A menekültek helyzetét javítanák

A zentai képviselő-testület elfogadta a helyzetük előmozdítását előirányzó akciótervet

M. E.

2016. november 18., 12:18 >> 2016. november 18., 13:18

Kommentek száma 0  Megjelent nyomtatásban

Heves vitát váltott ki a menekültek, a belsőleg széttelepített személyek és a visszatértek helyzetének előmozdítására vonatkozó akcióterv a zentai községi képviselő-testület tegnapi ülésén. A dokumentum a helyi önkormányzat azon törekvését fejezi ki, hogy javítson ezeknek a személyeknek az életfeltételein, illetve integrációs lehetőségein.

Ceglédi Rudolf polgármester bevezetőjében kiemelte: a dokumentumban foglaltak értelmében csakis azokat fogadják vissza, akik egykor Zentáról mentek el. Rácz Szabó László leszögezte, ellene van az akciótervnek, amellyel kapcsolatban aggályainak is hangot adott, hiszen – ahogyan fogalmazott – szerinte nem visszatelepített, hanem visszatoloncolt személyekről van szó. Mirjana Vukanić a menekültek védelmében emelt szót, Juhász Attila emlékeztetett, a testület 2007-ben döntött úgy, hogy visszafogadja azokat, akiknek egykor Zentáról kellett távozniuk. Zsoldos Ferenc nehezményezte, hogy az akciótervben nem szerepel a Juhász Attila által említett kitétel, és a dokumentum átdolgozására tett javaslatot. Rácz Szabó László azon véleményének adott hangot, miszerint a hatalmi koalíció tagjai – ahogyan fogalmazott – elüldözik a zentaiakat, és a helyükre koszovói romákat kívánnak telepíteni. Sztantity Szebasztián visszautasította az MPSZ elnökének vádjait, Predrag Popović jogi szempontból közelítette meg a kérdést. Lőrinc Csongor kifejtette, az akcióterv elfogadása törvényes kötelezettség, majd arra szólította föl az ellenzéki képviselőket, ne próbálják félrevezetni a lakosságot, amire Danilo Popov is felhívta a jelenlévők figyelmét. A testület elutasította Zsoldos Ferenc javaslatát, és a napirendi pontot végül 18 igen, 8 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta.

A 2016–2018-ig szóló akcióterv olyan stratégiai dokumentum, amely kifejezi a helyi önkormányzat azon törekvését, hogy javítson a menekültek, a belsőleg széttelepített személyek és a visszatértek életfeltételein, illetve integrációs lehetőségein. Ez a terv Zenta község minden olyan személyére vonatkozik, aki erőszakos migrációnak és megélhetési nehézségeknek volt kitéve, és Zenta község területén tartózkodik, beleértve a visszatelepítési egyezmény alapján visszatérőket is. A dokumentumban foglaltak szerint a Zenta község területéről visszatérők számáról nincsenek naprakész adatok, az illetékes hivatal legutóbbi nyilvántartása szerint azonban igazolt menekültstátussal mindössze öt személy rendelkezik a község területén.

Az akcióterv elsődleges célcsoportjai: a többtagú és többgenerációs családok, az idősek háztartásai, amelyek nem rendelkeznek a fiatalabb tagok családi támogatásával, beleértve az egyedül élőket és a munkaképes munkanélküli menekülteket. Az akcióterv specifikus céljai közé tartozik, hogy a menekültek, a belsőleg széttelepített személyek és a visszatértek lakhatási ellátása céljából házak vásárlását biztosítsa két menekült család részére, valamint az, hogy 2018 végéig ellássa legalább három menekült, belsőleg széttelepített személy és visszatért személy családját építőanyag-csomaggal a meglévő létesítmények felújítására. A dokumentum készítői szerint az akcióterv megvalósítására a 2016-tól 2018-ig terjedő időszakban kb. 200 000 dinárt kell elkülöníteni a helyi költségvetésből, ami a teljes terv megvalósításának 10 százalékát teszi ki. A fennmaradó 90 százalékot, azaz kétmillió dinárt pedig egyéb finanszírozási forrásokból tervezik biztosítani.

Az ülésen egyébként az ellenzéki képviselők már a napirendi pontok elfogadása előtt azt nehezményezték, hogy a testület elnöke nem tűzte napirendre azt a kezdeményezést, amelyet a községi tanács összetételére vonatkozóan fogalmaztak meg az ellenzéki képviselői csoportok. A vélemények ütköztetése ellenére azonban a képviselőknek ebben a kérdésben nem sikerült közelebb kerülniük a megoldáshoz.

Az ülés folytatásában egyebek mellett elfogadták a község költségvetésére vonatkozó rendelet végrehajtásáról szóló jelentést a folyó év januárjától szeptemberéig tartó időszakra; községi alapítású vállalatok, intézmények dokumentumait módosították, valamint több bizottságról hoztak határozatot. Zenta község biztonsági tanácsának elnöke Ceglédi Rudolf lett, a közszolgálat-igénylők tanácsa elnökévé Király Istvánt nevezték ki, az új ifjúsági tanács elnöke Kocsis Szürke Zsolt lett, a gyermekjogi tanács új elnökévé Kopasz Ildikót nevezték ki. A községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programot kidolgozó bizottság elnöke Pósa Ibolya lett, a község köztulajdonában álló mezőgazdasági földterületek bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizottság új elnökévé Márki Andreát nevezte ki a testület, amely döntött a Hófehérke Óvoda és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete új igazgatóbizottságának összetételéről, személyi változásokat eszközölt a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszékének összetételében, valamint több egyéb kérdésben is döntést hozott.

Változások történtek magának a testületnek az összetételében is, ugyanis Mirjana Vukanić, aki a Demokrata Párt színeiben szerzett képviselői mandátumot, csatlakozott a Szerb Haladó Párt képviselői csoportjához, Szegedinszki Igor pedig, aki az eddigiekben a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoportjának tagjaként fejtette ki tevékenységét, az ülés végén bejelentette, lemond képviselői mandátumáról.


!A cikkhez nem tartozik képgaléria.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége