2021. július 25., vasárnap

Hétvégén is átvehetők a kész személyi igazolványok

Év végéig szombaton és vasárnap ügyeletet tart a szabadkai rendőrség személyi igazolványokkal foglalkozó hivatala

A szabadkai rendőrség év végéig szombaton és vasárnap reggel fél nyolctól délig tart ügyeletet. Ebben az időben a már elkészült igazolványokat a polgárok időpont-egyeztetés nélkül vehetik át, az új igazolványok kérelmezéséhez azonban a hét folyamán kell időpontot kérni szombatra és vasárnapra is.

Azon polgároknak, akik hétvégére kaptak időpontot az új személyi igazolvány kidolgozásához, hét közben kell befizetniük az igazolványkérelmezési-illetéket, mert hétvégén a befizetőhelyek a rendőrség épületében nem tartanak nyitva. A személyi igazolvány kiadásának költségeként a polgároknak 928,00 dinárt kell fizetniük a kérelmezési űrlapért, valamint 226,00 dinárt az igazolvány kidolgozásának technikai költségei címén.

– Tekintettel arra, hogy nagyszámú polgárnak év végén lejár a régi igazolványa és emiatt új biometrikus igazolványt kell kérelmeznie, a szabadkai rendőrség hétvégi ügyeletet vezetett be. Abban az esetben, ha a hivatali nyilvántartásból a dokumentáció beszerzését a szabadkai rendőrség végzi, az illetékes anyakönyvi hivatalnál elvégzik a szükséges ellenőrzést a születési anyakönyvben, valamint az állampolgársági nyilvántartásban. Ebben az esetben a személyi igazolvány kidolgozása időigényesebb. Abban az esetben, ha a születési és a házassági anyakönyvi kivonatot és az állampolgársági bizonylatot az ügyfél beleegyezésével a szabadkai rendőrség szerzi be, akkor ezekért a dokumentumokért nem kell fizetni, de hosszabb ideig tart a folyamat. Az anyakönyvi hivatal 15 napon belül köteles az említett dokumentációt eljuttatni a rendőrségre. Viszont ha az ügyfélnek már van születési anyakönyvi kivonata és állampolgársági bizonylata, akkor azt bemutathatja vagy akár személyesen is beszerezheti az említett dokumentációt, akkor gyorsabban elkészül az igazolvány – tájékoztattak bennünket a szabadkai rendőrségen.

Kérdésünkre, hogy ha valaki a napokban igényli a személyi igazolványt, mikorra készül el az igazolványa, a következő választ kaptuk:

– A személyi igazolványokról szóló törvénnyel összhangban az igényléstől számított 15 napon belül készül el az új személyi igazolvány. Kivételt képeznek a sürgősségi eljárásban kérelmezett igazolványok, de akkor kötelező csatolni a sürgősséget igazoló dokumentumot. A személyi igazolványokat elektronikusan nem lehet kérelmezni, de időpontot a kérelem átadására, valamint az új igazolványok felvételére lehet kérni az elektronikus közigazgatás portálon a minisztérium internetprezentációjában leírt módon. A polgárok gyakran élnek ezzel a lehetőséggel. A személyi igazolvány kérelmezéséhez szükséges dokumentáció: a Szerb Köztársaság állampolgárságát igazoló állampolgársági bizonylat, az anyakönyvi kivonat, a személyazonosságot igazoló dokumentum (meglévő igazolvány vagy útlevél), valamint az illetékbefizetést igazoló bizonylatok (a személyi igazolványt kérelmező űrlap ára, valamint az igazolvány kidolgozásának technikai költségei). 2016 júniusa óta van lehetőség az ügyfél beleegyezése által, hogy hivatali kötelességből a szabadkai rendőrség díjmentesen beszerezze a szükséges dokumentációt. A kérelem átadásakor nagyon fontos, hogy az ügyfél minél teljesebb és pontosabb adatokat szolgáltasson önmagáról. Mellékelni kell a személyazonosságot igazoló dokumentumot (meglévő igazolvány vagy útlevél), az illetékek befizetését igazoló dokumentumokat és természetesen írásos nyilatkozatot, amellyel beleegyezését adja a hivatali nyilvántartásban szereplő – a személyazonossági igazolvány kidolgozásához szükséges – adatok beszerzésére.