2022. január 20., csütörtök

Motiváció és ösztöndíj diákoknak

Az adai Termometal fémipari cégben tudásfelmérőt tartottak a helyi CNC-marós és -esztergályos tanulóknak

A helyi Műszaki Iskola két éve eredményesen együttműködik a duális képzésben az adai Termometal fémipari céggel, amelyben tanműhelyt alakított ki a CNC-marós és -esztergályos diákoknak, akik a helyszínen elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek. Emellett tudásfelmérő megmérettetésen vesznek részt, közülük a legjobbaknak a cég ösztöndíjat biztosít, majd a középiskola befejezése után munkahelyet is. A Műszaki Iskola 14 másodikos CNC-marós és -esztergályos diákja nemrég egy ilyen megmérettetésen vett részt. Ez egyben kedvcsinálóként szolgált a júniusi fölmérésre, amelyen a legjobb eredményt felmutató diákoknak a harmadik osztályra ösztöndíjat ad a Termometal.

Micsíz József jobb szélen a diákoknak magyaráz
Micsíz József jobb szélen a diákoknak magyaráz

– Iskolánk számára nagyon fontosak az ilyen megmérettetések, mivel a tanulók a felmérőn szembesülnek, hogy mit tudnak elméleti és gyakorlati síkon, illetve melyek azok a hiányosságok, amelyeket pótolniuk és fejleszteniük kell, hogy jó szakemberek legyenek. A CNC-marós és -esztergályos szak egyébként nagyon népszerű a diákok körében, mindig teljes létszámmal indítjuk el ezeket az osztályokat – közölte Gilice Hilda iskolaigazgató.

A Termometal igazgatója, Micsíz József elmondta, hogy a vállalatban már 2005 óta rendszeresen végzik a dolgozók át- és továbbképzését. A Műszaki Iskolával két éve bonyolítják le a duális képzést, amelyben a zászlóshajó szerepét szeretnék betölteni.

– Az iskola azt várja el tőlünk, hogy a vállalat megfelelő gyakorlati és elméleti tanárt biztosítson a diákoknak. A tanulók pedig azt várják el tőlünk, hogy a gyakorlati oktatás az iskola által megírt programmal összhangban történjen, illetve részt vehessenek a munkában, és megtanuljanak a gépeken dolgozni. A megmérettetésnek az a célja, hogy a fiatalok motiváltságát magasabb szintre emeljük. Az elméleti teszt alapján az iskola tanárai megláthatják, hogy fél év után milyen szinten vannak a diákok a szakmai tantárgyakból. A gyakorlati részen a diákoknak az eddig megszerzett gyakorlati tudást kellett bemutatniuk. Az eredményt összegezve elmondhatom, hogy az elméleti ismeretek terén minden tanuló 50 százalék fölött teljesített, ami nagyon jó. A gyakorlati részben pedig minden tanuló befejezte a munkadarabot a rendelkezésére álló másfél óra alatt. Fontos, hogy a tanulóknak bemutattuk azokat a technológiákat, amelyekkel a Termometal rendelkezik. Ezek csúcstechnológiák az öttengelyes megmunkálásban, a lézer- és a méréstechnológiában. Emellett elbeszélgettek a dolgozóinkkal. Ez nagyon jó alkalom volt arra, hogy tágítsuk a fiatalok látószögét, hogy felismerjék, a marósszakma egy lépcsőfok a további szakmai karrierjükben. A Termometal termelőmunkásainak 80 százaléka ugyanis az univerzális marással és esztergályozással kezdte a szakmát, és onnan tudott továbblépni a CNC-megmunkálásra. A cégben lehetőséget biztosítunk azoknak, akik szeretnék magukat továbbképezni, és már legalább öt éve nálunk dolgoznak. Számukra CAM-es programozói tanfolyamot is indítunk, amelynek elvégzése után egyedül képesek programozni a gépeiket, mérnöki támogatás nélkül – közölte Micsíz József.

A Termometal igazgatója elmondta, hogy a másodikos diákoknak júniusban tartják meg a versenyt, a cég a legjobbakat ösztöndíjazza: 1 esztergályos és 2 marós diákot.

– Az ösztöndíj tíz hónapra szól, a harmadik osztály kezdetétől a diplomázásig. Az első helyezett 10 000 a második 9000, a harmadik pedig 8000 dinárt fog kapni havonta. Emellett munkahely várja őket a harmadik osztály befejezése után. Amennyiben valamelyikük úgy dönt, hogy tovább akar tanulni egyetemen, azt is támogatni fogjuk. Ez külön elbírálás tárgyát képezi, ha azonban a diák képességei és tanulmányi eredményei is alátámasztják, akkor a Termometal az egyetemi és főiskolai tanulmányai ideje alatt is ösztöndíjazni fogja, sok más tanulóhoz hasonlóan, akik nálunk ösztöndíjasok, vagy befejezték a tanulmányaikat, és most már a Termometalban dolgoznak – nyilatkozta a cégvezető.