2022. május 22., vasárnap

VIP ügyfél

A címben feltüntetett három betű láttán okkal kapja fel a fejét az átlagosan tájékozott ember, hiszen kis ezerszer találkozik vele, de csak elvétve érti meg, hogy mit jelent. Ha pedig hozzáadjuk az „ügyfél” szót, még inkább zavarba jön. Pedig újabban a bankoknál igencsak divatba jött ez a kifejezés.

A VIP (Very Important Person) „nagyon fontos személy”-t jelent, aki különleges elbánásban részesül. Talán mondani sem kell, hogy lényegében a polgárok két, igen szűk csoportja tartozik ide: vagy az, akinek rengeteg a pénze, vagy akinek „rengeteg” a befolyása (ami ugyebár pénzt is jelent). Ők képezik a bankok számára azokat a kivételezett ügyfeleket, akiknek igyekeznek mindenben a kedvébe járni, hiszen nem áll fenn a veszély, hogy az általuk igényelt hitelek bedőlnek, és végül a pénzintézmény hoppon marad. Habár, s ezt nem egy eset bizonyítja, ilyesmire is volt példa. A nagy számok törvénye alapján azonban ennek meglehetősen kicsi a valószínűsége. Minden bizonnyal éppen ezért döntöttek úgy a bankok, hogy a számukra kiemelt fontosságú ügyfeleket – úgymond – „elkülönítik az átlagos polgároktól, és számukra külön szabályokat alakítanak ki.

Illusztráció
Illusztráció

Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy kik tartozhatnak ebbe az elit csoportba? A hivatalosan sehol meg nem erősített hírek szerint a VIP-klubnak csak az lehet tagja, akinek a havi keresete legalább ezer euró értékű dinárösszeg. Egyes pénzintézmények azonban azt is elvárják, hogy az illető ügyfél letétbe helyezzen náluk 10–30 ezer eurót. Ennek az összegnek fedezetéül ingatlant vagy nagy értékű ingóságot nem érdemes felajánlani, mivel azt nem fogadják el.

Az sem mindegy, hogy a VIP-esek közé jelentkező hazai vagy külföldi érdekeltségű vállalatban dolgozik-e. Az utóbbiaknak ugyanis sokkal magasabb a rangjuk, mint a szerbiai honos cégeknek. Korábban a bankok megelégedtek azzal is, hogy az illető állami szolgálatban legyen. Újabban ez kevés, főleg amióta a kormány bejelentette, s némileg meg is valósította a létszámcsökkentést. Ugyanis hiába tölt be valaki vezetői tisztséget az államapparátusban, megtörténhet, hogy munkaerő-felesleggé válik, tehát elveszíti a jól fizető munkahelyét.

Milyen előnyre számíthat a kiemelt fontosságú személy? Nos, első lépésként tulajdonképpen saját banki tisztviselője van, aki idejében és teljes mértékben tájékoztatja őt a létező és várható hitelkedvezményekről. Azt akár természetesnek is lehet venni, hogy a „nagyon fontos személy” a bankon belül sehol sem fog sorban állni, hiszen a pénzeszsákoknak ez megalázó!

Ezenkívül kisebb kamattal kaphat hitelt, mi több, nagyobb összegnél ingyenes élet- és baleset-biztosításra is számíthat.

Minden bizonnyal sokunkat az is érdekel, hogy Szerbia hétmillió polgára közül hányan tartoznak ebbe az elit társaságba? Nos, a hivatalos adatok szerint a köztársaság területén működő bankok csaknem 5 millió ügyfelének összesen 7,36 millió folyószámlája van, de közülük viszonylag kevesen dicsekedhetnek akkora havi jövedelemmel, hogy helyet szoríthatnának maguknak a virtuális VIP-páholyban. Az adóbevallások idején szinte minden esztendőben megállapítható, hogy nagyjából húszezren válnak adókötelessé. A múlt évre vonatkozóan ez azt jelenti, hogy 2016-ban a havi jövedelmük meghaladta az 1500 euró dinárellenértéket.

A témában jártas szakemberek szerint az említett szám az idén sem fog jelentősen változni, tehát okkal feltételezhetjük, hogy ennyien képezik majd a bankok számára azt az igencsak vékony társadalmi réteget, amely egyenlőbb az egyenlők között.