kommunális tevékenységekre vonatozó eljárásban, kézbesítjük ezeket a határozatokat, összeírjuk és felbecsüljük az ingóságok értékét, értékesítjük az elkobzott tárgyakat, részvényeket, majd az értékesítést követően törlesztjük az adósságot, a többletet pedig visszaadjuk az adósnak.

 

Milyen előnyökkel jár a közvégrehajtási törvény meghozatala?

-Ez állami szinten szabályozott eljárás lett, amit nyilvános felhatalmazással rendelkező vállalkozók hajtanak végre a Szerb Köztársaság nevében. Ennek elsődleges haszna a hatékonyság, mert így megfizettethető az adósság. Mindenki jól gondolja meg, mielőtt hitelt vesz fel, mert a tartozás megfizettetésre kerül. Az adósságot nagyon fontos mielőbb lerendezni, mert az idő múlásával az összeg különféle kamatok, illetékek miatt növekszik, ezért ajánlatos prioritásként tekinteni erre, és mielőbb megoldást találni az adósság rendezésére.

 

A múlt évben mennyi munkájuk volt, mire számítanak az idén?

-A múlt évben mintegy kétezer különböző tárgyú végrehajtási eljárásunk volt. A múlt év vége felé a közvégrehajtási törvény értelmében foganatosított eljárásokon kívül a bírósági illetékekre vonatkozó törvény értelmében a közvégrehajtók hatáskörébe került a nem megfizettetett bírósági illetékek megfizettetése. Az előző években az emberek gyakran pereskedtek, a bíróság pedig annak ellenére is, ha nem fizették ki a bírósági illetéket, megtartotta a tárgyalást, hozott ítéletet. Az illetékfizetési kötelezettség megmaradt, és most ezek megfizettetése is a közvégrehajtók hatáskörébe került. Mondhatom, ezekből a tárgyakból igazán sok van.