2022. június 29., szerda

Több mint félezer vállalkozó

Topolyán az idén ünneplik a vállalkozók, iparosok közös szervezetbe történt egyesülésének 130. évfordulóját

A fennmaradt okirat tanúsága szerint 1887-ben alakult meg az iparosokat és kézműveseket tömörítő Iparos Egyesület. A jelenleg működő és szintén az iparosokat, kisvállalkozókat tömörítő Topolya Község Vállalkozóinak Általános Egyesülete az egykori szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara és a helyi önkormányzat segítségével 2002-ben alakult meg. Tagságát a Topolya községbeli kis- és középvállalkozások képviselői teszik ki. Mintegy 200-an döntöttek úgy, hogy csatlakoznak az egyesülethez. Vanyúr Gabriella 2010 óta látja el a titkári teendőket az egyesületben. Tőle tudtuk meg, hogy idén van a 130. évfordulója annak, hogy hivatalosan bejegyzett iparos egyesületet alapítottak. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy az iparosok és kézművesek már sokkal korábban is szerveződtek különféle formában. Az egyik ükapja kovács volt, és a családi fotógyűjteményben egy 1847-ben készült fotót találtak, melyen az akkori iparos dalárda tagjai láthatók. Akár a 170-dik évfordulót is ünnepelhetnék tehát.

Vanyúr Gabriella (Tóth Péter felvétele)
Vanyúr Gabriella (Tóth Péter felvétele)

Az egyesület tevékenységi köréről a titkár elmondta, hogy elsősorban a vállalkozásokat segítik, a bejegyzéstől kezdve a pályázati és bemutatkozási lehetőségeken át sok mindenben. Topolya községben a vállalkozók száma jelenleg mintegy 550, ennyi volt a tavalyi évben is, miközben vállalkozások folyamatosan alakulnak és szűnnek meg, így ez a szám, plusz-mínusz 10, állandósulni látszik. Néhány évre visszamenően egyfajta egyensúly áll fenn a nyitások és a felszámolások tekintetében. Az adóhivatal adatai szerint a község területén bejegyzett 800 Kft. közül viszont csak 350 aktív, így a kisvállalkozók valójában többen vannak.

Topolya községben is az egyik legnagyobb gond, hogy termeléssel foglalkozó vállalkozásból nagyon kevés van. Biztató azonban, hogy az utóbbi időben nyílt néhány ilyen vállalkozás. A termelés többnyire a mezőgazdasági vonalra korlátozódik. Ha a bejegyezett mezőgazdasági termelőket is vállalkozóként kezeljük, akkor már egészen másképp alakulnak az arányok. A szolgáltatást nyújtók között a könyvelőirodák, fodrászok, kozmetikusok vannak túlsúlyban. Véleménye szerint azonban a termelői szolgáltatást végző vállalkozások száma is megnövekedhet a jövőben, egyrészt az Európai Unióhoz való közeledésnek, uniós pályázatokon való részvételnek köszönhetően. 2016 pedig a vállalkozók éve volt Szerbiában és a Külhoni Magyar Vállalkozók éve Magyarországon. Szerbiában 33 témakörben 16 milliárd dinárra lehetett pályázni, ebből 4,4 milliárdot vissza nem térítendő támogatás formájában osztottak szét. Az anyaország pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül 600 millió forintot hagyott jóvá határon túli vállalkozók számára, de a Prosperitati Alapítvány 50 milliárd forint értékű gazdaságfejlesztési programja is elkezdődött.

Vanyúr kiemelte, hogy az egyesületben folyamatosan figyelemmel kísérik a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó jogszabályok változásait, segítenek az értelmezésükben. Értesítik tagjaikat a pályázati lehetőségekről, de az újítások, törvénymódosítások érvénybe lépéséről, valamint képzéseken, tanácskozásokon, kiállításokon való részvételi lehetőségekről is. A vállalkozás bejegyzésében is segítséget nyújtanak, ami mára leegyszerűsödött, és valóban 2-3 nap alatt mindent el lehet intézni. Újdonság még, hogy január 1-től kötelező a kamarai tagság. Az egységesített kamarai rendszerben azonban azoknak a vállalkozásoknak, melyek évi forgalma nem haladja meg a 20 millió dinárt, nem kell tagsági díjat fizetniük.

Az idén a vállalkozók bálját február 18-án tartják a Gurman étteremben. Jelentkezni február 11-ig lehet a Vállalkozók Általános Egyesülete irodájában, a Tito Marsall utca 30. alatt. Ezúttal is lehet felajánlásokat tenni a tombolára, ez egyben a termékek és szolgáltatások promóciójára is kiváló alkalom. A felajánlásokat 15x10 centiméteres papírlapra írva, lepecsételve lehet átadni az egyesület irodájában. A címet és a telefonszámot is kérik feltüntetni a lapon, hogy a nyertes el tudjon majd igazodni nyereménye beváltása ügyében. A bálon elismerést nyújtanak majd át a legsikeresebb fiatal vállalkozónak és a legsikeresebb olyan vállalkozónak is, aki több mint két évtizede folytatja tevékenységét.