2021. július 25., vasárnap

Decembertől új közvállalat

Kishegyes község területén új közvállalat fogja ellátni a kommunális feladatokat – Csökkent a községi költségvetés – Saját szociális központot kap Kishegyes

A kishegyesi községi képviselő-testület tegnap tartotta soron következő ülését. Az eredetileg 31 pontos napirend az ülés elején még 5 ponttal bővült, így a képviselők végül 36 napirendi pontot vitattak meg. Többségében a községi alapítású intézmények beszámolóiról tárgyaltak a képviselők, emellett szó volt néhány időszerű és lényeges témáról is.

Új kommunális közvállalat megalapítását fogadták el a képviselők (Lakatos János felvétele)
Új kommunális közvállalat megalapítását fogadták el a képviselők (Lakatos János felvétele)

A képviselő-testület még tavaly hozott egy olyan döntést, hogy megalapítják a Komunál Kft. községi kommunális vállalatot. Időközben a törvények változtak, így közvállalattá kellett módosítani a kft.-t., számolt be Szűgyi István, a képviselő-testület elnöke.

– A mai nap a szükséges iratokat fogadtuk el, hogy a kft.-ből végérvényesen kommunális közvállalat lehessen. Ha a most meghozott döntéseket Belgrádban is jóváhagyják, akkor a közvállalat december derekától már ténylegesen is működhet. Az új közvállalat fő tevékenysége a vízszolgáltatás lesz. Azzal, hogy egy közvállalat veszi át a helyi érdekeltségű kommunális vállalatok szerepét, a jövőben jobban lehet kísérni ezeket a tevékenységeket, emellett mennyiségi és minőségi változást is jelent a vízszolgáltatásban – nyilatkozta a kkt-elnök, majd arról is szólt, hogy az új kommunális közvállalat foglalkozni fog szemétkihordással, a közterületek karbantartásával és útjavítással is. Szűgyitől azt is megtudtuk, hogy a jelenlegi Telekrendezési és Útügyi Közvállalat november végén fogja befejezni a működését, és ennek a feladatait is az új közvállalat fogja tovább vinni.

Részben a régi közvállalat megszűnésének, és az új megalapításának köszönhetően módosult a községi költségvetés. Szám szerint 7,5 százalékkal csökkent a költségvetés, vagyis a 605 millió dinárról 565 millióra, tudtuk meg Baranyi Szilárdtól, az önkormányzat gazdasági osztályának osztályvezetőjétől.

– A költségvetés módosítására három ok végett volt szükség. Elsősorban az új közvállalat létrehozása és a meglévő közvállalat megszűnése miatt kellett módosítanunk. Másodsorban azért, mert a fizetésmassza összegét egyeztetni kell a pénzügyminisztérium által javasolt összeggel. Mi ezt az elmúlt módosításkor nem végeztük el, noha megnöveltük a kinevezett személyek fizetésének az összegét. Időközben megkaptuk a minisztérium jóváhagyását és ezt beépítettük a költségvetésbe. A harmadik ok pedig, hogy a bevételeket és kiadásokat a lehető legjobban akartuk megtervezni – számolt be Baranyi.

Már az elmúlt képviselő-testületi ülésen is szóba került, hogy Topolya és Kishegyes Községek Szociális Központjából ki kellene válni a kishegyesi részlegnek. A mostani ülésen már erre vonatkozó konkrét lépéseket is elfogadott a kkt, számolt be Kerekes Zoltán alpolgármester.

– A kiválás lefolytatására és kivizsgálására kineveztünk egy három tagból álló bizottságot. Ők fogják a minisztérium útmutatása szerint kidolgozni azt a tervet, amely alapján ez a különválás létre fog jönni. Kishegyes község polgárainak ez azért lesz jó, mert több, mint 2600 felhasználója van a központnak, és számukra könnyebb lesz az ügyintézés. Hamarabb tudnak reagálni a dolgokra, valamint közelebb kerülnek az emberekhez és a problémákhoz – mondta el Kerekes.

Az említett napirendi pontok mellett a kkt jóváhagyta a Kishegyesi Könyvtárnak, Topolya és Kishegyes Községek Szociális Központjának, a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézménynek, Kishegyes Község Ifjúsági Irodájának, a Dr. Márton Sándor Egészségháznak, a szeghegyi Népegyetemnek és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.-nek a beszámolóját.