2023. október 2., hétfő

A történelemből tanulnunk kell

Paganini tüzérszázadosra emlékeztek

Kedden délután az 1848/49-es forradalom 169. évfordulója alkalmából a Zentai úti temetőben Paganini tüzérszázados sírjánál tartottak megemlékezést. Mihályi Katalin, a Lányi Ernő IME elnöke elmondta, a cserkészek 1994-ben hozták rendbe a sírt, s azóta minden évben megemlékeznek Paganini sírjánál, amelyet 2002-ben Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa segítségével sikerült felújítani.

(Fotó: Gergely Árpád)

A megemlékezésen Baráth Gábor történelemtanár szólt Paganini Józsefről, aki Giuseppe Paganini néven látta meg a napvilágot, s olasz származása ellenére a forradalom alatt a magyarok oldalán harcolt tüzérszázadosként. Mint a történelemtanár elmondta, a délvidéki hadműveletek egyik legfontosabb eseménye a kaponyai csata volt, s az 1849 márciusában lezajlott csata kimenetelétől függött Szabadka sorsa. Az egyik oldalon a Gaal ezredes által vezetett magyar honvédek, másik oldalon a szerb csapatok álltak. Gaal ezredes vezetésével a magyar csapatok győzelmet arattak, és így Szabadkát a szerb csapatok nem tudták elfoglalni. E győzelemnek a részese volt Paganini József, aki a csata során halálos sebet kapott.

– A mai nap az emlékezésről szól, a történelmünk fontos eseményére való emlékezésről. Azokról a hősökről, köztük Paganini Józsefről, akik életüket adták Magyarország és a magyar nemzet szabadságáért. A megemlékezésnek a máról is szólnia kell, hiszen a történelmi tanulságból tanulnunk kell. A 169 évvel ezelőtti események erőt és példát kell, hogy adjanak a nemzetnek a 21. századi csaták megvívásához. Akkor tudunk erősek lenni, ha egységes a magyar nemzet. Emiatt kötelességünk megemlékezni Paganini Józsefről és minden névtelen hősről, akik életüket adták városunkért, Szabadkáért, a szabadságért és a hazáért – mondta Baráth Gábor.

A megemlékezésen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének levelét Babity János, szabadkai magyar főkonzul olvasta fel. Mint elhangzott, 169 évvel ezelőtt ez a nap ébresztette rá a magyar nemzetet arra, hogy azon az ösvényen, ami az egész nemzet felemeléséhez vezet, csak egy szívvel és egy akarattal juthatunk előre.

(Fotó: Gergely Árpád)

– Mi, magyarok büszkék vagyunk arra, hogy 1848. március 15-én vértelen forradalommal vívtuk ki szabadságunkat, de még ennél is nagyobb fegyverténynek tartjuk, hogy amikor meg kellett védenünk frissen szerzett jogainkat, egy emberként álltunk talpra. Hét esztendővel ezelőtt ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy újraalkossuk és megszilárdítsuk a magyar nemzet egységének fundamentumát. Az elmúlt években olyan erős és stabil anyaországot építettünk, amely segíteni tudja a Kárpát-medencei magyarság szülőföldön való boldogulását. Rajtunk áll, hogy élve a kapott eséllyel, összefogásunkkal és kitartásunkkal valóra váltjuk-e 48-as őseink álmát, büszkén hirdetve: a magyar nép megint szép lesz, méltó régi, nagy híréhez – tolmácsolta a miniszterelnök szavait Babity János.

A megemlékezést Paganini József sírjának megkoszorúzása zárta.