2021. július 24., szombat

Kooperatív oktatási hét

Több mint 30 különleges tanítási órát tartottak a szabadkai Politechnikai Iskolában

A projektum keretében elméleti órák mellett gyakorlati órákat is tartottak

Az úgynevezett kooperatív oktatási hét keretében a szabadkai Politechnikai Iskolában több mint 30 interdiszciplináris tanítási órát – elméleti és gyakorlati órákat is – tartottak 9 osztályban. Ez Az oktatás minőségének javítása – a kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztése multidiszciplináris eszközökkel – együttműködéssel a tudásért elnevezésű projektum részeként valósult meg, amely projektumban való részvételre az oktatási minisztérium invitálta az iskolákat azzal a céllal, hogy tanulásra ösztönözzék a diákokat különböző tantárgyak tartalmainak integrációjával. A szabadkai Politechnikai Iskola Szerbia azon 15 iskolája közé tartozik, amelyek részt vettek ebben a projektumban.

A projektum meghirdetésének dokumentációjában az olvasható, hogy az oktatásügyben is alacsony szinten áll a motiváció, és ez a katedra mindkét oldalán lévőkre érvényes: a tanulók nehezen találnak értelmet abban az oktatásban, aminek ki vannak téve, a tanárok pedig nehezen találnak motivációt azon feltételek mellett, amely között dolgoznak.

A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. A Politechnikai Iskola kooperatív oktatási hetén 30 tanár vett részt. Minden órát meglátogatott Iso Planić, az iskola igazgatója, Svetlana Beljanski, a projektum koordinátora, Natalija Trbović Toljagić, a projektaktivitások vezetője és Aleksandra Radulović Zelenika pszichológus, de az órák nyitottak voltak a többi érdeklődő tanár számára is. A kooperatív oktatás minden évfolyamot érintett elsőtől negyedikig, és az iskola tanítási profiljának területeit is, azaz minden szakot, valamint mindhárom tanítási nyelvet is (szerb, horvát, magyar).